Let 1
alpha-white.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 438

Klasa: Alfa-Biały (użytkowy)

Zagrożenia: Zagrożenie mnemoniczne, zagrożenie pozawymiarowe, zagrożenie toksyczne, zagrożenie wodne


Protokoły przechowalnicze: PT-438 została wzniesiona w pobliżu RPC-438, czyli przy Jeziorze ████. Let należy zbierać comiesięcznie celem wytwarzania preparatów amnezyjnych i innych powiązanych substancji. Pracownicy Pionu Badawczego i funkcjonariusze SBA stacjonują na stałe w pobliskiej miejscowości ██████. Zarządzają oni wszystkimi aspektami, włączając w to produkcję preparatów amnezyjnych w PT-438, a także badania w przedmiocie zastosowania letu.


Opis: RPC-438 to oznaczenie jeziora znajdującego się w ████████, w ██████. Dno RPC-438 zawiera anomalię wymiarową, która funkcjonuje jako jednostronny punkt wyjściowy dla pewnej substancji anomalnej. Substancja ta składa się w całości z dawniej nieznanego pierwiastka, który otrzymał od personelu Pionu Badawczego nazwę let (dalej również: RPC-438-1). Pomimo anomalnego uźródłowienia let z łatwością tworzy wiązania z atomami węgla, co umożliwia mu swobodną egzystencję w naszej rzeczywistości. Wystawienie człowieka na oddziaływanie letu powoduje nieodwracalne zmiany w zakresie ośrodków pamięci w mózgu, skutkujące uszkodzeniem pamięci długo- i krótkotrwałej. Nieznana jest data ani powód zaistnienia RPC-438, albowiem jego odkrycie było następstwem wykrycia zatruć u pobliskich mieszkańców w związku z wystawieniem na oddziaływanie letu.

RPC-438 nie może być postrzegany przez ludzkie oko. Jest wykrywalny wyłącznie poprzez emisje letu i promieniowanie jonizujące niskiego poziomu.

39563605_d824174702_b.png

RPC-438 po zabezpieczeniu.

Let to wysoce toksyczny pierwiastek. Z tego powodu wyłącznie personel PT-438 może wchodzić z nim w interakcje. Ze względu na zagrożenie przypadkowej emisji letu testy i jego destylacja w innych ekspozyturach są wzbronione.

Po destylacji RPC-438-1 stanowi substancję aktywną w zakresie różnorodnych preparatów amnezyjnych wykorzystywanych przez Autorytet i współpracujące z nim organizacje na całym świecie.

Wiedza na temat metod destylacji i wytwarzania preparatów amnezyjnych jest ograniczona do wybranych pracowników z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 4. oraz do członków zespołu wytwarzającego stacjonujących w PT-438. Po zakończeniu przydziału do PT-438 pracownikowi podany zostanie preparat amnezyjny działający na pamięć długotrwałą w celu ochrony wiedzy na temat destylacji i przetwarzania letu.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.