Lexicon Auctoritas

tagshow

5 (2)

5 (2)

us.webp es.webp« ODDZIAŁ UTRWALANIA I ZABEZPIECZANIA INFORMACJI »

FIZYCZNY EGZEMPLARZ ODNOŚNY OUZI


Autorytet RPC


LEXICON AUTHORITAS


•••
| ROBERT EDWARD HOSS |


« Dokument o priorytecie średnim »

Tom 5: wersja zdigitalizowana

Karta tytułowa


Table of Contents
Sekcja A

Abakus (ang. Abacus)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Zagroda Abakusa to zespół menedżerów Oddziału Spraw Finansowych (OSF) składający się ze starszych stażem pracowników Ksiąg i Audytów (KA). Zespół ten nadzoruje wszystkie inwestycje biznesowe Autorytetu, ewaluując wszelkie nadchodzące środki finansowe, zarówno bezpośrednio, jak i pośrednio związane z kapitałem Autorytetu.

AEGIS

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Authority Enhanced Generalized Intelligence System (wersja 8.3.1), czyli Usprawniony System Inteligencji Generalnej Autorytetu, to sztuczna inteligencja stworzona w roku 1953 i działająca do roku 1998, kiedy to została wyłączona w następstwie otwarcia sieci komunikacyjnej Autorytetu.

AEP

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Association for Ecclesiastical Primacy, czyli Związek na rzecz Eklezjastycznego Prymatu, to jedna z organizacji świata anomalii (OŚA), która działa na rynku międzynarodowym w branży wywiadu i szpiegostwa. Posiada istotne powiązania religijne.
 • Związek: skrócona nazwa AEP.

AFRICOM

Pion: Prezydium


Definicja:

 • African Command, czyli Dowództwo Afrykańskie, to region dowodzenia i ekspozytura regionalna (EKSREG) odpowiedzialna za ekspozytury Autorytetu na kontynencie afrykańskim.

AH (ang. AC)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Anomalny Handel to departament Oddziału Spraw Finansowych (OSF) odpowiedzialny za zapewnienie Autorytetowi dochodu z tytułu sprzedaży względnie łagodnych anomalii.

Akademia (ang. Academy)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Akademia Prawdziwej Sztuki to organizacja świata anomalii (OŚA) i szkoła sztuki klasycznej wyspecjalizowana w wytwórstwie dzieł sztuki anomalnej. (Często stosuje się skrócenie: Akademia).
 • L'Academia della vera arte: oryginalna, włoska nazwa Akademii.

Amazing! Co.

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Organizacja świata anomalii (OŚA), która produkuje, dystrybuuje i sprzedaje niebezpiecznie nieprzewidywalne, anomalne i często nielegalne produkty do użytku konsumenckiego.

ANDSoft

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Anomalous Numerology Detection Software, czyli Oprogramowanie do Wykrywania Anomalnej Numerologii, to standardowy moduł oprogramowania bezpieczeństwa teleinformatycznego zainstalowany na wszystkich stacjach roboczych Autorytetu, służący wykrywaniu anomalnych wzorców i pomniejszych zagrożeń informacyjnych.

Anomalia Supernaturalis

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Poprzednik i dawny ekwiwalent nowoczesnej Rejestracji Porządku Centralnego (RPC) wykorzystywany przez Auctoritas Impertus.

ANTARCOM

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Antarctic Command, czyli Dowództwo Antarktyczne, to region dowodzenia i ekspozytura regionalna (EKSREG) odpowiedzialna za ekspozytury Autorytetu na Antarktydzie oraz siły międzywymiarowe i kosmiczne Autorytetu.

Antymemetyka

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Kategoria terminów związanych z anomaliami, które ukrywają swoje istnienie z wykorzystaniem inwazyjnych wpływów na percepcję lub wspomnienia osób, na które oddziałują.

ASIACOM

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Asia Command, czyli Dowództwo Azjatyckie, to region dowodzenia i ekspozytura regionalna (EKSREG) odpowiedzialna za ekspozytury Autorytetu w Azji Zachodniej i Środkowej.

AŚA

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Agencja Świata Anomalii to kategoria podmiotów prawa międzynarodowego publicznego świadomych istnienia świata anomalii i działających w tym zakresie przeciwko lub wespół z Autorytetem. Uwaga: termin ten nie dotyczy zlikwidowanych organizacji ani tych, które pochodzą z alternatywnych rzeczywistości.

ATA (ang. UCA)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Anomalne narzędzie lub konstrukcja wytworzona sztucznie przez Autorytet.

Auctoritas Impertus

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Nazwa organizacji poprzedzającej współczesny Autorytet (sprzed roku 1834).

AW

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Atomwaffen to seria prymitywnych ładunków atomowych opracowywana przez Autorytet w latach 30. i 40. XX wieku.

Sekcja B

BA (ang. BoA)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Biuro Akwizycji to komórka organizacyjna Pionu Badawczego badająca i rozwijająca dziedziny oraz koncepcje ezoteryczne.

BAN (ang. OAS)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Biuro Analizy i Nauki to komórka organizacyjna Pionu Badawczego badająca i rozwijająca dziedziny orazi koncepcje naukowe.

BARO

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Bureau of Anomalous Research Operations, czyli Biuro Operacji Anomalnobadawczych, to komisja śledcza Rządu Brytyjskiego, i poprzednik Sekcji XIII Wywiadu Wojskowego (MI13).

BGO (ang. GOBFAC)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Baza Garnizonu Operacyjnego to rodzaj stacji wykorzystywany przez specjalistów i funkcjonariuszy różnych komórek organizacyjnych Pionu Ochronnego, takich jak Siły Bezpieczeństwa Autorytetu (SBA) czy Rejestr Mobilnych Drużyn Specjalistycznych (MDS).

BINM (ang. U&IIB)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Biuro Infrastruktury Nadzwyczajnej i Międzygwiezdnej to komórka organizacyjna Pionu Przechowalniczego zajmująca się konstruowaniem stacji kosmicznych oraz innych ekspozytur Autorytetu w przestrzeni kosmicznej.

