Amazing! Co. Hub

Szczegóły


Poziom zagrożenia: GT-02
Kierownictwo: [NIEZNANE]
Znane powiązania: [UTAJNIONO]

Przegląd


Amazing! Co. to organizacja znana z wytwórstwa niemarkowych artykułów każdego rodzaju, powszechnie dostępnych sferze publicznej w zwykłych sklepach. Produktom tym właściwe są cechy anomalne, a ponadto często stwarzają one zagrożenie zarówno dla użytkownika, jak i osób znajdujących się w pobliżu. Kraj pochodzenia Amazing! Co. nie został zidentyfikowany z uwagi na szeroką gamę miejsc, w których organizacja ta sprzedaje i magazynuje swoje produkty. Informacje od rządów z całego świata wskazują, że przedsiębiorstwo to działa na każdym kontynencie, z wyjątkiem Antarktydy.

Mimo że nie jest możliwe ustalenie właściciela ani kierownictwa Amazing! Co., wiadomo, że działalność produkcyjna organizacji kierowana jest przez grupę osób fizycznych zwanych Zarządem Twórców. To niebezpieczne osoby posiadające najbardziej zaawansowane produkty anomalne, które kiedykolwiek zostały wytworzone przez to przedsiębiorstwo. O Zarządzie wiadomo z licznych dokumentów znajdowanych w magazynach i u sprzedawców produktów Amazing! Co. Co najmniej ██ różnych imion i nazwisk powiązano z Zarządem Twórców, aczkolwiek większości z nich pracownicy Autorytetu nigdy jeszcze nie spotkali.

Obecnie polityka Autorytetu względem Amazing! Co. nakazuje gromadzć informacje oraz przejmować kontrolę nad anomalnymi obiektami. Agentów na całym świecie instruuje się w kwestii tego, czego mają szukać w miejscach, w których na ogół znajdowane są produkty Amazing! Co. Wszelkie informacje i znalezione obiekty należy w trybie natychmiastowym zgłaszać Dowództwu Autorytetu.

Powiązana dokumentacja

Powiązane obiekty RPC

RPC-013STRESS BUDDY™ od Amazing! Co.
RPC-050Nieco koloru w twoim życiu

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.