Monarch Security

W przeciągu XX wieku Monarch Security rozszerzyło zakres swojej działalności i strukturę celem usprawnienia stanu bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w sprawach zarówno zagranicznych, jak i wewnętrznych. Wsparcie ze strony kluczowych członków rządu umożliwiło Wielkiej Brytanii działalność wyprzedzającą wobec tych, którzy zamierzają wyrządzić szkodę państwu w zakresie funkcjonowania rządu i wobec osób, które chcą wieść życia wolne od zakłóceń ich normalności.

— [UKRYTO], były Premier Zjednoczonego Królestwa


Agent,

In times of our history as a constitutional monarchy, this kingdom has continued to carry on its title as the United Kingdom, against foreign and domestic threats in the past and the present. The Crown recognizes your commitment to the front lines against those who do tyranny and corrupt acts against the Crown, mankind, and god himself.

You are to tread into the darkness, and defend against this evil lurking beyond our barriers, and with righteous fury, slay them in defense of the Crown that we all respect. You will not be alone, there will be others in the darkness to guide you to locate the source of evil, and destroy it if necessary to protect god and country.

It is with my pleasure, and great honour, to welcome you to the Monarch Security.

— Nadzorca Monarch Security


O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License