Blok odizolowany (ang. Isolation Block)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Szereg komór przechowalniczych zaprojektowanych w celu zminimalizowania kontaktu i zapewnienia bezpiecznej odległości między personelem a przechowywanymi anomaliami.

BPDP (ang. PEW)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Biuro Produktywności i Dobra Pracowników to departament Oddziału Kadr (OK) odpowiadający za zapobieganie rezygnacjom z pracy przez starszych stażem pracowników.

BPK (ang. CLO)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Biuro Pośrednictwa Kontrahenckiego to komórka organizacyjna Pionu Przechowalniczego zajmująca się rekrutacją cywilów do celów budowlanych Autorytetu.

Sekcja C

CKAE (ang. AECR)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Czytnik Koherencji Andersona-Eckharta to narzędzie służące do dokonywania szacunkowych ocen koherencji pobliskich przestrzeni.

CSD

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Czynny Subiekt Dyspozycyjny to pracownik tymczasowy biorący udział w testach Autorytetu z wykorzystaniem ludzi.

CWA (ang. ACI)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Centralny Wywiad Autorytetu to komórka organizacyjna Pionu Ochronnego zajmująca się pozyskiwaniem informacji niejawnych do potrzeb Autorytetu, a także zapewnieniem jego bezpieczeństwa informacyjnego i teleinformatycznego.

Czerwony śnieg (ang. Red Snow)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Określenie wykorzystywane przez operatorów Mobilnych Drużyn Specjalistycznych (MDS) w odniesieniu do przestrzeni o niskiej koherencji, charakteryzowanych przez wiry czerwonawych cząsteczek.

Sekcja D

DASC

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Defense Anomalies and Security Committee, czyli Komitet Bezpieczeństwa i Obrony przed Anomaliami, to brytyjska agencja świata anomalii (AŚA) bezpośrednio nadzorująca działalność Sekcji XIII Wywiadu Wojskowego.

DBHP (ang. DHPS)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Dyrektoriat na rzecz Badań Historycznych i Pseudohistorycznych to jednostka badawcza Biura Analizy i Nauki (BAN) obarczona zadaniem badania historii Autorytetu, a także fabrykowania dokumentów historycznych celem zapewnienia organizacji zabezpieczenia przed dekonspiracją.

DBWW (ang. DHDS)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Departament Badań nad Wyższymi Wymiarami to jednostka badawcza Biura Analizy i Nauki (BAN) obarczona zadaniem badania anomalii wielowymiarowych.

DED (ang. LTAD)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Dossier Ewaluacji Długoterminowej to dokument opisujący efekty wystawienia człowieka na oddziaływanie anomalii na okres dłuższy niż dziesięć lat.

DORNS (ang. NSRDC)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Dowództwo Obronne Rozpadliny Nowej Szwabii to jednostka obronna Sił Bezpieczeństwa Autorytetu (SBA) obarczona zadaniem sprawowania jurysdykcji militarnej nad niektórymi rejonami Antarktyki.

DWP (ang. LTH)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Dosłowne Wrogie Przejęcie to proces, w którego trakcie Nabycia wraz z SBA przejmują kontrolę nad spółką z wykorzystaniem siły militarnej.

DyP (ang. SD)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Dyrektor Placówki to organ administracyjno-gospodarczy placówki, który odpowiada przed właściwym dyrektorem regionalnym (DyR).

DyPT (ang. OLSD)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Dyrektor Placówki Terenowej to organ administracyjno-gospodarczy placówki terenowej (PT), który zazwyczaj odpowiada przed dyrektorem najbliższej pierwszorzędnej placówki (DyP) albo stacji (DyS). Niektóre PT okazują się tak istotnymi ekspozyturami, że zyskują niezależność właściwą normalnym placówkom i stacjom, wskutek czego ich dyrektorowie odpowiadają przed właściwym dyrektorem regionalnym (DyR).

DyR (ang. RD)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Dyrektor Regionalny to organ administracyjno-gospodarczy ekspozytury regionalnej (EKSREG), który odpowiada przed Zarządem (Globalnym Dyrektoriatem); menedżer nadrzędny i nadzorca ekspozytur Autorytetu w jego jurysdykcji.

DyS (ang. AD)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Dyrektor Stacji to organ administracyjno-gospodarczy stacji, który odpowiada przed właściwym dyrektorem regionalnym (DyR).

Dysjunkcja kończynowa (ang. Disjunction Dactyly)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Specyficzna forma Urazu Spowodowanego Dysjunkcją Koherencji (USDK), związana ze spojeniem palców lub innych kończyn.

DZW (ang. SoG)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Dowódca Zmiany Wartowniczej to oficjalne stanowisko funkcjonariusza Sił Bezpieczeństwa Autorytetu (SBA) dowodzącego zmianą wartowniczą.

Sekcja E

EASTCOM

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Eastern Command, czyli Dowództwo Wschodnie, to region dowodzenia i ekspozytura regionalna (EKSREG) odpowiedzialna za ekspozytury Autorytetu w Europie Wschodniej.

Ekspozytury (pierwszorzędna / drugorzędna) (ang. Facilities [Primary / Secondary]

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • ogólna nazwa kategoryzująca wszystkie elementy infrastruktury globalnej Autorytetu służącej zapewnianiu Autorytetowi możliwości badania i zabezpieczania anomalii celem uniemożliwienia im wywoływania kryzysów przechowalniczych i wprowadzania rozstroju społecznego.
  • Ekspozytury pierwszorzędne to te ekspozytury, których działalność zakłada wielkoskalowe zabezpieczanie, badanie lub przechowywanie anomalii. (Ekspozytury pierwszorzędne to wszystkie placówki, stacje i ekspozytury regionalne).
  • Ekspozytury drugorzędne to te ekspozytury, których działalność ograniczona jest do terenu lokalnego. (Ekspozytury drugorzędne to wszystkie placówki terenowe [PT]).

EKSREG / Regionalna (ang. REGFAC / Regional)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Ekspozytura Regionalna to węzeł administracyjno-logistyczny zaopatrujący, koordynujący i nadzorujący podrzędne placówki i stacje — zazwyczaj ograniczony do określonego regionu geograficznego, nierzadko kontynentu. W ekspozyturach regionalnych nie dozwala się obecności żadnych anomalii.

