Kabushiki Kawaii

Wstęp

Kabushiki Kawaii to podziemne, czarnorynkowe przedsiębiorstwo specjalizujące się w anomaliach humanoidalnych. Głównym celem działalności tej grupy jest produkcja, kształcenie oraz sprzedaż takich anomalii bogatym klientom lub korporacjom w charakterze służących.

Kabushiki Kawaii znana jest z produkcji anomalnych humanoidów, które sprzedawane są głównie z myślą o zaspokajaniu potrzeb seksualnych. Takie anomalne humanoidy (zwykle płci żeńskiej) stanowią najcenniejszy przedmiot eksportu przedsiębiorstwa; z wykorzystaniem manipulacji kodem genetycznym, prania mózgu i zastraszania szkolone są po to, by stanowić doskonałego niewolnika seksualnego lub służącego danej osoby, w zależności od specyfikacji określonych przez zamawiającego. Konkretna metoda wykorzystywana przez Kabushiki Kawaii do produkcji jest nieznana, ale domniemywa się, iż opracowana została na kanwie zdobycz nauk biologicznych i technologii anomalnej. Możliwości manipulacji kodem genetycznym przez Kabushiki wykraczają poza zdolność do tworzenia anomalii humanoidalnych, aczkolwiek z uwagi na ich popularność — na tym organizacja skupia się najbardziej.

Pomimo że wiadomo, iż główne centra sprzedawcze Kabushiki Kawaii znajdują się w Japonii, przedsiębiorstwo posiada biura, laboratoria oraz ośrodki testowe na całym świecie. Celem uniknięcia rozpoznania organizacja najczęściej wykorzystuje obiekty anomalne i firmy przykrywkowe, a transakcje przeprowadza nieoficjalnie. Osoby, które przypadkowo napotykają się na tę organizację, zostają przez nią przekupiony celem ich uciszenia albo same stają się produktami. Istotną cechą działalności Kabushiki Kawaii jest unikanie afiszowania się swoją działalnością; organizacja nie dąży do konfrontacji z Autorytetem, lecz wykorzystuje wszelkie możliwe środki, by nawet w razie odkrycia pozostać w ukryciu. Agenci Autorytetu, którzy usiłowali zinfiltrować laboratoria Kabushiki, według pogłosek doświadczyli eksperymentów organizacji na sobie, aczkolwiek doniesień tych zweryfikować nie można.

Celem Autorytetu jest zabezpieczenie każdej anomalii wytworzonej przez Kabushiki Kawaii celem jej przesłuchania i rozpoczęcia jej odpowiedniego przechowywania. Jeżeli zidentyfikowana zostanie firma, pod którą działa Kabushiki Kawaii, lub laboratorium bądź ośrodek testowy wykorzystywany przez organizację, siły Autorytetu powinny lokację oczyścić i zabezpieczyć wszelkie anomalie oraz znalezione pliki w celach badawczych i przechowalniczych.

Powiązana dokumentacja:

Powiązane obiekty RPC:

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.