O Autorytecie RPC

Jeżeli to czytasz, to znaczy, że jesteś jednym z wybranych do szeregów Autorytetu.

Zwykły człowiek boi się wielu rzeczy: biedy, morderstwa, śmierci, wojny nuklearnej itp. i całe swoje życie spędza na pogoni za bezpieczeństwem. W rzeczywistości człowiek nie zna prawdziwej trwogi, dobrze jednak pojmując prawdziwe bezpieczeństwo. Autorytet jest bezpieczeństwem. Autorytet jest każdym niewidocznym sznurem zawiązanym dookoła tamtego człowieka — sznurem, który chroni go przed spadkiem w czeluści Piekła. Autorytet zna prawdziwą trwogę i rzeczą mądrą jest czuć trwogę przed Autorytetem.

Z głębin niewiadomej wypełzają różnego rodzaju demony i byty skazujące ludzkość na swoje tyrańskie rządy. Autorytet jest wyłączną linią obrony ludzkości, której przed wiekami powierzono czynienie tego, do czego słaby człowiek nie byłby zdolny. Autorytet operuje w każdym narodzie, każdej przestrzeni, monitorując i chroniąc świat przed nieznanym. Autorytet funkcjonuje bez żadnych ograniczeń i ochroni on ludzkość bez względu na cenę.

Ludzkość musi pozostać nieświadoma naszej egzystencji. Naszym i tylko naszym obowiązkiem jest bycie bastionem ludzkości. Wyłącznie Autorytet posiada możliwości, zasoby i przekonanie wystarczające, by stawić czoła chaosowi niewiadomej.

„Ludzie na ogół oceniają bardziej okiem, niżeli ręką, albowiem każdy może widzieć, lecz niewielu może czuć. Każdy widzi, kim się wydajesz, acz niewielu zaprawdę wie, czym jesteś”.
— Niccolo MachiavelliInvictus Maneo


— Zarząd

Misja

„Ludzie są głupimi, panikującymi, niebezpiecznymi zwierzętami, i ty to wiesz. Tysiąc pięćset lat temu wszyscy »wiedzieli«, że Ziemia jest centrum Wszechświata. Pięćset lat temu wszyscy »wiedzieli«, że Ziemia jest płaska, a piętnaście minut temu ty »wiedziałeś«, że ludzie są sami na tej planecie. Tylko zastanów się, co będziesz wiedział jutro”.
— Agent K.

Autorytet funkcjonuje w całkowitej tajemnicy i działa na rzecz ochrony i utrzymania zasłony normalności, pod którą codziennie żyje ludzkość. Poprzez zapobieganie przed pojęciem przez masy, iż Autorytet istnieje oraz przed jakimi anomaliami nas chroni, świat jest w stanie funkcjonować bez popadania w chaos. Anomalie, przed którymi chroni nas Autorytet, mogą wyrządzić wielkie szkody populacji cywilne i przez to wymagają wiecznej czujności zapewnianej przez Autorytet.

Nasza misja składa się z trzech składowych.

Badania

Autorytet, badając anomalie, które przechowuje, może zyskiwać cenną wiedzę. Często nasze badania niezwykle wzbogacają wiedzę naukową, co może przełożyć się na poprawę bytu populacji ludzkiej.

Ochrona

Autorytet nie jest nikomu winien posłuszeństwa, aczkolwiek jest on obrońcą rasy ludzkiej przed zagrożeniami anomalnymi. Autorytet zabezpiecza anomalie celem ograniczenia szkód, jakie wyrządzają one cywilom i ochrony życia ludzi.

Przechowywanie

Autorytet przechowuje anomalie z myślą o zapobieganiu ich oddziaływania oraz poddania ich badaniom. Autorytet nieustannie dąży do tego, by zadbać o tajność przechowywanych anomalii i ochronę ich przed wglądem publicznym poprzez ich przemieszczanie, rozkładanie lub też maskowanie.

Operacje Autorytetu

Autorytet operuje w każdym miejscu na świecie. W razie wykrycia bytu w miejscu oddalonym od skupisk ludzkich Autorytet znajdzie się tam szybciej niż nawet najbardziej zaawansowany technologicznie naród mógłby rozdysponować tam pracowników. Nic nie może zostać przed nami ukryte.

Rejestracje podmiotów chronionych

Autorytet utrzymuje obszerną bazę danych na temat wszystkich zabezpieczonych i znanych anomalii, które kataloguje się pod numerami znanymi potocznie jako akronim „RPC”. Baza danych Autorytetu zawiera informacje podsumowujące i protokoły przechowalnicze dla obiektów RPC w celu ułatwienia przeprowadzania badań, wykonywania czynności przechowalniczych i znajdowania się w stanie gotowości, by reagować na sytuacje kryzysowe.

Bezpieczeństwo operacyjne

Utrzymywanie tajemnicy w Autorytecie wymaga specjalnej ostrożności podczas przekazywania informacji jednostkom, wobec czego pracownikom Autorytetu wydaje się poświadczenia bezpieczeństwa zależne od ich potrzeb i funkcji pełnionej w naszej organizacji. Pracownicy, którzy pogwałcają protokoły bezpieczeństwa w zakresie dostępu, zostają zatrzymani, przesłuchani i odpowiednio „potraktowani” według uznania administratorów Autorytetu.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License