Preparaty amnezyjne

Preparaty amnezyjne to środki wpływające na pamięć, które Autorytet wykorzystuje celem kontroli i tłumienia dystrybucji informacji. Najczęściej korzysta się z klasy A, która pozwala na podstawowe usuwanie wspomnień wybranych osób. Klasy: G, P, R oraz T wykorzystywane są do celów specjalnych.

tagshow

4.6 (5)

4.6 (5)

us.webp cn.webp es.webp

Niniejszy dokument początkowo został stworzony na wewnętrzne potrzeby operacyjne Pionu Ochronnego, lecz dzisiaj jest już odtajniony i udostępniony do użytku ogólnego. Zmiana ta jest wyrazem znacznie szerszego niż dawniej wykorzystania preparatów amnezyjnych przez inne obszary Autorytetu.

Preparaty amnezyjne to środki wpływające na pamięć, które Autorytet wykorzystuje celem kontroli i tłumienia dystrybucji informacji. Najczęściej korzysta się z klasy A, która pozwala na podstawowe usuwanie wspomnień wybranych osób. Klasy: G, P, R oraz T wykorzystywane są do celów specjalnych.

Klasa A

Preparaty amnezyjne klasy A to główna, podstawowa forma środków wywołujących amnezję. Substancja zostaje zaaplikowana poprzez iniekcję, podanie pigułki albo donosowo. Efektem jest natychmiastowe i całkowite usunięcie ostatnich wspomnień. Zakres czasu usuwanych wspomnień zależy od dawki względnej. Wyróżnia się trzy poziomy preparatów amnezyjnych klasy A. Dawka substancji na danym poziomie uzależniona jest od masy ciała osoby, której pamięć jest modyfikowana. Aby uzyskać aktualny wykaz określania dawek preparatów amnezyjnych klasy A, należy skontaktować się z głównym badaczem.
Klasa Opis

Klasa A-1

Preparaty amnezyjne klasy A-1 powodują całkowitą utratę wszystkich wspomnień powstałych w ciągu minionych 2-6 godzin. Środki tego poziomu są bardzo stabilne. Prawdopodobieństwo wystąpienia niezamierzonych efektów ubocznych jest nieistotne, z wyjątkiem nielicznych przypadków.

Klasa A-2

Preparaty amnezyjne klasy A-2 powodują całkowitą utratę wszystkich wspomnień powstałych w ciągu minionych 10-20 godzin. Powtarzalne wykorzystanie środków tej klasy może prowadzić do wystąpienia objawów łagodnej paranoi, a w przypadkach skrajnych — zachowań psychotycznych lub schizofrenicznych.

Klasa A-3

Preparaty amnezyjne klasy A-3 stanowią środki najrzadziej wykorzystywane spośród preparatów amnezyjnych klasy A. Powodują całkowitą utratę wszystkich wspomnień powstałych w ciągu minionych 5-8 dni. Skuteczność preparatów amnezyjnych klasy A-3 jest zawodna; często bowiem powodują wystąpienie utrzymującej się traumy i dlatego powinny być wykorzystywane tylko w niektórych przypadkach.

Klasa A-X

Dawki większe niż A-3 uznawane są za preparaty amnezyjne klasy A-X. Klasa ta jest niezwykle niestabilna i w większości przypadków — bez względu na cel wykorzystania — bezużyteczna.

Klasy specjalne

Klasa Opis

Klasa G (gaslightery)

Preparaty amnezyjne klasy G, zwane również gaslighterami, stanowią poprzednią iterację preparatów amnezyjnych klasy A, początkowo odrzuconą jako przestarzała. Niedawno zostało ponownie wdrożone do wykorzystania w określonych przypadkach. Powodują permanentną modyfikację pamięci i mogą być podawane drogą gazową, iniekcyjną lub doustną. Wyróżnia się dwa poziomy gaslighterów ze względu na moc: gaslightery poziomu 1. (G-1) oraz gaslightery poziomu 2. (G-2).

