Placówka 005

Placówka 005 założona została 13 października 1920 r. przy wschodnio-południowym brzegu Jeziora Klebarskiego, na terenie porzuconej jednostki wojskowej w celu zapewnienia Autorytetowi sprzyjającej pod względem logistycznym lokacji do przechowywania i badania obiektów anomalnych odkrytych licznie w trakcie i po pierwszej wojnie światowej, na froncie wschodnim.

tagnone

4 (3)

4 (3)

site-header-inv.png

Placówka 005

Ekspozytura Badawczo-Przechowalnicza

placowka005.jpg

Widok na jeden z sektorów Skrzydła Badawczego B.

Założona: 13 października 1920 roku

Konspiracja: Jednostka Wojskowa nr ███

Lokalizacja: 4 km na wschód od Olsztyna; w pobliżu południowo-wschodniego brzegu Jeziora Klebarskiego

Kryptonim: „Mazur”

Kod szesnastkowy: [5]

Specjalizacja: Przechowywanie i badanie artefaktów anomalnych

Jurysdykcja: Pion Badawczy; Placówka 005 sprawuje jurysdykcję nad Placówką Terenową 005

Pole całkowite: 18 400 m2

Historia: Placówka 005 założona została 13 października 1920 r. przy wschodnio-południowym brzegu Jeziora Klebarskiego, na terenie porzuconej jednostki wojskowej w celu zapewnienia Autorytetowi sprzyjającej pod względem logistycznym lokacji do przechowywania i badania obiektów anomalnych odkrytych licznie w trakcie i po pierwszej wojnie światowej, na froncie wschodnim. Placówka początkowo zajmowała cztery sąsiadujące ze sobą, dwupiętrowe budynki, z których jeden służył przechowywaniu obiektów i personelu CSD, drugi badaniom obiektów, trzeci służył jako zaplecze administracyjne i mieszkalne dla tutejszych pracowników, a czwarty zajmowali funkcjonariusze Pionu Ochronnego.

W roku 1936 postanowiono powiększyć budynek przechowalniczy o trzy kondygnacje podziemne celem zwiększenia możliwości przechowalniczych Placówki 005. Ze względów bezpieczeństwa uznano, że piętra te zostaną wybudowane pod ziemią, a dokładniej na i pod dnem Jeziora Klebarskiego, co umożliwi zalanie tych pięter w razie ataku wrogiego podmiotu świata anomalii lub wystąpienia obszernego kryzysu przechowalniczego. Prace budowlane ukończono w połowie roku 1939.

Po wybuchu drugiej wojny światowej postanowiono Placówkę 005 całkowicie ukryć. Trzy pozostałe budynki kompleksu wojskowego zostały porzucone, a całość personelu i zasobów ekspozytury przeniesiono do względnie przestrzennego jej obszaru podwodnego i podziemnego. Wejście do obszaru podwodnego i podziemnego zostało ukryte, a część nadziemna budynku — wysadzona. Wywołano również częściowe podtopienie samych terenów, przez co zainteresowanie nimi i prawdopodobieństwo ich użycia przez wrogie siły było niezmiernie małe.

Po zakończeniu drugiej wojny światowej dokonano odbudowy nowoczesnej części nadziemnej, już nie w formie czterech budynków, a jednego wielkiego. Ze względu na zyskanie przez personel Placówki 005 niezwykle cenionego w Autorytecie doświadczenia z przetwarzaniem artefaktów anomalnych pochodzenia głównie wojennego, w tej formie obiektów właśnie postanowiono specjalizować odtąd ekspozyturę.

Skrzydła i biura

 • Skrzydło Administracyjne: Skrzydło zajmujące drugie piętro nadziemne ekspozytury. Znajdują się tu biura najważniejszych menedżerów Placówki 005 oraz sale konferencyjne. Wydzielona część tego obszaru stanowi sektor mieszkalny i jadalny dla pracowników, którzy nie posiadają łatwej logistycznie sposobności do powrotu do miejsca zamieszkania ze względu na położenie Placówki 005.
 • Skrzydło Badawcze A: Skrzydło zajmujące pierwsze piętro nadziemne ekspozytury. Znajdują się tutaj laboratoria i warsztaty pracowników Pionu Badawczego, którzy badają tutaj anomalie stwarzające zagrożenie co najwyżej na poziomie żółtym. Obszar ten jest uznawany za jedną z dwóch wydzielonych części Skrzydła Badawczego; drugą z nich jest Skrzydło Badawcze B.
 • Skrzydło Bezpieczeństwa: Skrzydło zajmujące parter ekspozytury. Znajduje się tutaj garnizon MDS, Centrum Bezpieczeństwa i Centrum Operacji Wywiadowczych, pokoje przesłuchań oraz Dormitorium CSD.
 • Skrzydło Badawcze B: Skrzydło zajmujące pierwsze piętro podziemne ekspozytury. Prowadzone są tutaj badania najbardziej niebezpiecznych anomalii i znajdują się tu liczne zestawy podręczne do ucieczki w przypadku kryzysu przechowalniczego. W razie potrzeby skrzydło to może zostać niezwłocznie zalane bez naruszenia jego integralności ani wpływu na pozostałe skrzydła. Dostęp do niego uzyskany może być z wykorzystaniem dwóch klatek schodowych i windy towarowej.
 • Skrzydło Przechowalnicze: Skrzydło zajmujące drugie piętro podziemne ekspozytury. Tutaj przechowywane są wszystkie artefakty anomalne Placówki 005. Podobnie jak skrzydło powyższe, również Skrzydło Przechowalnicze w razie potrzeby może zostać niezwłocznie zalane bez naruszenia jego integralności ani wpływu na pozostałe skrzydła. Dostęp do niego uzyskany może być z wykorzystaniem dwóch klatek schodowych i windy towarowej. W razie zalania Skrzydła Badawczego B dostęp ten jednak ograniczony zostaje do awaryjnej klatki schodowej i windy.
 • Skrzydło Zamknięte: Najniżej położone skrzydło Placówki 005. Dzisiaj znajdują się tutaj głównie urządzenia zapewniające energię elektryczną, przepływ wody, dostęp do tuneli konserwacyjnych itd.

Kierownictwo

 • Dyrektor Placówki: Prof. dr hab. Patrycja Krauze
 • Zastępca Dyrektora Placówki: Dr Ksenia Różewicz-Niedźwiecka
 • Dyrektor ds. Bezpieczeństwa Placówki: Płk dr Ambroży Napieraj
 • Dyrektor ds. Kadrowych: Dr Konrad Powsim
 • Dyrektor Wywiadu: Mjr Weronika Starka
 • Dyrektor ds. Transportu Obiektów: Dr Agnieszka Skiba-Paczuła

Personel Placówki

 • Kierownicy departamentów: 22
 • Zastępcy administracyjni: 51
 • Personel medyczny: 92
 • Personel badawczy: 135
 • Funkcjonariusze bezpieczeństwa: 187
 • Funkcjonariusze wywiadu: 74
 • Personel konserwacyjny: 104
 • Personel typu CSD: 150

W sumie: 815 os.

Przechowywane anomalie

[POZOSTAŁE DANE W TRAKCIE ODTAJNIANIA]

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.