Placówka 052

Placówka 052 jest siedzibą Polskiego Oddziału Autorytetu RPC koordynującą wszelkie programy i projekty badawcze, ochronne oraz przechowalnicze. Ponadto Placówka 052 prowadzi komunikację z organami administracji publicznej w zakresie konspiracji i bezpieczeństwa swojego obszaru działalności.

tagnone

4 (5)

4 (5)

site-header-inv.png

Placówka 052

Naczelna placówka krajowa


Przegląd


052.jpg

Otoczenie Placówki 052 widziane z lotu ptaka.

Data założenia: 13 marca 1872 r.

Przykrywka: [UTAJNIONO]

Lokalizacja: 4 km na północny zachód od wsi Osiecko, w województwie opolskim

Kryptonim: „Szczekuszka”

Kod szesnastkowy: [34]

Przeznaczenie: zarządzanie strategiczne Polskim Oddziałem Autorytetu RPC

Pole całkowite: ███,███ [m2]

Informacje: Placówka 052 jest siedzibą Polskiego Oddziału Autorytetu RPC koordynującą wszelkie programy i projekty badawcze, ochronne oraz przechowalnicze. Ponadto Placówka 052 prowadzi komunikację z organami administracji publicznej w zakresie konspiracji i bezpieczeństwa swojego obszaru działalności.

Placówka 052 korzysta ze skrzydła przechowalniczego dla obiektów klasy Alfa-Biały oraz Alfa-Żółty, które mają szczególne znaczenie dla planów strategicznych Polskiego Oddziału Autorytetu RPC bądź historyczno-kulturalne dla narodu polskiego.


Biura i skrzydła


 • Skrzydło administracyjne (pierwsze piętro):
  • Gabinet Dyrektora Regionalnego (s. 101-1)
  • Gabinet Dyrektora Placówki (s. 101-2)
  • Sekretariat (s. 101)
  • Biuro Oddziału Kadr (s. 102)
  • Biuro Pośrednictwa Kontrahenckiego (s. 103)
  • Biuro Infrastruktury Nadzwyczajnej i Międzygwiezdnej (s. 104)
  • Biuro Oddziału Komunikacji (s. 105)
  • Biuro Oddziału Finansowego (s. 106)
  • Biuro Oddziału Gospodarczego (s. 107)
  • Biuro Oddziału Informatycznego (s. 108)
  • Posterunek ochrony (s. 109)
  • Archiwum (s. 110)
 • Skrzydło bezpieczeństwa (parter):
  • Biuro Koordynatora Regionalnego ds. Ochrony (s. 1)
  • Biuro Koordynatora Regionalnego ds. Konspiracji (s. 2)
  • Dowódca Krajowy MDS (s. 3)
  • Biuro Kierownika Ochrony Placówki (s. 4)
  • Biuro Operacyjne (s. 5, 6 i 7)
  • Posterunek ochrony (s. 8)
  • Stacja opieki medycznej (s. 9)
 • Skrzydło przechowalniczo-badawcze (piętro podziemne):
  • Komory przechowalnicze (s. 01)
  • Parking (s. 02)
  • Komórka Komponentu Inżynieryjnego (s. 03 i 04)
  • Lokalne biuro łączne jednostek Pionu Badawczego (s. 05, 06 i 07)
  • Posterunek ochrony (s. 08)
  • Stacja opieki medycznej (s. 09)

Komórki organizacyjne podlegające wyłączeniu z wypisu na mocy dyrektywy powszechnego utajnienia nie zostały wymienione w powyższej strukturze.


Kadra


 • Kierownicy: 20
 • Pracownicy biurowi: 74
 • Pracownicy medyczni: 19
 • Pracownicy badawczy: 48
 • Pracownicy ochrony: 132
 • Łącznie: 293

Przechowywane anomalie


Format oryginalny autorstwa OperationalWolf.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.