Poniżej Zera — Wydarzenie

Poniżej Zera

. . .

UWAGA: WIADOMOŚĆ PRZYCHODZĄCA Z JEDNOSTKI ANTARKTYCZNEJ 17

Dowództwo, znaleźliśmy coś pod lodem. Coś ogromnego. Proszę o natychmiastowe wsparcie.

. . .

WYSŁANIE SIŁ AUTORYTETU DO REGIONU ANTARKTYCZNEGO 17

Na przestrzeni dziejów opowiadano historie o mitycznych miastach, które zaginęły z biegiem czasu. Od powodzi Noego po opowieści starożytnych Persów — legendy są uniwersalne. Mitologia irlandzka mówi o mieście znanym jako Hy Brasil; Majowie i Aztekowie wspominają o swoich początkach na zatopionych wyspach. Mu, Lemuria, Avalon, El Dorado — te nazwy mają fikcyjny poblask, acz raz na jakiś czas to, co mityczne, staje się rzeczywistością.

W dniu 23 czerwca 2019 roku, daleko na południu, pod mroźnym piekłem Antarktydy i jej wiecznie nocnym nieboskłonem odkryto miasto. Mit wkrótce powróci na łono świata.


Artykuły konkursowe

Prace konkursowe

Prace artystyczne

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.