Interesujące Autorytet władze państw


Globalna baza informacji

AutorytetuPrzedmowa: Autorytet musi radzić sobie z wieloma organizacjami rynku anomalii, z których większość operuje poza prawem — niemal jak sam Autorytet. Jednakże niektóre organizacje funkcjonują w ramach świata nieanomalnego; są to przykładowo agencje czy organizacje międzynarodowe. Radzenie sobie z kontrolującym populacje kultem Mathusa jest zgoła odmienne od negocjowania z prawowitymi reprezentantami Chin; oznacza to istnienie multum dynamicznych stosunków, których stroną jest Autorytet. Organizacje takie rejestrowane są zatem w „Globalnej Bazie Informacji Autorytetu”, potocznie zwanej też „interesującymi Autorytet władzami państw”. Niniejsza baza zawiera wpisy odnoszące się do organizacji oraz programów rządowych związanych z anomaliami.

« Interesujące Autorytet organizacje|Interesujące Autorytet władze państw|Interesujące Autorytet jednostki »

Omówienie spraw kanonicznych

~

hub
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License