System hierarchiczny Autorytetu

System hierarchiczny Autorytetu

tagshow

4.7 (3)

4.7 (3)

us.webp
hierarchy_PL.png

(Odtajnienie schematu 1A-15) (circa 19██ r.)

Odtajnianie dodatkowych lub kolejnych informacji oczekuje zatwierdzenia.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.