Klasa G-1

Gaslightery poziomu 1. dotykają do 3 dni przed ich użyciem, wywołując silną modyfikację pamięci. Przykładowo osoba, na której zastosowano środek tego typu, może pamiętać, że dzień wcześniej miała na sobie koszulkę innego koloru, a nadto może doznać zaniepokojenia, kiedy udowodnione zostanie jej, że wspomnienie to jest fałszywe lub kiedy inna osoba postawi stwierdzenie sprzeczne z tym wspomnieniem. Gaslightery poziomu 1. często wywołują zwątpienie w zdolność do przywołania z pamięci niedawnych zdarzeń i paranoję wskutek obaw, iż bliscy osobę taką oszukują. Można doprowadzić do wzmożenia tych efektów poprzez powtarzalne podawanie środków tego typu.

Klasa G-2

Gaslightery poziomu 2. dotykają do 3 miesięcy przed ich użyciem, wywołując od łagodnej po skrajną modyfikację pamięci. Osoby, na których zastosowano środek tego typu, często doświadczają istotnych zmian wspomnień o szczególnym znaczeniu lub zyskują całkowicie sfabrykowane wspomnienia zdarzeń, które w rzeczywistości nie miały miejsca. Osoby takie zazwyczaj doznają skrajnej paranoi i urojeń; nierzadko przejawiać zaczynają skłonności samobójcze. Powtarzalne podawanie gaslighterów poziomu 2. w niemal każdym przypadku doprowadziło do wywołania całkowitego obłędu.
Nadmienić należy, iż gaslightery dotykają wyłącznie wspomnień powstałych przed wykorzystaniem tych środków. W żaden sposób nie wpływają na wspomnienia ukształtowane z doświadczeń następczych.

Klasa P (proaktywne preparaty amnezyjne)

Preparaty amnezyjne klasy P składają się z dwóch komponentów: środka pierwszorzędnego (P-1) oraz środka drugorzędnego (P-2). Najpierw dokonywana jest iniekcja środka pierwszorzędnego, który pozostaje nieaktywny do czasu wprowadzenia do ciała środka drugorzędnego, w którym to momencie dochodzi do usunięcia wszystkich wspomnień powstałych w okresie od wstrzyknięcia P-1 do wprowadzenia P-2. Proaktywne preparaty amnezyjne mogą być podawane wyłącznie drogą iniekcji.

Jeżeli środek drugorzędny nie zostanie wstrzyknięty do około 2 miesięcy po wprowadzeniu środka pierwszorzędnego, środek pierwszorzędny utraci stabilność, w czego następstwie może on ulec samodzielnej aktywacji albo pozostać nieaktywny.

Klasa R (zdalne preparaty amnezyjne)

Preparaty amnezyjne klasy R, znane również jako zdalne preparaty amnezyjne, to przekształcone do formy użytkowej zagrożenia poznawcze lub informacyjne, które wykorzystywane mogą być do wywoływania amnezji bez potrzeby nawiązania kontaktu bezpośredniego lub do masowego usuwania wspomnień członków większych zbiorowisk. Zdalne preparaty amnezyjne, w razie wielokrotnego zastosowania na tej samej osobie, przejawiają tendencję do wywoływania halucynacji, urojeń oraz innych, negatywnych zjawisk mentalnych; z tego powodu wykorzystanie preparatów amnezyjnych klasy R na potrzeby usuwania wspomnień członków większych zbiorowisk jest dalece ograniczone, albowiem wymaga każdorazowo zgody Dyrektorów Globalnych.

Klasa T (tymczasowe preparaty amnezyjne)

Preparaty amnezyjne klasy T wywołują utratę wspomnień w sposób podobny do działania preparatów amnezyjnych klasy A, aczkolwiek po upływie określonego czasu wszystkie usunięte wspomnienia zaczynają powracać w przeciągu kilku dni. Preparaty amnezyjne klasy T mogą być podawane wyłącznie w drodze iniekcji. Istnieje kilka wariantów tych środków; każdy z nich umożliwia usuwanie wspomnień z określonego przedziału czasu oraz ich nawrót również po określonym czasie. Wybór konkretnego wariantu powinien być uzależniony od celu zastosowania preparatu.
O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.