Let 2

OSTRZEŻENIE


Niniejszy dokument to nieocenzurowana wersja RPC-438.

Wiedza o sposobach wytwarzania preparatów amnezyjnych nie powinna być udostępniana osobom bez autoryzacji Black Site. Dokładna lokacja RPC-438 nie może zostać odtajniona.

Niedokończony dokument na temat RPC-438 powinien być celowo dystrybuowany wśród personelu spoza Black Site. Pracownicy, które udostępniają poniższe informacje osobom nieautoryzowanym, zostaną poddani kasacji wspomnień i przeniesieniu.

Niniejsza sekcja powinna zostać przeczytana przez osoby nowo przyjęte do Black Site, do „Wydziału Badań i Produkcji Letu” celem lepszego zrozumienia memotyki.

Uzyskaj dostęp do przeglądu memotyki

beta-red.webp

Rejestracja Podmiotu Chronionego: 438

Klasa: Beta-Czerwony (użytkowy)

Zagrożenia: Zagrożenie mnemoniczne, zagrożenie pozawymiarowe, zagrożenie regresją mentalną, zagrożenie toksyczne, zagrożenie wodne


Protokoły przechowalnicze: W opuszczonej dziś miejscowości Archaia Feneos, w Koryntii, w Grecji, wzniesiono Black Site 438. Black Site 438 powinna być wykorzystywana do wytwarzania i eksportowania produktów amnezyjnych do ekspozytur Autorytetu na całym świecie1.

Osoby przebywające w pobliskich osadach należy przekonywać, iż Archaia Feneos została opuszczona z powodu obszernego wycieku toksycznych odpadów do rezerwuaru wody miejskiej, co uniemożliwiło dalsze zamieszkiwanie w tamtym rejonie. Osoby nieautoryzowane usiłujące osiągnąć dostęp fizyczny do Archaia Feneos powinny zostać zatrzymane, przesłuchane, a następnie poddane kasacji wspomnień.

Dostępu do jeziora udziela się wyłącznie członkom MDS X-Ray-11 („Łapacze snów”). Osoby usiłujące bez autoryzacji wejść do jeziora powinny zostać niezwłocznie zastrzelone. Osoby nieautoryzowane, które jednak weszły do jeziora, należy uznać za niemożliwe do odzyskania. Jeżeli zajdzie wyjątkowa sytuacja, iż osoby takie zdołają z własnej woli opuścić jezioro, należy je zatrzymać i uśmiercić.


Opis: RPC-438 to oznaczenie uziemienia memotycznego o dużym natężeniu2 znajdującego się na dnie jeziora Doxa, w Archaia Feneos, w Koryntii, w Grecji. Memotyczne wysypiska, takie jak RPC-438, działają jak pseudoosobliwości, umożliwiając pasywny przepływ wektorów memotycznych do przestrzeni fizycznej, wskutek czego — w opisywanym przypadku — dochodzi do fuzji wektorów z wodą, toksycznymi odpadami i materią organiczną znajdującą się w jeziorze i tym samym powstania RPC-438-1.

lethium1.png

Aktualnie akceptowana wersja RPC-438-1.

RPC-438-1, czyli let3, to wynik ww. reakcji chemicznej, tj. nieuchwytna informacja przekonwertowana w byt fizyczny poprzez przemieszczenie się między płaszczyznami, albowiem punkt ich styczności znajduje się w wejściu do RPC-438. Let, w swojej formie niefizycznej, jest tym, co najprawdopodobniej stanowi największą część chemiczną płaszczyzny informacyjnej. RPC-438-1 to pierwiastek nienaturalny, znajdujący się wyłącznie w niektórych wysypiskach memotycznych, uznany zarówno za metal ciężki przy masie atomowej 280,21, i półmetal ze względu na zdolność do swobodnego łączenia się z pierwiastkami organicznymi, takimi jak węgiel4. Temperatura topnienia RPC-438-1 wynosi 28 °C, a substancja z łatwością przedostaje się przez skórę, tkaniny naturalne i sztuczne, a także pierwiastki o słabych wiązaniach atomowych.

Wysypiska memotyczne podobne do RPC-438 znajdowane są w różnych miejscach na świecie, zawsze w dużo mniejszym rozmiarze. Każde wysypisko memotyczne emituje drastycznie odmienny pod względem składu i reaktywności let, aczkolwiek taki sam pod względem podstawowych właściwości. RPC-438 to jedyne złoże letu o stężeniu wystarczającym, by go filtrować, zbierać i analizować.

Jedynym sposobem wydobycia czystego letu z jeziora jest wykorzystanie gospodarza organicznego, albowiem próby usunięcia go metodami powszechnymi prowadzą do rozrzedzenia pierwiastka i jego powrotu na płaszczyznę informacyjną. Trwają badania w przedmiocie możliwości wykorzystania sztucznych uziemień memotycznych do pozyskiwania substancji.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.