EUASICOM

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Eurasian Command, czyli Dowództwo Eurazjatyckie, to region dowodzenia i ekspozytura regionalna (EKSREG) odpowiedzialna za ekspozytury Autorytetu w Indiach, Azji Południowo-Zachodniej i na Bliższym Wschodzie.

Sekcja F

FBU (ang. INFLT)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Flota Bliższego Układu to fakcja Pozaziemskich Sił Obronnych Autorytetu (PSOA) operująca do pasa planetoid.

FDU (ang. OUTFLT)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Flota Dalszego Układu to fakcja Pozaziemskich Sił Obronnych Autorytetu (PSOA) operująca poza pasem planetoid.

FMA (ang. ANF)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Flota Morska Autorytetu to wszystkie statki i okręty morskie Autorytetu.

FOA / Busoka

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Federal Occult Agency, czyli Federalna Agencja Okultystyczna, to agencja świata anomalii (AŚA) i sektor Republiki Federalnej Niemiec odpowiedzialny za badania świata anomalii podczas drugiej wojny światowej.
 • Bundesokkultabteilung: pełna niemiecka nazwa FOA.

Format dziurkaczowy (ang. Punch Card Format)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Format dokumentacji anomalii używany głównie w latach 1896-1971, charakteryzowany przez system oznakowywania korzystający z kodu Morse'a.

Format paryski (ang. Paris Format)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Format dokumentacji anomalii opracowany w roku 1935 przez Pierre-Louisa Grandjeana, który stworzył nowoczesny System Klasyfikacji Anomalii Autorytetu RPC (SKAARPC).

Format Plutarcha (ang. Plutarco format)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Najstarszy znany format dokumentacji anomalii w ramach Anomalia Supernaturalis, opracowany przez sir Plutarcha z Biasio i zatwierdzony przez Papieża Kaliksta XIII na potrzeby Auctoritas Impertus.

FOZ (ang. TERFLT)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Flota OkołoZiemska to fakcja Pozaziemskich Sił Obronnych Autorytetu (PSOA) operująca między Ziemią i Księżycem.

Sekcja G

GARD / DAFA

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • German Anomalous Research Division, czyli Niemiecka Dywizja Badań nad Anomaliami, to organizacja świata anomalii (OŚA) i sektor nazistowskiego rządu niemieckiego odpowiedzialny za badania nad anomaliami podczas drugiej wojny światowej.
 • Deutschen Anormal Forschung Abteilung: oryginalna, niemiecka nazwa organizacji.

GD

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Członek Zarządu Globalnych Dyrektorów (Globalnego Dyrektoriatu). Administrator wykonawczy i nadzorca całego Autorytetu.

GEAR

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Global Enterprise for Advanced Research, czyli Globalne Przedsięwzięcie na rzecz Badań Zaawansowanych, to organizacja świata anomalii (OŚA), która prowadzi w celach zarobkowych niezależne badania naukowe w zakresie anomalnych produktów do użytku konsumenckiego.

Sekcja H


Sekcja I

IOA / Reisoka

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Imperial Occult Agency, czyli Cesarska Agencja Okultystyczna, to oficjalna nazwa FOA / Busoki (FOA / Bundesokkultabteilung) przed zakończeniem pierwszej wojny światowej.
 • Reichsokkultabteilung: oryginalna, niemiecka nazwa IOA.

IPB (ang. ISC)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Izolujący Pojemnik Bezpieczeństwa to wzmocniona gablota bądź skrzynia przeznaczona do transportu niewielkich anomalii.

Sekcja J

Jedność (ang. The Union)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Organizacja świata anomalii (OŚA) składająca się z Chrześcijan uważających, że wśród sfery publicznej należy upowszechniać wiedzę okultystyczną.

JKZ (ang. RV)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Jednostka Kontrolowana Zdalnie to przedrostek nazwy każdego zdalnie sterowanego statku i okrętu morskiego Autorytetu.

JMA (ang. ANV)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Jednostka Morska Autorytetu to przedrostek nazwy każdego statku i okrętu morskiego Autorytetu.

JPOK (ang. QCU)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Jednostka Przechowalnicza Objęta Kwarantanną to komora ochronna przeznaczona do izolowania części wewnętrznej i zewnętrznej od patogenów i toksyn.

Sekcja K

KA (ang. AA)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Księgi i Audyty to departament Oddziału Spraw Finansowych (OSF) odpowiadający za zarządzanie księgami finansowymi Autorytetu.

KBUTK (ang. CTSC)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Kurs Bezpiecznego Użytkowania Technologii Koherencyjnej to standardowy moduł szkoleniowy, w którego trakcie słuchacze uczą się czynienia bezpiecznego użytku z technologii wpływającej na koherencję.

KI / Inżynieryjny / Komponent (ang. EC / Engineering / The Component)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Komponent Inżynieryjny to komórka organizacyjna Pionu Przechowalniczego zajmująca się utrzymywaniem i konstruowaniem elementów infrastruktury Autorytetu.
 • Inżynieryjny: nieoficjalna nazwa Komponentu Inżynieryjnego.
 • Komponent: półoficjalna nazwa Komponentu Inżynieryjnego.

KIK (ang. CIC)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Komora Izolacji Koherencji to konstrukcja lub urządzenie będące w stanie wygenerować statyczną przestrzeń o niskiej lub wysokiej koherencji.

Kja / Autko (ang. Double-A / Battery)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Kja: nieoficjalna nazwa członka Ksiąg i Audytów (KA) sformułowana na podstawie akronimu departamentu.
 • Autko: nieoficjalna nazwa członka Ksiąg i Audytów (KA); częściowe odniesienie do powyższej nazwy.

KK

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Kabushiki Kawaii to organizacja świata anomalii (OŚA) działająca na czarnym rynku jako japońska korporacja czyniąca użytek z technologii anomalnej do tworzenia niewolników seksualnych oraz nielegalnych produktów rozrywkowych.
 • Kawaii Korps: nazwa alternatywna KK.

