Koalicja Jednostek Przyszłościowych

tagnone

4 (2)

4 (2)

Przegląd

kjp.png

Koalicja Jednostek Przyszłościowych to jedna z najbardziej enigmatycznych organizacji świata anomalii, z jakimi Autorytet kiedykolwiek miał do czynienia. Jej kontakty z naszą organizacją cechuje zawsze wieloznaczność; choć częstokroć Koalicjanci przybywają z odsieczą pracownikom Autorytetu znajdującym się w opałach, nie jest jasne, skąd KJP w ogóle o tych problemach wie. Oficjalną misją Koalicji jest dążenie do zapewnienia gatunkowi ludzkiemu przewagi psychofizycznej nad anomaliami, między innymi poprzez doprowadzanie do kontaktów między Koalicjantami i zjawiskami anomalnymi. Organizacja ta nie zajmuje się działalnością przechowalniczą ani badawczą wobec anomalii dla niej bezużytecznych i w przypadku napotkania takowych często przekazuje je Autorytetowi.

Nie wiadomo, jaka jest rzeczywista struktura organizacyjna KJP, kto podejmuje w niej najważniejsze decyzje ani jakie są jej zasoby. Analizując zasoby Autorytetu jako wielowiekowej, prestiżowej agencji świata anomalii, ekonomiści twierdzą, iż środki dostępne KJP nie są nawet porównywalne z tymi, które posiada Autorytet. Jednakże nie ułatwia to prób zinfiltrowania KJP z wykorzystaniem szpiegów czy specjalistów ds. bezpieczeństwa teleinformatycznego. Koalicja zawsze wydaje się wiedzieć, co planuje wobec niej Autorytet. Personel pozostaje pewny właściwie tylko jednego: tego, że z nieznanych przyczyn Koalicja Jednostek Przyszłościowych posiada w świecie anomalii rozeznanie, renomę i wpływy wielokrotnie przekraczające status i możliwości Autorytetu.

Geneza

Funkcjonariusze Pionu Ochronnego, badacze świata anomalii oraz inni pracownicy chcący wyposażyć Autorytet w jak najdokładniejszą i najzupełniejszą wiedzę na temat organizacji świata anomalii, korzystając ze szczątkowych informacji zgromadzonych z różnych źródeł, zdołali sporządzić zarys rozwoju tego podmiotu. Niektóre informacje zostały jednak utajnione na mocy rozporządzeń GD-09, Negocjatora Zarządu.

Pierwsze wzmianki na temat akronimu KJP oznaczającego Koalicję Jednostek Przyszłościowych, pojawiły się w roku 1907, gdy organizacja ta rzekomo współpracowała z czołowymi badaczami eugeniki. Konotacja ta jest problematyczna i dzisiaj KJP się od niej całkowicie odcina, twierdząc, iż nigdy nie wiązała się z eugeniką, a jedyna przyszłościowość, do jakiej dąży, dotyczy wolontariuszy chcących uzyskać przewagę psychofizyczną nad zjawiskami anomalnymi. Koalicja jest bowiem przekonana, iż prędzej czy później dojdzie do sytuacji, w jakiej ludzkość zmuszona będzie skonfrontować się z anomaliami, gdyż środki ilościowe służące zabezpieczeniu tychże zjawisk w pewnym momencie się wyczerpią.

Odniesienia do zaprezentowanej wyżej filozofii — tzw. konfrontatorów — pojawiły się w latach 70. XIX wieku w ramach różnych organizacji i agencji świata anomalii, również w Autorytecie. Pracownicy, którzy nie zgadzali się z misją Autorytetu, mieli do wyboru dwa rozwiązania: a. lobbowania za zmianami w zakresie misji organizacyjnej i b. zwolnienia się z Autorytetu. Pierwsza z tych możliwości była problematyczna z uwagi na to, że lwia część kadry zgadzała się z tym, iż zjawiska anomalne należy izolować i badać, a nie wymuszać z nimi konfrontacje. Trudno zatem byłoby wdrożyć takie zmiany regulacji. Jeśli chodzi o zwolnienie się z Autorytetu problem wiązał się z faktem, iż pracownicy posiadają wiedzę na temat działalności operacyjnej Autorytetu, a więc zwolnienie pracownika na jego własne życzenie (lub w ramach zastosowania środka dyscyplinarnego) musi wiązać się z wykasowaniem jego wspomnień — wartościowych z punktu widzenia wrogów Autorytetu.

W braku zarówno efektywnego, jak i kompromisowego rozwiązania, konfrontatorzy w latach 1873-1877 stworzyli swoistą wewnętrzną fakcję, która zorganizowała w końcu tzw. Oślepienie z 3 czerwca 1877 roku. Był to sabotaż środków Autorytetu polegający na pozbawieniu organizacji dostępu do danych na temat konfrontatorów, przeprowadzony przez elitarnych funkcjonariuszy MDS w naczelnych ekspozyturach Autorytetu. W następstwie konfrontatorzy w liczbie ████ osób nielegalnie porzucili pracę w Autorytecie, który zaś nie był w stanie pociągnąć ich do odpowiedzialności, a jedynie wyciągnąć ze zdarzenia lekcję na przyszłość. Na tym historia konfrontatorów Autorytetu dobiegła pozornie końca.

Koalicja jako pełnoprawna organizacja po raz pierwszy, z wyjątkiem ww. pogłoski z 1907 roku, pojawiła się na świecie w roku 1918, przeprowadzając masową odsiecz zaangażowanych w bitwę o [UTAJNIONO] pracowników Autorytetu. Od tamtego czasu i niezrozumiałego co do intencji działania KJP organizacja ta co jakiś czas udzielała się w świecie anomalii, nigdy nie przejawiając wrogości wobec Autorytetu, ale jak najbardziej niejednoznaczne intencje. Nie ustalono dotąd siedziby Koalicji, jej prawdziwych celów ani dostępnych jej środków. Jedyną cechą Koalicji, co do której zgadzają się wszyscy badacze OŚA, jest fakt, iż posiada ona znacznie większą świadomość funkcjonowania świata anomalii.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.