Operacja Hermes

Transakcja polegać miała na przekazaniu przez organizację Podium przedstawicielowi olimpijczyka preparatu sporządzonego w technologii anomalnej, pozwalającego, w całkowitej niewykrywalności w razie badania krwi i moczu, na uzyskanie czasowego (trzydniowego) poprawienia szybkości pływania o ok. 250%.

tagnone

4.4 (5)

4.4 (5)

Operacja Hermes

Kod operacji: O-PL-82

Cele operacji: zatrzymanie przedstawicieli organizacji Podium i konfiskata ich materiałów

Opis operacji: W dniu 18 stycznia 2019 r. agenci Polskiego Oddziału Autorytetu RPC zajmujący się śledzeniem aktywności niedostatecznie poznanych organizacji świata anomalii dokonali zlokalizowania jednego z miejsc służących organizacji Podium do przeprowadzania transakcji, podczas których sportowcom lub ich przedstawicielom sprzedawane są preparaty i obiekty anomalnej. Lokalizacja była możliwa dzięki nawiązaniu kontaktu z sygnalistą [USUNIĘTO] w zamian za umożliwienie jego albo jej odejścia z organizacji Podium (po aplikacji preparatu amnezyjnego klasy A), na co dowództwo wyraziło zgodę pod warunkiem, że przekazane przez sygnalistę informacje zostaną zweryfikowane z wynikiem pozytywnym. Autorytet RPC, działając poprzez agenta ████ ███████████ zakonspirowanego jako przedstawiciel jednego z olimpijczyków, dokonał uzgodnienia terminu wymiany z organizacją Podium, zgodnie z wytycznymi sygnalisty.

Transakcja polegać miała na przekazaniu przez organizację Podium przedstawicielowi olimpijczyka preparatu sporządzonego w technologii anomalnej, pozwalającego, w całkowitej niewykrywalności w razie badania krwi i moczu, na uzyskanie czasowego (trzydniowego) poprawienia szybkości pływania o ok. 250%. Preparat miał zostać sprzedany o godzinie 16:45 w dniu 22 stycznia 2019 r., w ███████████ ███████, w zamian za równowartość 250 000 zł w gotówce, w walucie polskiej, europejskiej albo amerykańskiej.

W czasie operacji MDS Papa-3, „Czarny Żbik”, dokonała zatrzymania przedstawiciela handlowego organizacji Podium oraz jego ochroniarza, a także konfiskaty preparatu anomalnego; osoby i materiały pozyskane przekazane zostały następnie do Placówki 006. Operacja została przeprowadzona pod dowództwem por. ███████ ████████████████.

Przebieg operacji
Data: 22.01.2019 r.
Czas rozpoczęcia: 16:30


Godz. 16:30: Na miejsce przybywa samochodem agent ███ ████████ (dalej: agent).

Godz. 16:36: Strzelec wyborowy MDS potwierdza, że nieoznakowany czarny samochód ciężarowy dwukrotnie otoczył miejsce spotkania. Dowódca operacyjny MDS Papa-3 rozkazuje zadysponować bezzałogowy statek powietrzny do śledzenia pojazdu.

Godz. 16:39: Obraz z kamery bezzałogowego statku powietrznego pokazuje, że nieoznakowany czarny samochód ciężarowy kolejne dwa razy otoczył miejsce spotkania; dowódca operacyjny MDS Papa-3 rozkazuje obniżyć pułap lotu bezzałogowego statku powietrznego, by możliwe było zidentyfikowanie osób znajdujących się w śledzonym pojeździe.

Godz. 16:42: Na miejsce spotkania przyjeżdża niebieski samochód osobowy marki ██████████ z roku ████ w wersji sedan; z pojazdu wychodzą dwie kobiety w wieku około 30 lat i 55 lat; młodsza kobieta ubrana jest w klasyczny, szary, damski garnitur biznesowy, a starsza — w czarny płaszcz wełniany.

Godz. 16:43: Młodsza kobieta podchodzi do agenta i ściska jego dłoń; starsza kobieta pozostaje przy samochodzie; strzelec wyborowy stwierdza, że w pojeździe nie znajdują się inne osoby; w międzyczasie śledzony czarny samochód ciężarowy zatrzymuje się jedną przecznicę od miejsca spotkania, a bezzałogowy statek powietrzny obniża pułap i obrazuje wnętrze pojazdu: znajduje się w nim dwóch uzbrojonych mężczyzn w niebieskiej i białej koszuli, obaj w wieku około 40 lat.

Godz. 16:44: Agent przekazuje neseser z gotówką starszej kobiecie, która następnie dokonuje policzenia pieniędzy z wykorzystaniem urządzenia; w międzyczasie agent prowadzi nieformalną rozmowę z młodszą kobietą na temat najbliższych igrzysk olimpijskich.

Godz. 16:47: Starsza kobieta najwidoczniej kończy liczenie pieniędzy i z pomocą radiotelefonu nadaje na falach ultrakrótkich, na kanale ██, wiadomość: „tak”; czarny samochód ciężarowy rusza.

Godz. 16:49: Czarny samochód ciężarowy zatrzymuje się na miejscu spotkania; dowódca taktyczny pododdziału szturmowego melduje gotowość do dokonania zatrzymania; jeden z mężczyzn otwiera bagażnik i wręcza agentowi stalowy pojemnik o wymiarach ok. 22 cm × 22 cm × 16 cm. Agent dziękuje za pomyślną finalizację transakcji, po czym wchodzi do swojego samochodu kuloodpornego, w którym się zamyka; strzelec wyborowy potwierdza obecność czterech osób na miejscu transakcji.

Godz. 16:50: Dowódca operacyjny rozkazuje przeprowadzić szturm; z pobliskiego budynku wychodzi pododdział szturmowy i w czasie krótkotrwałej wymiany ognia dokonuje zabicia starszej kobiety i jednego z mężczyzn; drugi mężczyzna zostaje postrzelony; młodsza kobieta unosi ręce, po czym zostaje zakuta w kajdanki oraz pozbawiona przytomności.

Godz. 16:54: Dowódca taktyczny melduje zakończenie szturmu; na miejsce akcji przybywa dwóch lekarzy, którzy po stwierdzeniu zgonu starszej kobiety i jednego mężczyzny, udzielają pomocy drugiemu, po czym umieszczają go w samochodzie sanitarnym; do samochodu sanitarnego oddelegowanych zostaje dwóch operatorów pododdziału szturmowego celem zabezpieczenia transportu.

Godz. 16:57: Agent przekazuje dowódcy taktycznemu pozyskany pojemnik; skonfiskowane zostają samochody używane przez członków organizacji Podium; dowódca operacyjny ogłasza zakończenie operacji.


Podsumowanie: Operacja zakończona sukcesem, pomimo początkowych trudności w zobrazowaniu wnętrza czarnego samochodu ciężarowego przez bezzałogowy statek powietrzny. Operatorom szturmowym zezwolono na użycie siły śmiercionośnej w ostateczności, co też zyskało wyraz w przeprowadzonej akcji. Operacja nie zakończyła się fiaskiem z uwagi na zatrzymanie przedstawicielki handlowej oraz pracownika ochrony organizacji Podium, niemniej dowództwo rekomenduje przekierowanie dodatkowych środków na rozwój technologii i technik obezwładnienia, a także na przeprowadzenie doszkolenia w tym zakresie. W wyniku przeprowadzonej akcji śmierć poniosły dwie osoby.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.