KKA (ang. ACC)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Komisja ds. Konwencji Autorytetu to departament Oddziału Ustalania Celowości i Hierarchizacji Obostrzeń (OUCHO / UCHO), która nieprzerwanie udoskonala Konwencję Etyki Autorytetu.

KKB (ang. RCC)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Komitet ds. Komercjalizacji Badań to jeden z departamentów Anomalnego Handlu (AH), który nadzoruje sprzedaż rozwiązań anomalnych opracowanych przez Pion Badawczy.

KM (ang. CoM)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Kościół Malthusa to organizacja świata anomalii (OŚA) starająca się wywierać wpływy na większe zbiorowiska ludzkie z wykorzystaniem — nierzadko agresywnym — środków anomalnych lub siły.

KMP (ang. LRV)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Księżycowy Moduł Powrotny to przedrostek nazwy modułu przynależącego do Pozaziemskich Sił Obronnych Autorytetu (PSOA), wykorzystywanego w operacjach Księżycowego Wahadłowca Powrotnego Autorytetu (KWPA).

KN (ang. CoN)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Kościół Nihila to organizacja świata anomalii (OŚA) stanowiąca kult wielbiący pierwotną Powódź.

Koherencja (ang. Coherency)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Stopień rzeczywistości przydawany objętości czasoprzestrzeni. (Niższe koherencje zazwyczaj wydają się senne lub koszmarne, a wyższe — oślepiające lub hiperrzeczywiste).

Kombinezony zbliżeniowe Bodmer Mk. II (ang. Bodmer Mk.II Proximity Suits)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Kombinezon ochronny umożliwiający człowiekowi przetrwanie w ekstremalnych warunkach temperaturowych.

Konserwacyjny / Związek (ang. Maintenance / The Union)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Konserwacyjny: nieoficjalna nazwa Związku Konserwacyjnego, czyli komórki organizacyjnej Pionu Przechowalniczego zajmującej się reprezentacją i regulacją trybu pracy personelu logistycznego, konserwacyjnego i pomocniczego Autorytetu.
 • Związek: półoficjalna nazwa Związku Konserwacyjnego.

Krowostój (ang. Cownstant)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Nieoficjalny termin wykorzystywany przez Pozaziemskie Siły Obronne Autorytetu (PSOA) w odniesieniu do tendencji do znajdowania krów lub wzorców z krowami powiązanymi w pobliżu anomalii pozaziemskich.

KATL (ang. TLAC)

Pion: Research/Prezydium


Definicja:

 • Komisja Analityczna Terminologii i Leksykonu to wspólny departament Oddziału Utrwalania i Zabezpieczania Informacji (OUZI) oraz Departamentu na na rzecz Badań Historycznych i Pseudohistorycznych (DBHP) dokonujący co pół roku przeglądu wszystkich haseł i proponowanych zmian do Leksykonu.

KWPA (ang. ALRS)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Księżycowy Wahadłowiec Powrotny Autorytetu to oznaczenie operacji PSOA związanych z transportami między Księżycem i inną lokacją Układu Słonecznego.

KZRPC (ang. RPCATHC)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Klasyfikacja Zagrożeń RPC to system klasyfikacji piktograficznej służący do oznaczania zagrożeń stwarzanych przez zabezpieczone anomalie.

Sekcja L

LabPro (ang. ProLab)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Laboratorium Protokolarne to komórka organizacyjna Pionu Przechowalniczego odpowiadająca za projektowanie, testowanie i wdrażanie protokołów przechowalniczych.

Lincos-III

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Opracowany matematycznie język sztuczny stworzony na potrzeby prowadzenia komunikacji z anomaliami rozumnymi oraz gatunkami pozaziemskimi.

Sekcja M

Magistrala (ang. The Array)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Organizacja świata anomalii (OŚA) i kolektywa sztucznych inteligencji współdziałających w celu zapobieżenia wymarciu ludzkości.

Mandat badawczy (ang. Research Mandate)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Nadrzędny zespół celów przyświecających grupie lub komórce Pionu Badawczego.

MDS (ang. MST)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Mobilna Drużyna Specjalistyczna to paramilitarna albo cywilna jednostka operacyjna o określonej specjalizacji. Nierzadko zespoły takie biorą udział w zadaniach związanych z przechowywaniem, śledzeniem, pozyskiwaniem i neutralizowaniem anomalii oraz osób trzecich.
 • Rejestr Mobilnych Drużyn Specjalistycznych: komórka organizacyjna Pionu Ochronnego nadzorująca działalność wszystkich MDS.

Memetyka

Pion: Badawczy


Definicja:

Memotyka (ang. Memotics)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Dziedzina nauki badająca pamięć i możliwości wpływania na jej funkcjonowanie.

MI13

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Military Intelligence Section XIII, czyli Sekcja XIII Wywiadu Wojskowego, to agencja świata anomalii (AŚA) działająca z ramienia rządu brytyjskiego w zakresie badań nad anomaliami.
 • Monarch Security: alternatywa nazwa MI13.

Morze (ang. The Sea)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Nieoficjalny termin oznaczający całość zasobów i kapitału Autorytetu.

MPA (ang. IAA)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Międzynarodowe Porozumienie w sprawie Anomalii to dokument, który określa granice kompetencji i obowiązki Autorytetu, a także pozostałych agencji świata anomalii (AŚA).

Sekcja N

Nabycia (ang. Acquisitions)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Departament Oddziału Spraw Finansowych (OSF) odpowiedzialny za dokonywanie nabyć spółek.

NB (ang. BB)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Projekt „Niebieska Księga” to agencja świata anomalii (AŚA) i organizacja międzynarodowa powołana przez Radę Bezpieczeństwa ONZ w celu przeciwdziałania inwazjom i zamachom ze strony bytów niebędących ludźmi.

NG

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Niwelator Grawitacji to technologia anomalna umożliwiająca generację i modyfikację pól grawitacyjnych.

NI

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Nucorp Industries to organizacja świata anomalii (OŚA) o charakterze korporacji, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, wspomagająca Autorytet w zakresie produkcji anomalii przemysłowych i naukowych.

