Nucorp

Po zakończeniu 3 fazy Projektu Portal, obserwacja trans-wymiarowa sugeruje, że Global Enterprise for Advanced Research jest pozostałością alternatywnej rzeczywistości. Badania są w toku: upoważniony personel może zapoznać się z dokumentem badawczym ALTR-████-#889 (folder Zneutralizowany-ALTR RD Placówka-002) lub zwrócić się do odpowiednich jednostek o udzielenie dalszych informacji.

Plik OŚA dla GEAR został dołączony do wpisu w bazie danych Nucorp Industries, który został oznaczony jako „Plik A”. Publiczny link do wpisu jest załączony poniżej.//

— A. Keegan, Archiwista Placówki-002 4A

NucorpHeader4.png
Portrait

„Historia wielokrotnie pokazała, że ludzkość jest w stanie dokonać wielkich zmian tylko wtedy, gdy zagraża jej wspólne niebezpieczeństwo. Wojny były toczone, królowie zabijani, a miliardy ginęły w imię przetrwania… Już nie. Wierzę, że ludzkość jest zdolna do cnoty, do życia ramię w ramię w pokoju. Pragnę stworzyć świat bez przemocy, przynieść harmonię, spokój, równowagę; świat bez granic.”


— Wilhelm van der Berg, założyciel Nucorp industries (1867-1944)

Założone w 1914 roku firma Nucorp Industries rozpoczęła działalność jako przedsiębiorstwo zajmujące się badaniami naukowymi, specjalizujące się w udzielaniu licencji na swoje wynalazki i techniki innym firmom. Nucorp zwróciło na siebie uwagę Autorytetu w 1939 roku, kiedy sprzedało rządowi USA znaczną ilość materiałów technicznych dotyczących produkcji pali jądrowych, w tym prawa autorskie do koncepcji „reaktora jądrowego”.

Autorytet zwrócił się do Nucorp po zakończeniu II wojny światowej, proponując partnerstwo z wyraźnie zaawansowanym działem produkcji i nauk o materiałach stosowanych. Na mocy tej umowy Autorytet i Nucorp założyły w 1956 roku wspólny zakład produkcyjny, który był następnie wykorzystywany w projekcie Battlecarrier, kończącym się w późnych latach 70-tych. Nucorp pozostaje cennym partnerem dla Autorytetu, który często korzysta z ich bazy przemysłowej i wiedzy w zakresie inżynierii wstecznej anomalnych technologii.


Wspólne projekty Nucorp i AutorytetuArchiwum dokumentów


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.