GEAR

Ten wpis został zaktualizowany po zakończeniu 3 fazy Projektu Portal. Najnowsze dochodzenie wykazało, że Global Enterprise for Advanced Research jest pozostałością po alternatywnej rzeczywistości OŚA Nucorp Industries. Obecnie uważa się, że niektórzy dyrektorzy i wysocy rangą urzędnicy przeżyli incydent, który doprowadził do upadku, którego uniknęli dzięki interakcji z niezidentyfikowanym obiektem o oznaczeniu „A-001”.
Badania są w toku: upoważniony personel może zapoznać się z dokumentem badawczym ALTR-████-#889 (folder Zneutralizowany-ALTR RD Placówka-002) lub zwrócić się do odpowiednich jednostek o udzielenie dalszych informacji..
Ten plik jest dołączony do wpisu w bazie danych Nucorp Industries, który został oznaczony jako „Plik A”. Publiczny link do wpisu jest załączony poniżej.

— A. Keegan, Archiwista Placówki-002 4A

Przegląd

GEAR to wielonarodowościowa organizacja założona przede wszystko po to, by zapewnić elicie luksusowe warunki życia. Mimo że jest ona napędzana chciwością, daleko jest jej od braku rozeznania. Kierownictwo GEAR wie, że przekraczanie pewnych granic etyki prowadzi do zawarcia nowych umów handlowych i porozumień biznesowych.

Większość zysku GEAR pochodzi z masowej produkcji przedmiotów anomalnych dla konsumentów w branżach, w których konkurencja nie istnieje albo jest nieistotna. Populacja ogólnoświatowa w większości nie wie, w jaki sposób GEAR wytwarza produkty, co przekłada się na powszechny brak zaufania wobec przedsiębiorstwa. Mimo to cieszy się ono bardzo wysokim obrotem.

GEAR posiada wielu partnerów i wrogów, a ponadto często sprzedaje bezcenne, niebezpieczne anomalie, które mogą zagrozić Autorytetowi i innym podmiotom, najhojniejszym licytantom. Stosunki GEAR z Autorytetem są co najmniej skomplikowane; niekiedy, w imię wspólnego celu, organizacje te ze sobą współpracują, a niekiedy czynią na odwrót.

Wbrew powszechnej opinii, GEAR i Amazing! Co. nie są stałym konkurentami, jeśli idzie o obecność rynkową. Niebezpieczne i nieprzyjazne konsumentom produkty Amazing! Co. nie są w stanie przebić jakości przedmiotów wytwarzanych przez GEAR właśnie dla konsumentów. Mimo to obydwa przedsiębiorstwa często wykorzystują środki memetyczne celem wabienia potencjalnych klientów.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.