Autorytet RPC: Czarny Orzeł

Autorytet RPC działa w skali globalnej i wykorzystuje całe morze środków finansowych, technologicznych oraz militarnych do zabezpieczania fenomenów naruszających prawo naturalne oraz obrony ludzkości przed zagrożeniami stwarzanymi przez podmioty świata anomalii.

Nie zawsze jednak tak było…

Gdy z map politycznych Europy schyłku XVIII wieku zniknęła Polska — kolebka organizacji — Autorytet stracił zdolność operacyjną w Europie Środkowej i Wschodniej. Nastała w strukturze organizacji swoista próżnia władzy skazała Autorytet na wielomiesięczne sparaliżowanie i konieczność dalszej realizacji celów strategicznych w tragicznym osłabieniu. Odtąd zainteresowania operacyjne organizacji ograniczyły się do Ameryk, gdzie turbulentna sytuacja między Stanami Zjednoczonymi, Hiszpanią oraz Francją nieustannie groziła wybuchem wojny, a także do Afryki, Azji i Oceanii.

W zjednoczonych Prusach lat czterdziestych XIX wieku sytuacja aż błagała o powrót Autorytetu. Królewieckie gazety pisały o szeregach potwornych zbrodni, wśród szlachty pojawiały się pogłoski o tajemniczych konszachtach nowego króla, a tajemniczy i elitarny Order Orła Czarnego zaczynał wywierać coraz większe wpływy na sytuację w kraju. W niektórych kręgach drżące wargi mamrotały o tajemniczych zjawiskach, monstrach i artefaktach, które były gromadzone przez rycerzy Orderu. Wszystko wskazywało na to, że organizacja ta zechciała zająć miejsce Autorytetu, choć w celach zdecydowanie go nieprzypominających, skoro zaciekawionych uciszano sztyletami i za zgodą króla niektórych porywano, by przeprowadzać na nich nieludzkie eksperymenty. Najsprytniejsi, którzy w swej mądrości trzymali język za zębami, czym prędzej pierzchali z kraju.

W roku 1843 pojawiły się jednak innego rodzaju pogłoski… o tajemniczej partyzantce, która wydaje się oponować Orderowi Orła Czarnego. Znawcy sztuk tajemnych nie mieli większych wątpliwości. Gdy z europejskich lochów ginęli więźniowie, których potem widywano w Prusach, wniosek sam nasuwał się na usta: Autorytet powrócił. Chociaż osłabiona w Europie, organizacja ta zamierza doprowadzić sprawy do końca i ujawnić kotarę tajemnicy, za którą kryje się Order, by zdemaskować jego cele, a następnie pociągnąć go do odpowiedzialności.

Konkurs trwa od 7 stycznia 2023 roku do 1 maja 2023 roku włącznie.

Wyłonienie laureatów nastąpi w dniu 8 maja 2023 roku.

Zakończenie konkursu nie oznacza zakończenia wydarzenia. Każdy może w dowolnym terminie po zakończeniu konkursu wciąż pisać prace pod Czarnego Orła i stosować związane z tym wydarzeniem tagi.

Black_Eagle_Order_star.jpg

Zasady uczestnictwa

  • Uczestniczyć w wydarzeniu może każdy członek RPC-PL.
  • W ramach uczestnictwa można złożyć dowolną liczbę własnych prac oraz je edytować.
  • Aby praca była wpisem konkursowym, musi być oznaczona tagiem czarny-orzeł i dotykać tematu wydarzenia.
  • Zakazane jest oddawanie głosów na własne prace z wykorzystaniem pacynek. W razie wykrycia takiego procederu zaangażowane w niego osoby zostaną zdyskwalifikowane z niniejszego wydarzenia i poddane procedurze dyscyplinarnej.

Prosimy zaznajomić się z chronologią kanonu polskiego, by nie zaprzeczyć temu, co już zostało w nim ustalone. Warto też mieć na względzie artykuł o naszej historii i pamiętać, że w okresie, w którym miejsce ma wydarzenie, Autorytet nie ma do dyspozycji dzisiejszej technologii.

Wytyczna fabularne

  • Order Orła Czarnego nie powinien zostać w żadnej pracy totalnie zniszczony; celem wydarzenia jest eksploracja tamtych dziejów, w dużej części przez pryzmat relacji Orderu z Autorytetem.
  • Złożone prace nie powinny sobie przeczyć ani żadna nie powinna zamykać fabuły wydarzenia.
  • Niepokojące wieści związane z Orderem pochodzą z Prowincji Prus (dawnych Prus Wschodnich).
  • Prace mogą wychodzić poza czas wydarzenia.

Anomalie

Opowieści

Dokumenty Czarnego Orła

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.