GARD

GARD

Wstęp

Niemiecka Dywizja Badań nad Anomaliami1 została założona przez przywódców Narodowosocjalistycznej Niemieckiej Partii Robotników (NSDAP) we współpracy z dawnymi, radykalnymi członkami „Reichsokkultabteilung” krótko po uzyskaniu przez nich dostatecznych wpływów. GARD zostało utworzone jako regionalna agencja przechowalnicza, która miała współpracować z Autorytetem. Plany te jednak uległy momentalnemu zaprzepaszczeniu, gdy odkryto, iż GARD czynnie militaryzuje anomalie. Niemiecki oddział Autorytetu, który rozwinął istotne powiązania z rządem niemieckim, sprzymierzył się z NSDAP. Obawiając się rewolty, Autorytet podjął szybko decyzję o przetransportowaniu wszystkich możliwych do przeniesienia anomalii z Europy do krajów mniej podatnych na potencjalną inwazję, jak np. Stany Zjednoczone czy Republika Południowej Afryki. W końcu niemiecki oddział Autorytetu zerwał stosunki z organizacją matczyną i w 1937 roku połączył się z GARD.

Przed i w trakcie drugiej wojny światowej GARD działało za pośrednictwem dwóch głównych gałęzi: „Ahnenerbe2” specjalizowała się w naukach anomalnych, kontroli populacji oraz eugenice, a „Schwarze Sonne3” skupiała się na praktykach okultystycznych i mitologii stosowanej. GARD działało pod bezpośrednim dowództwem wojskowym, a generał dowodzący odpowiadał bezpośrednio przed Hitlerem i Naczelnym Dowództwem Niemieckim.

Wybuch wojny w roku 1939 doprowadził do utworzenia Armii Ochotniczej Autorytetu RPC przy Siłach Alianckich (AOARPCSA), składającej się z personelu Autorytetu, MI13 oraz dawnych członków FOA, którzy działali jako agenci w komórkach oporu i jednostkach wojskowych, zgłaszając i zwalczając wszelkie zmilitaryzowane przez GARD anomalie, a jeśli to możliwe — również je zabezpieczając albo neutralizując. Ataki na placówki GARD przeprowadzane przez AOARPCSA były zjawiskiem powszednim w czasie wojny, aczkolwiek dopiero w roku 1944 operatorzy MDS Alfa-1 zdołali przeprowadzić udany zamach na dowódców organizacji. Następstwo w postaci nieudolnego zarządzania połączonego z usiłowaniami przejęcia dowodzenia przez poszczególne jednostki GARD nad organizacją doprowadziło do wybuchu chaosu w niższych szrankach i znacznych strat w zakresie wsparcia przez wyższe sfery rządu niemieckiego.

Obecnie dokładny rozmiar i struktury GARD pozostają niejasne. Organizacja znacząco zmalała od drugiej wojny światowej, a większość jej pierwotnych członków albo została pozbawiona wolności przez UNAAC, albo uśmiercona. Aktywność komórek GARD jest ulotna i nieprzewidywalna, co nie pozwala na pewne stwierdzenie, czy organizacja ta w dzisiejszych czasach jest w jakimkolwiek stopniu ustabilizowana.


Powiązana dokumentacja:

Powiązane obiekty RPC:

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.