AEP

Wstęp

AEP to wysoce sekretna, międzynarodowa organizacja działająca na uboczu świata anomalii, wywodząca się z członków papieskiego Auctoritas Impertus, którzy sprzeciwiali się sekularyzacji organizacji w nowoczesny Autorytet w roku 1834. Uważa się, że w przeciągu wielu lat istnienia tej organizacji jej metody, zakres działalności oraz struktura organizacyjna dramatycznie się zmieniały. Źródła pokaźnych zasobów finansowych AEP pozostają nieustalone, tak jak kwestia przywództwa organizacji. Pomimo pochodzenia europejskoreligijnego grupa z biegiem czasu zaczęła się internacjonalizować i sekularyzować, aczkolwiek część jej członków to nadal zatwardzialu, konserwatywni Chrześcijanie działający poza kontrolą Watykanu.

AEP korzysta z rozległych sieci szpiegów, które zapewne pod względem liczebności i możliwości przekraczają zdolności wywiadowcze Autorytetu. Pomimo że organizacja aktywnie poszukuje i zabezpiecza anomalie, jej kryteria wyboru anomalii, tak jak i cele tych działań, pozostają nieodgadnione. Przedstawiciele AEP wykazują chęć współpracy z innymi PoŚA, takimi jak Autorytet czy UNAAC, aczkolwiek zwykle przez krótki czas i w zawężonym zakresie.

Obecna skala i misja AEP pozostają Autorytetowi nieznanu z powodu ściśle hierarchicznego systemu przywództwa, który wspiera rozszerzanie wewnętrznej dezinformacji na podobieństwo kabalistycznych „tajnych towarzystw”. Istnieją różne szczeble i „zakony”, wśród których zauważalna jest pewna wewnętrzna konkurencyjność zakrawająca na konflikt, aczkolwiek wszelkie zewnętrzne działania supresyjne i infiltracyjne przeprowadzone przeciwko AEP skutkowały spójną, zjednoczoną i dobrze zorganizowaną kontrreakcją ze strony wszystkich części organizacji. Swoistą epidemią wśród personelu AEP jest obsesja na punkcie cyfry 5; nie wyjaśniono dotąd, czy odniesienia do „Piątki” w dokumentacji AEP oznaczają grupę osób, zbiór wartości organizacyjnych czy jakąś koncepcję ezoteryczną.

Powiązana dokumentacja:

Powiązane obiekty RPC:

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.