Nivaldi

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Organizacja świata anomalii (OŚA) składająca się z jednostek, które chroniły populację ogólnoświatową przed szkodliwymi skutkami wielkich katastrof, takich jak Wielka Powódź czy Czarna Śmierć. Nivaldi, według aktualnego zrozumienia, jest jedną z najstarszych świadomych istnienia Autorytetu OŚA.

NoN (ang. PNN)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Nota o Neutralizacji to dodatek do dokumentacji przechowalniczej obiektu zneutralizowanego, opisujący sposób, w jaki dokonała się jego neutralizacja.

Noo-technologia (ang. Nootechnology)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Mechanizm lub konstrukt o wysokiej koherencji napędzany przede wszystkim albo wyłącznie poprzez uzewnętrznioną myśl.

NORTHCOM

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Northern Command, czyli Dowództwo Północne, to region dowodzenia i ekspozytura regionalna (EKSREG) odpowiedzialna za ekspozytury Autorytetu w Ameryce Północnej.

Sekcja O

OCEACOM

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Oceanic Command, czyli Dowództwo Oceaniczne, to region dowodzenia i ekspozytura regionalna (EKSREG) odpowiedzialna za ekspozytury Autorytetu w Oceanii, Azji Wschodniej, Południowej oraz Południowo-Wschodniej.

ODOS (ang. HERD)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Ogniwo Detekcji Otoczeń Szkodliwych to ogniwo Mobilnych Drużyn Specjalistycznych (OMDS) specjalizujące się w zabezpieczaniu szkodliwych zasobów w szkodliwych otoczeniach.

Oficyna Wydawnicza Autorytetu (ang. Authority Press)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Komórka organizacyjna Oddziału Utrwalania i Zabezpieczania Informacji (OUZI) odpowiedzialna za publikacje informacyjne odnoszące się do całego Autorytetu i jego personelu.

OIE (ang. OPA)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Obiekt z Innej Epoki to dowolny element kultury materialnej istniejący w epoce, w jakiej jeszcze nie mógł zostać wytworzony ani wynaleziony.

OIŚ (ang. ODI)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Operacja „Inicjatywa Świt” to rezolucja Rady Bezpieczeństwa ONZ zakładająca globalne przeciwdziałanie wszelkim lokalnym i międzynarodowym grupom zajmującym się nielegalnym obrotem anomaliami.

OK (ang. OHR / HR)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Oddział Kadr to komórka organizacyjna Prezydium zajmująca się zarządzaniem zasobami ludzkimi Autorytetu.

OKA (ang. AV)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Okręt Kosmiczny Autorytetu to dawny przedrostek do nazw okrętów kosmicznych wykorzystywany przez Autorytet do czasu powołania PSOA w roku 1955.

OKom (ang. DoC)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Oddział Komunikacji to komórka organizacyjna Pionu Przechowalniczego zajmująca się dystrybucją informacji i komunikatów między zasobami Autorytetu.

OMDS (ang. MSTD)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Ogniwo Mobilnej Drużyny Specjalistycznej to pododdział Mobilnej Drużyny Specjalistycznej (MDS) odpowiadający i wyszkolony do wykonywania ściśle zakreślonych zadań.

OPA / OMW (ang. OAA / RMA)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Osierocone Przez Aanomalię to nazwa odnosząca się do dziecka, którego rodzice zostali zabici przez anomalie w trakcie operacji Autorytetu. Zazwyczaj dzieci tego typu objęte zostają opieką nadzorowaną przez Oddział Kadr (OK).
 • Odporne na Modyfikowanie Wspomnień to nazwa odnosząca się do dziecka, którego wspomnień nie można zmodyfikować w celu zakamuflowania egzystencji Autorytetu. Na ogół dzieci tego typu zostają objęte opieką nadzorowaną przez Oddział Kadr (OK).

Operacja „Lukier” (ang. Operation Lucre)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Plan, na którego podstawie Autorytet bogacił się z okoliczności pierwszej wojny światowej.

OPP (ang. GSSC)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Ogólna Procedura Przechowalnicza to obejmujące całą placówkę protokoły wyznaczające minimalne wymagania, które muszą być spełnione, by w placówce wolno było przechowywać jakiekolwiek anomalie.

OPSOA (ang. AEDFS)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Okręt Pozaziemskich SObronnych Autorytetu to przedrostek stosowany do nazw okrętów kosmicznych Autorytetu.

ORFDU (ang. OUTFLTEO)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Ogniwo Rozszerzone Floty Dalszego Układu to jednostka Floty Dalszego Układu (FDU), która przeprowadza długoterminowe analizy i obserwacje anomalii kosmicznych.

ORFBU (ang. INFLTEO)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Ogniwo Rozszerzone Floty Bliższego Układu to jednostka Floty Bliższego Układu (FBU), która przeprowadza długoterminowe analizy i obserwacje anomalii kosmicznych.

OSD (ang. ODR)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Oddział Stosunków Dyplomatycznych to komórka organizacyjna Prezydium odpowiadająca za zarządzanie i utrzymywanie stosunków dyplomatycznych między Autorytetem, państwami oraz organizacjami międynarodowymi.

OSF (ang. OFA)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Oddział Spraw Finansowych to komórka organizacyjna Prezydium zajmująca się zarządzaniem zasobami finansowymi Autorytetu.

OSN (ang. IA)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Operator na Służbie Nadprogramowej to funkcjonariusz Sił Bezpieczeństwa Autorytetu (SBA) czasowo przydzielony do danej MDS w celu udoskonalenia umiejętności i dokształcenia.

OŚA (ang. GoI)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Organizacja Świata Anomalii to kategoria obejmująca organizacje nierządowe, które świadome są istnienia świata anomalii i wiedzę tę wykorzystują. Do kategorii tej zalicza się dawne agencje świata anomalii, które zostały zlikwidowane, a także organizacje i agencje z alternatywnych rzeczywistości.

OUCHO (ang. OEaR / EaR)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Oddział Ustalania Celowości i Hierarchizacji Obostrzeń to komórka organizacyjna Prezydium odpowiedzielna za wdrażanie i kontrolę przestrzegania standardów moralnych w Autorytecie.

