Akademia Prawdziwej Sztuki

Akademia Prawdziwej Sztuki

Wstęp

Organizacja „L'Academia della vera arte”, czyli „Akademia Prawdziwej Sztuki” to europejska szkoła sztuk pięknych, aczkolwiek próby zlokalizowania jej fizycznej siedziby jak dotąd były bezowocne. Członkami Akademii jest i było wiele osób zarówno normalnych, jak i dotkniętych anomaliami, w tym, jak się zakłada, różni, lecz powszechnie rozpoznawani artyści. Członkowie tej organizacji często funkcjonują pod aliasami, których dobór zależy od tematycznego związku z medium i stylem sztuki tworzonej przez danego artystę.

Od czasu odkrycia Akademii i ustalenia, że wykonuje one anomalne dzieła sztuki, Autorytet zyskał także świadomość istnienia zauważalnej społeczności działającej przeciwko Akademii, w większej części składającej się z osób odrzuconych albo wydalonych spod auspicjów szkoły. Wielu tamtych artystów wytwarza anomalne dzieła sztuki o zmiennej, niebezpiecznej i nieprzewidywalnej naturze. Akademia jak dotąd współpracowała z Autorytetem w zakresie udzielania mu informacji ułatwiających zatrzymywanie tamtych osób i zabezpieczania ich wytworów, a nadto wyraźnie zadeklarowała, iż tego typu dzieła sztuki są niezgodne z celami istnienia szkoły, której to misją jest produkcja anomalnej sztuki nieszkodzącej społeczeństwu.

Głównym celem istnienia Akademii jest popularyzacja mało znanych, anomalnych dzieł sztuki. Członkowie szkoły nieprzerwanie, w przeciągu znanych jej dziejów, urzeczywistniali slogan „Rzeczywistość jest naszym płótnem”, zazwyczaj wytwarzając innowacyjne, lecz nieszkodliwe anomalie stwarzające zagrożenie o naturze fizycznej lub wpływające na rzeczywistość. Mimo że zatrzymywanie i przesłuchiwanie członków Akademii jest działalnością konieczną, ich nieprzerwana współpraca w zakresie identyfikacji osób niebezpiecznych musi być uwzględniana. Zatrzymywanie odrzuconych albo wydalonych członków Akademii oznaczone jest wysokim priorytetem, zwłaszcza jeśli oni wytworzyli lub wytwarzają anomalne dzieła sztuki.

Powiązana dokumentacja:

Powiązane obiekty RPC:

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.