Monarch Security

W przeciągu XX wieku Monarch Security rozszerzyło zakres swojej działalności i strukturę celem usprawnienia stanu bezpieczeństwa Wielkiej Brytanii w sprawach zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Wsparcie ze strony kluczowych członków rządu umożliwiło Wielkiej Brytanii podjęcie czynności wyprzedzających względem tych, którzy zamierzają wyrządzić szkodę państwu w zakresie funkcjonowania rządu, na rzecz osób, które chcą wieść życia wolne od zakłóceń ich normalności.

— [UTAJNIONO], były Premier Zjednoczonego Królestwa


Agencie,

nasza monarchia konstytucyjna kontynuuje dziś swe dziedzictwo pod nazwą Zjednoczonego Królestwa w zorganizowaniu przed zagrożeniami zarówno zewnętrznymi, jak i wewnętrznymi, tak z przeszłości, jak z teraźniejszości. Korona uznaje twoje oddanie pierwszej linii ognia przeciwko tym, którzy zaprowadzają tyranię i podejmują zepsute czyny przeciwko Koronie, ludzkości i bogu.

Twoim zadaniem jest zagłębić się w mrok i walczyć przeciwko złu czającemu się za naszymi progami oraz ze słuszną furią gładzić je w obronie Korony, którą wszyscy szanujemy. Nie będziesz w tym sam, albowiem inni dołączą do ciebie w ciemności, by doprowadzić cię do źródła zła i zniszczyć je, jeśli tego wymaga ochrona boga i naszego kraju.

Z największą przyjemnością i uznaniem witam cię w Monarch Security.

— Nadzorca Monarch Security


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.