OUZI (ang. OIRS)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Oddział Utrwalania i Zabezpieczania Informacji to komórka organizacyjna Prezydium odpowiedzialna za zarządzanie archiwami operacyjnymi oraz dokumentacjami Autorytetu.

OWPBA (ang. ARDP)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Oficyna Wydawnicza Pionu Badawczego Autorytetu to sekcja Biura Analizy i Nauki (BAN) odpowiedzialna za wydawanie publikacji naukowych i materiałów odnośnych.

OWW (ang. IWP)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Ogniwo Wywiadu Wojskowego to pododdział Mobilnej Drużyny Specjalistycznej (OMDS) odpowiedzialny za przeprowadzanie działań z zakresu wywiadu wojskowego.

OZZ (ang. MTD)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Ogniwo Zwalczania Zagrożeń to pododdział Mobilnej Drużyny Specjalistycznej (OMDS) odpowiedzialny za przeprowadzanie działań bojowych w wymiarze zarówno zaczepnym, jak i obronnym.

Sekcja P

PCAAO

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • People's Committee for the Acquisition of Anomalous Objects, czyli Ludowy Komitet na rzecz Pozyskiwania Obiektów Anomalnych, to agencja świata anomalii (AŚA) działająca z ramienia rządu ChRL na rzecz badań nad anomaliami.

PKK (ang. NCOIC)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Podoficerski Kurs Kwalifikacyjny to program szkoleniowy dla funkcjonariuszy Pionu Ochronnego Autorytetu starających się o promocję na pierwszy stopień podoficerski.

PKBR (ang. PROCSE)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Protokoły Kontaktu z Bytami Rozumnymi to zbiór reguł i algorytmów służących nawiązywaniu kontaktu z anomaliami inteligentnymi.

Placówka (ang. Site)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Ekspozytura Autorytetu, w której prowadzi się badania i przechowuje anomalie.

Placówka terenowa (ang. OL-Site)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • *Niewielka placówka Autorytetu zbudowana w pobliżu anomalii niemożliwej do przeniesienia.

Płuczka (ang. Dipper)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Określenie wykorzystywane przez operatorów Mobilnych Drużyn Specjalistycznych (MDS) w odniesieniu do przestrzeni o niskiej koherencji, charakteryzowanych przez wrażenia wizualne, iż powierzchnie poziome położone są znacznie wyżej niż w rzeczywistości.

PNA (ang. AIP)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Program Naboru do Autorytetu to program szkoleniowy dla kandydatów do służby w Pionie Ochronnym.

PostOb (ang. OP)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Posterunek Obserwacyjny to niewielka ekspozytura Autorytetu służąca do rozszerzonego monitorowania określonego terenu.

Potykawa (ang. Tripup)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Określenie wykorzystywane przez operatorów Mobilnych Drużyn Specjalistycznych (MDS) w odniesieniu do przestrzeni o niskiej koherencji, charakteryzowanych przez nagłe zmiany wysokości położenia powierzchni poziomych skutkujące często potknięciami oraz upadkami osób, które się po nich poruszają.

Pozostali (ang. Remnants)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Organizacja świata anomalii (OŚA) z alternatywnej czasoprzestrzeni, w której cywilizacja ludzka doznała wyniszczających szkód na skutek zdarzenia zwanego Wyzwalaczem Alfa.

PPMA (ang. AMP)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Proces Produkcji Materiałów Antyanomalnych to system produkcji materiałów wspomagających bezpieczne obchodzenie się z anomaliami.

PPPJ (ang. PJCA)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Porozumienie Przechowalnicze Projektu „JOB” to porozumienie między Autorytetem i Sekcją XIII Wywiadu Wojskowego (MI13) dotyczące nadzoru i zarządzania pewnymi anomaliami o znaczeniu historycznym.

Preparat amnezyjny

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Substancja chemiczna wykorzystywana do wpływania na wspomnienia zapisane w pamięci ludzkiej.

Projekt „Aetalides” (ang. Project Aethalides)

Pion: Research/Przechowalniczy


Definicja:

 • Aktualnie realizowany projekt wspólny Pionu Badawczego i Przechowalniczego, mający na celu opracowanie broni dźwiękowej odpowiedniej do zwalczania RPC-347 i obrony Placówki Terenowej 1010 (Placówka terenowa) przed RPC-347-1.

Projekt „Mauna” (ang. Project Mauna)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Aktualnie realizowany projekt supresji niektórych anomalii motoryzacyjnych aktywnych w Indiach kontynentalnych.

Projekt „Tyrezjasz” (ang. Project Tiresias)**

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Projekt wspólny Stanów Zjednoczonych i ZSRR, który doprowadził do stworzenia RPC-043.

Protokół 058-Sigma (ang. Protocol 058-Sigma)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Jeden z protokołów dywersyjnych mający na celu przekonanie zagrożeń ze strony istot pozaziemskich o tym, iż Autorytet reprezentuje większe imperium międzygalaktyczne.

Protokół dywersyjny (ang. Distraction Protocol)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Fałszywy scenariusz opracowany przez Autorytet w celu odwrócenia publicznej uwagi od anomalii lub działań polowych Autorytetu.

PRSBA (ang. APARE)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • ParaRolnicza Stacja Badawcza Autorytetu to stacja Autorytetu o bardzo istotnym znaczeniu, działająca w kanadyjskiej prowincji Saskatchewan, odpowiedzialna za prowadzenie badań nad anomalnym rolnictwem i wytwórstwem żywności.

Pseudoanomalia (ang. Pseudoanomaly)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Każdy mniej istotny obiekt anomalny, który właściwości anomalne wykazuje wyłącznie po podaniu obserwatorowi wideryka.

PSOA (ang. AEDF)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Pozaziemskie Siły Obronne Autorytetu to komórka organizacyjna Pionu Przechowalniczego odpowiedzialna za zarządzanie wszelkimi zasobami kosmicznymi Autorytetu.

