GRP-077 — „Szepty Ponadświetlne”

tagshow

3 (2)

3 (2)

us.webp
h-incorporeal.webp zagrożenie bezcielesne h-psychotronic.webp zagrożenie psychotroniczne h-sapient.webp zagrożenie rozumnością HallucinogeneHazard.png zagrożenie halucynogenne
lightcone.png

GRP-077 narysowany na stożku świetlnym. Kolor biały oznacza trajektorię wolniejszą niż światło, żółty - bezpieczną trajektorię szybszą niż światło, pomarańczowy - niebezpieczeństwo, a czerwony - zniszczenie statku. Nieosiągalny region SNŚ nie jest pokazany.

omega-yellow.webp

Galaktyczna Rejestracja Podmiotu: 077

Klasa: Omega-Żółty

Protokoły przechowalnicze:: Efekty wyższego stopnia GRP-077 są w większości samo przechowujące ze względu na ograniczenia technologiczne. Efekty niższego stopnia GRP-077 mają być zwalczane poprzez trening odporności psychicznej. Wszyscy piloci GRPC mają ukończyć podstawowe ćwiczenia z zakresu zaburzeń poznawczych i odporności psychicznej. Piloci statków eksperymentalnych i przechwyconych, nieograniczonych przez Niechęć Drunkmanna, mają mieć duże doświadczenie z anomaliami psychotronicznymi.

Opis: GRP-077, znany bardziej jako Choroba Pilota lub Miraż Pustki, to stopniowo nasilający się efekt anomalny obserwowany zarówno przez sondy, jak i statki załogowe podróżujące z prędkościami ponadświetlnymi rzędu 100c i większymi. Objawia się on w etapach odpowiadających rzędom wartości prędkości statku.

Faza Zasięg Efekty
Faza 1 100-1000c Halucynacje słuchowe odgłosów zwierzęcych. Zakres 30-decybelowy, odstępy czasowe od 33 do 2 minut. Częstotliwość halucynacji wzrasta z prędkością. „Oddalające się” i „poszukujące”. Niewielkie zakłócenia cyfrowe.
Faza 2 1000-10000c Wzmożone halucynacje słuchowe, wczesne halucynacje wzrokowe. Zakres 60-decybelowy, „bliski” i „wściekły”. Wprowadzenie „otaczających” dźwięków halucynacyjnych, bicie serca/serc, wiatr, echo. Zaciemnienie świateł i rzucające się cienie na krawędziach wizji. Komputery otrzymują fałszywe raporty o usterkach.
Faza 3 10000-100000c Brak spójnych schematów. Pełne halucynacje słuchowe i wzrokowe. Niereagujące głosy. Treść halucynacji specyficznych dla psychiki ofiary. Ryzyko przegrzania komputerów z powodu rosnącej ilości fałszywych alertów. Zgłoszenia usterek, widma czujników i próby nieautoryzowanego dostępu z nieznanego źródła.
Faza 4 100000-1000000c Dane uszkodzone, a ocaleni niespójni. Przenikliwa psychoza. Halucynacje działają z inteligencją i złośliwością. Podszywanie się pod kolegów ze statku, bliskich i wewnętrzny dialog. Przymus, manipulacja i tortury psychiczne. Wzrost adrenaliny i nadmierna stymulacja migdała/równoważnika jego. Częste zabójstwa. Statek często sabotowany lub niszczony przez załogę, lub komputer.
Faza 5 1000000c Statek zniszczony przez nieznane środki.

Niechęć Drunkmanna jest bezpośrednim efektem działania GRP-077. Obecnie uważa się, że malejące zyski z biotycznych elementów napędu Drunkmanna w miarę jak statek przekracza 100c, są wynikiem ewolucyjnej niechęci do GRP-077 i jego efektów, a nie nieodłącznym ograniczeniem samych biotycznych elementów. Obecne napędy Drunkmanna osiągają maksymalną prędkość około 1000c, co pozwala na okazjonalne wystawienie się na działanie efektów Fazy 2, ale w większości ogranicza ekspozycję na Fazę 1. Nie wiadomo dokładnie, jaki wpływ ma GRP-077 na Biotyki Drunkmanna, który spowodował ewolucję Niechęci Drunkmanna. Jednakże, testy biotyków Drunkmanna przyspieszonych do granic możliwości przez przechwycone napędy obcych wykazały, że po przekroczeniu 10000c, zmniejszające się Pole Drunkmanna odwróci biegunowość i zacznie walczyć z napędem obcych.

Odkrycie: GRP-077 został formalnie odkryty w 1991 roku, gdy wczesna technologia „Drunkmann Drive” po raz pierwszy przekroczyła próg 100c. Jednak istnienie anomalii podobnej do GRP-077 spekulowano ponad dekadę wcześniej w 1977 roku. Poniżej załączony jest zapis wykładu wygłoszonego na Uniwersytecie Sol na temat inżynierii odwrotnej pozaziemskiej technologii SNŚ.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.