RPC-PL-018, cz. 2.

TWOJE POŁĄCZENIE PRZEJĄŁ FUNKCJONARIUSZ WYDZIAŁU KONTRWYWIADOWCZEGO.

NAWIĄZANO ŁĄCZNOSĆ Z COM-SEC/28.

NADANO UPRAWNIENIA DO ODCZYTU TREŚCI.


Przejąłem Twoje połączenie z Bazą Danych RPC, ponieważ odpowiadasz profilowi opracowanemu przez Głównego Badacza. Bez obaw, jesteś bezpieczny i nie zrobiłeś nic złego. Tak naprawdę to Autorytet jest winny wyjaśnienia Tobie.

Doktor Krzysztof Górnik nie został odsunięty od obiektu. Nie było żadnej konsultacji psychiatrycznej. Z logu wniosków tylko pierwsze dwa nie zostały sfalsyfikowane. W rzeczywistości dr Krzysztof Górnik miał rację, którą potwierdził zespół przybyły na zlecenie głównego badacza, prof. Michaliny Szymury.

Osobniki RPC-PL-018 nie są owocem ewolucji spowodowanym jakąś niepojętą mutacją kodu genetycznego. W rzeczywistości są one środkiem niezwykle perfidnego sabotażu urzeczywistnianego nieprzerwanie przez wciąż nieznany wrogi względem Autorytetu podmiot świata anomalii. Nasi badacze odkryli bardzo małe konstrukty syntetyczne, które na zasadzie symbiozy wprowadzają bieżące modyfikacje genetyczne do osobników tej rośliny, umożliwiając im szybką adaptację do zmieniającego się środowiska i zatem podnosząc ich szansę na przetrwanie. W zamian konstrukty te wprowadzają do osobników zmiany pozwalające na kwantowy — natychmiastowy przesył danych. Przynajmniej według obecnych założeń badaczy to kwantowy system wymiany danych ma najwięcej sensu.

Sabotażyści posiadają niezwykłą technologię oraz wiedzę, aczkolwiek nie docenili Autorytetu i zdolności naszych specjalistów. Konstrukty, o których piszę wyżej, to nie nanoboty, o których pisał dr Krzysztof Górnik, a pikoboty — konstrukty tysiąc razy mniejsze od nanobotów, których w intencji sabotażystów nie mieliśmy wykryć. Ponoć doszło do tego przez przypadek, po zaobserwowaniu niewielkich wyładowań elektrycznych podczas obserwowania szypułek RPC-PL-018 pod mikroskopem elektronowym. Nasi fizycy i inżynierowie zajmujący się mechaniką kwantową wciąż rozpracowują prawidła działania systemu komunikacji kwantowej, aczkolwiek na wyniki ich ciężkiej pracy pozostanie nam jeszcze długo czekać. Wiadomo dziś tylko tyle, że dźwięki przesyłane między instancjami RPC-PL-018 są przesyłane jeszcze do pewnego serwera centralnego, którego lokalizowaniem zajmuje się Wydział Walki Elektronicznej. Część najśmielszych badaczy usiłuje do tego stworzyc środek memetyczny do przesłania naszym sabotażystom, który spowoduje ich samoujawnienie się przed nami.

Fakt faktem, tamte projekty badawcze są utajnione i niewiele osób w Autorytecie wie. Po odkryciu powyższego nasz wydział postanowił zabezpieczyć bezpieczeństwo informacyjne Autorytetu poprzez wdrożenie teatrzyku, iż oficjalnie Autorytet nie wie, czym naprawdę jest RPC-PL-018. Konspiracja ta umożliwia nam namierzanie wciąż słuchających nas sabotażystów. Pewnego dnia, gdy zostaną wyeliminowani, skończymy również z szopką. Nie wiemy, czy sabotażyści nie mają swoich ludzi w Autorytecie, dlatego tylko sprawdzonym osobom dozwalamy na dostęp do tej wiadomości. Kimkolwiek jesteś, system potwierdził, że można ci ufać. Zatem nagradzamy twoją lojalność prawdą.

Jeżeli jesteś zainteresowany dołączeniem do prawdziwej kadry rozpracowującej potajemnie RPC-PL-018, wnieś o przeniesienie do projektu RPC-PL-018. Z naszego profilu wynika, że masz bardzo dużo do zaoferowania naszym projektom.

Decyzja ta jednak należy tylko do ciebie.

— Jan Kowalski

Wróć

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.