PŚA (ang. PoI)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Persona Świata Anomalii to kategoria osób fizycznych świadomych istnienia anomalii, która tę wiedzę wykorzystuje.

PWA (ang. AWP)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Plan Wojenny Autorytetu to schemat operacyjny zakładający mobilizację wszystkich zasobów Autorytetu przeciwko szczególnie niebezpiecznemu podmiotowi świata anomalii (PoŚA) lub anomalii.

Sekcja Q


Sekcja R

RAFOZ (ang. TERFLTER)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Rezerwa Awaryjna Floty OkołoZiemskiej to jednostka Floty Okołoziemskiej (FOZ) dysponowana w sytuacjach kryzysowych.

RCPA

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Righteous Central Protection Authority, czyli Praworządny Autorytet Ochrony Centralnej, to organizacja świata anomalii (OŚA) z alternatywnej czasoprzestrzeni, w której Autorytet sprawuje dyktatorską władzę nad Ziemią.

Recenzje Badawcze Auctoritas (ang. Auctoritas Research Review [Journal])

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Oficjalne, recenzowane publikacje naukowe Pionu Badawczego.

Reforma antypapieska (ang. Anti-Papal Reform)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Ruch w Autorytecie zapoczątkowany przez Zarząd (Globalny Dyrektoriat) jako jedno z narzędzi wycofywania wpływów papieskich z Autorytetu.

Reklasyfikacja z roku 1935 (ang. 1935 Reclassification)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Ruch w Autorytecie zapoczątkowany przez Zarząd (Globalny Dyrektoriat) w celu usunięcia wszelkich powiązań współczesnego Autorytetu z Auctoritas Impertus.

Rekrutacja (ang. Recruitment)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Departament Oddziału Kadr (OK) odpowiedzialny za identyfikację i rekrutację kandydatów na pracowników wszystkich obszarów funkcjonalnych Autorytetu (czyli do Prezydium oraz Pionu Badawczego, Ochronnego i Przechowalniczego) we współdziałaniu z tymi obszarami.

RLFOZ (ang. TERFLTLR)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Rezerwa Liniowa Floty OkołoZiemskiej to jednostka Floty Okołoziemskiej (FOZ) odpowiedzialna za zapewnianie wsparcia logistycznego zasobom kosmicznym Autorytetu.

RLFBU (ang. INFLTLNR)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Rezerwa Liniowa Floty Bliższego Układu to jednostka Floty Bliższego Układu (FBU) odpowiedzialna za dysponowanie znacznych liczb bojowych okrętów kosmicznych w razie sytuacji kryzysowej.

Rozciągliwość (ang. Stretchway)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Określenie wykorzystywane przez operatorów Mobilnych Drużyn Specjalistycznych (MDS) w odniesieniu do przestrzeni o niskiej koherencji, charakteryzowanych przez rozciągnięcia czasoprzestrzeni powodujące nagłe znalezienie się pobliskich lokacji poza zasięgiem.

RPC

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Research, Protect (-ion), Contain (-ment), czyli Badania, Ochrona, Przechowywanie, to akronim streszczający misję Autorytetu.
 • Rejestracja Porządku Centralnego to identyfikator systemowy istotnej, wyodrębnionej anomalii, którą Autorytet aktualnie przechowuje lub dąży do zabezpieczenia.

RZP (ang. SDS)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Reduktor Zagrożeń Pozawymiarowych to każdy element wyposażenia Autorytetu zaprojektowany w celu redukowania zagrożeń stwarzanych przez wystawienie na oddziaływanie przestrzeni pozawymiarowych.

Sekcja S

SBA (ang. ASF)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Siły Bezpieczeństwa Autorytetu to komórka organizacyjna Pionu Ochronnego stanowiąca aktywny sektor obrony militarnej Autorytetu.

SBT (ang. STB)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Suborbitalny Bus Transportowy to każdy okręt kosmiczny Autorytetu (OKA) napędzany rakietowo i zaprojektowany do działań poza atmosferą, aczkolwiek nie poza orbitą okołoplanetarną.

SDP (ang. PCD)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Skic Dokumentu Przechowalniczego to niedokończony lub wybrakowany fragment dokumentacji anomalii.

SKA (ang. ACS)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Skala Koherencji Autorytetu to matematyczny środek do przeprowadzania pomiarów koherencji, czyli spójności danej przestrzeni.

SKFDU (ang. OUTFLTMAIN)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Szwadron Konserwacyjny Floty Dalszego Układu to jednostka Floty Dalszego Układu (FDU) zapewniająca wsparcie logistyczne zasobom kosmicznym Autorytetu.

SKFOZ (ang. TERFLTMAIN)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Szwadron Konserwacyjny Floty OkołoZiemskiej to jednostka Floty Okołoziemskiej (FOZ) zapewniająca wsparcie logistyczne zasobom kosmicznym Autorytetu.

SKFBU (ang. INFLTMAIN)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Szwadron Konserwacyjny Floty Bliższego Układu to jednostka Floty Bliższego Układu (FBU) zapewniająca wsparcie logistyczne zasobom kosmicznym Autorytetu.

SKNC (ang. NCCB)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Spoiwo Koherencji NuCorp to narzędzie anomalne opracowane przez Nucorp Industries (NI), które wpływa na koherencję danej przestrzeni, powodując przywieranie do siebie obiektów.

SOUTHCOM

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Southern Command, czyli Dowództwo Południowe, to region dowodzenia i ekspozytura regionalna (EKSREG) odpowiedzialna za ekspozytury Autorytetu w Ameryce Południowej.

SPRAWA POTWIERDZONA (ang. CASE TRUE)

Pion: Przechowalniczy


Definicja:

 • Scenariusz operacyjny Pozaziemskich Sił Obronnych Autorytetu (PSOA), który przewiduje czynną inwazję na Ziemię przeprowadzoną przez wrogo nastawione istoty pozaziemskie.

STABIO (ang. BIOFAC)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • STAcja BIOlogiczna to stacja, w której przechowuje się patogeny wirusowe, bakteryjne oraz grzybowe, a także pozostałe, niepoddające się temu podziałowi materiały stwarzające zagrożenie biologiczne.

