Mniej istotne obiekty anomalne

Mniej istotne
obiekty anomalne

Autorytet nie przechowuje tylko obiektów RPC, ale również mniej istotne, które wprawdzie wykazują pewne właściwości anomalne, aczkolwiek natura i nasilenie tychże nie uzasadnia asygnacji takich obiektów do katalogu RPC. Obiekty takie domyślnie klasyfikowane są jako Alfa-Biały.

[[div class="content-panel standalone"]]
[[div style="margin-left: 20px; margin-right: 20px; padding: 5px;"]]
**Desygnacja**: L-PL-?
**Opis**: ?
**Lokalizacja**: ?
**Właściwości**: ?
[[/div]]
[[/div]]

Desygnacja: L-PL-001
Opis: pędzel malarski, rozmiar 3
Lokalizacja: Placówka 052
Właściwości: Bez względu na plan względem pracy malarskiej użycie tego obiektu do malowania artystycznego powoduje za każdym razem stworzenie prostej autokarykatury, mimo że malarz jest przekonany, iż maluje coś innego. Niemniej efekt nieświadomości zanika wraz z uznaniem przez malarza, że dzieło jest ukończone, co w następstwie doprowadza w większości przypadków do skrajnego zaskoczenia artysty.

Desygnacja: L-PL-002
Opis: zapalniczka produkcji [UKRYTO]
Lokalizacja: Placówka 009
Właściwości: Zapalniczka może być wykorzystywana jak papieros do zaciągania się dymem tytoniowym z wylotu gazowego. Mimo wielokrotnych użyć dym nadal wydobywa się z obiektu po zassaniu go przez wylot gazowy. Nie stwierdzono, gdzie w zapalniczce może znajdować się tytoń ani w jaki sposób mógłby być podgrzewany.

Desygnacja: L-PL-003
Opis: lista (rzekomo) najpopularniejszych imion dla dzieci
Lokalizacja: Placówka 016
Właściwości: Wbrew jej tytułowi — „Lista najpopularniejszych imion dla dzieci” — wykazuje ona sto męskich i żeńskich imion staropolskich, aktualnie niewykorzystywanych do nazewnictwa dzieci albo wykorzystywanych sporadycznie. Ręcznie spisana na kartce papieru lista imion została pozyskana ze Szpitala Rejonowego w ████████ po pojawieniu się w lokalnej gazecie doniesień o niezrozumiałym zachowaniu rodziców w tamtejszym szpitalu, polegającym na tym, że urodzonym tam dzieciom przez około dwa lata (od ok. marca 2018 r. do ok. kwietnia 2019 r.) nadawano wyłącznie wspomniane imiona. Jak później ustalono, częstotliwość konkretnych imion odpowiada ich pozycji na liście. Najpopularniejsze zatem — żeńskie Wszebora i męskie Częstogoj — w przeciągu okresu aktywności obiektu nadane zostały łącznie ok. 580 dzieciom.

Desygnacja: L-PL-004
Opis: Próg drzwi wychodzących na zewnętrzną palarnię ekspozytury.
Lokalizacja: Placówka 005
Właściwości: Zapalenie papierosa w promieniu ok. 2,9 metra od tego progu prowadzi do kompulsywnej próby pierwszego zaciągnięcia się dymem tytoniowym poprzez przyłożenie części rozżarzonej do ust. Ustalono, że w latach 2018-2020 wypadki związane z poparzeniem ust przez palaczy były dla 14 pracowników bezpośrednim powodem niezwłocznego rzucenia palenia.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License