Stacja (ang. Area)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Wielkoskalowa ekspozytura Autorytetu odpowiedzialna za ściśle określony zakres zadań.

Standard Autorytetu (ang. Authority Standard [Journal])

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Zrecenzowane publikacje naukowe Pionu Badawczego skupiające się na inżynierii eksperymentalnej i jej zdobyczach.

STAAR (ang. R&AFAC)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • STAcja Archiwizacyjno-Rejestracyjna to stacja Autorytetu wykorzystywana do przechowywania i archiwizowania danych oraz informacji operacyjnych Autorytetu.

STAIR (ang. R&EFAC)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • STAcja InżynieryjnoRobotyczna to stacja wykorzystywana do opracowywania nowych rozwiązań naukowych w dziedzinie inżynierii mechanicznej, elektrycznej oraz informatyce.

STAPDO (ang. O&DFAC)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • STAcja Przetwarzania Danych i Obserwacji to stacja wykorzystywana w celu zapewniania wewnętrznego bezpieczeństwa informacyjnego, zdolności komunikacyjnej ekspozytur oraz monitorowania kanałów komunikacyjnych w zakresie odnoszącym się do organizacji świata anomalii (OŚA).

Sygnatura rzeczywistości (ang. Reality Signature)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Niepowtarzalna kombinacja poziomów energii i promieniowania tła, która umożliwia identyfikację określonego poziomu lub iteracji rzeczywistości.

Sekcja T

TKAE (ang. AECT)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Test Koherencji Andersona-Eckhardta to metoda pomiaru koherencji danej przestrzeni.

TTPOAZW (ang. APDPWCT)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Tymczasowy Trybunał ** Pionu Ochronnego Autorytetu ds. Zbrodni Wojennych to organ stworzony we współpracy Autorytetu z UNAAC na początku lat 50. XX wieku celem badania niegospodarnych lub sprzecznych z zasadami etyki zastosowań anomalii w pierwszej połowie XX wieku.

Sekcja U

UNAAC

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • United Nations Anomalous Activities Committee, czyli Komitet Organizacji Narodów Zjednoczonych na rzecz Aktywności Anomalnych, to agencja świata anomalii (AŚA) i organizacja międzynarodowa nadzorująca oraz regulująca działalność Autorytetu i pozostałych AŚA na terytoriach państw członkowskich ONZ.

UNISAAF / ISA

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • United Nations International Security Anomalous Assistance Force, czyli Międzynarodowa Jednostka Wsparcia w sprawach Anomalii na rzecz Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych, to formacja zbrojna działająca z ramienia UNAAC.
 • International Security Alliance, czyli Międzynarodowy Sojusz Bezpieczeństwa: nazwa alternatywna UNISAAF.

UPZ (ang. ECF)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Uzupełnienia Personelu Z*bytecznego to departament Oddziału Kadr (OK**) odpowiedzialny za pozyskiwanie personelu typu CSD dla Autorytetu.

USDK (ang. CDI)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Uraz Spowodowany Dysjunkcją Kończynową to typ urazu powstałego wskutek nieprawidłowego zespolenia części ciała po wyjściu z przestrzeni o niskiej koherencji.

Sekcja V


Sekcja W

OWDBHP (ang. DHPSP)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Oficyna Wydawnicza Departamentu na rzecz Badań Historycznych i Pseudohistorycznych to sekcja badawcza Biura Analizy i Nauki (BAN) odpowiedzialny za publikacje naukowe i odnośne.

WESTCOM

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Western Command, czyli Dowództwo Zachodnie, to region dowodzenia i ekspozytura regionalna (EKSREG) odpowiedzialna za ekspozytury Autorytetu w Europie Zachodniej.

Wideryki (ang. Viderics)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Substancje psychoaktywne, które poszerzają możliwości percepcyjne zmysłów ludzkich, umożliwiając człowiekowi postrzeganie pewnych anomalii.

Wyzwalacz Alfa (ang. Alpha Trigger)

Pion: nie dotyczy


Definicja:

 • Termin określający zdarzenie albo zdarzenia, które spowodowały zapaść cywilizacji i rzeczywistości w czasoprzestrzeni Pozostałych.

Sekcja X


Sekcja Y


Sekcja Z

ZA (ang. AE)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Zdarzenie Anomalne to zdarzenie o naturze anomalnej, którego zajście zostało zweryfikowane przez Autorytet.

Zarząd / Dyrektoriat (ang. The Board / Directorate)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Zarząd (Globalnych) Dyrektorów to komórka organizacyjna Prezydium i naczelny organ wykonawczy oraz zarządzający Autorytetu, składający się z dwunastu Globalnych Dyrektorów. Oficjalną nazwą tego organu jest: Zarząd.
 • (Globalny) Dyrektoriat: formalna nazwa Zarządu.

ZEA (ang. AET)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Zespół ds. Eksperymentów Anomalnych to komórka organizacyjna Pionu Badawczego odpowiedzialna za przeprowadzanie bezpośrednich testów na anomaliach.

ZiZ (ang. LaF)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Zgubione i Znalezione to jeden z protokołów dywersyjnych związany z opracowywaniem fałszywych wiadomości o atakach zwierząt celem zniechęcenia cywilów przed zbliżaniem się do miejscowych anomalii.

ZON (ang. CIO)

Pion: Badawczy


Definicja:

 • Złożony Organizm Nieludzki to termin odnoszący się do każdego zwierzęcia niebędącego człowiekiem.

ZPAL (ang. LPUC)

Pion: Prezydium


Definicja:

 • Zasady Publikacji Aktualizacji Leksykonu to wskazania, obostrzenia i zasady etyki związane z procesem wprowadzania przez Autorytet nowych haseł do Lexicon Auctoritas.

Zwalniacz (ang. Slogger)

Pion: Ochronny


Definicja:

 • Określenie wykorzystywane przez operatorów Mobilnych Drużyn Specjalistycznych (MDS) w odniesieniu do przestrzeni o niskiej koherencji, charakteryzowanych przez nadnaturalne zwolnienie normalnego tempa przemieszczania się i przyspieszania elementów.O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.