Pion Ochronny

Czołem, rekruci. Jestem chorąży Briggs i witam was w Pionie Ochronnym. Wybraliście albo zostaliście wybrani, by być częścią naszego pionu z uwagi na wasze szczególne zdolności fizyczne i doświadczenia wyniesione z na pola walki. Musieliście osiągnąć wiele, by zasłużyć na to miejsce, ale wiedzcie, że jest to tylko początek nowego rozdziału w waszym życiu. Zostaniecie wystrzeleni w świat, którego do tej pory nie widzieliście. Świat teleportujących się abominacji, wiecznie ścigających was ogarów i potencjalnych, katastroficznych scenariuszy.

Niektórzy z was mogą udawać zaskoczonych, ale od zawsze wiedzieliście, że na tym świecie jest coś ukryte za kotarą normalności, wołające o uwagę. To, czego będziecie odtąd doświadczać, stanowić będzie ledwie potwierdzenie waszych wniosków. Nasza praca wykracza poza obowiązki zwykłego żołdaka i czeka was sporo nauki.

Wasze przeznaczenie w tym miejscu jest jasne: stanowicie miecz i tarczę. Jesteśmy jedynymi, którzy mogą chronić Autorytet przed bezbożnymi monstrami zrodzonymi z najciemniejszych zakątków świata. Zostaliście wybrani, ponieważ uznano, iż jesteście jednymi z nielicznych, którzy mogą bronić tego świata. Dowiedźcie swojej wartości.

Chorąży ██████ Briggs

Wprowadzenie

Witaj w Pionie Ochronnym! Obszar ten odpowiedzialny jest za realizację operacji zbrojnych Autorytetu z wykorzystaniem znacznych sił lądowych i morskich. Pion Ochronny to siły szybkiego reagowania w przypadku odkrycia potencjalnej anomalii, zdolne do szybkiego zabezpieczenia miejsca, w którym doszło do manifestacji zjawiska. Pion Ochronny odpowiedzialna jest również za aktywność Agencji Wywiadowczej Autorytetu, której celem jest przeciwdziałanie potencjalnemu szpiegostwu oraz zabezpieczanie wycieków danych wywiadowczych.


Oddział Obstrukcji Cywilnych

OOC, znany także jako „Oddział Obstrukcji Cywilnych”, stanowi jednostkę organizacyjną Pionu Ochronnego, której zadaniem jest ograniczanie wiedzy publicznej na temat działalności Autorytetu oraz minimalizowaniu ofiar cywilnych w związku z aktywnością anomalii poza oznaczonymi strefami czarnymi i w razie wystąpienia kryzysu przechowalniczego. Pomimo niestanowienia jednostki lądowej, OOC ma prawo korzystania ze środków śmiercionośnych w sytuacjach krytycznych.

Według ostatnich raportów ofiary cywilne, za sprawą nadzoru Oddziału Obstrukcji Cywilnych, zostały ograniczone do około ██ tysięcy, uwzględniając incydenty ekstremalne jak np. atak ████ w tybetańskich górach. Dopuszcza się uśmiercanie poszkodowanych cywilów, szczególnie w przypadkach związanych z oddziaływaniem środka memetycznego lub stwarzającego zagrożenie poznawcze celem ograniczenia lub zniwelowania propagacji efektów anomalnych.

Operatorzy OOC wyposażeni są w urządzenia do masowego podawania preparatów amnezyjnych celem usuwania wspomnień w placówkach oraz uzbrojeni w standardowy egzemplarz krótkiej broni palnej, która jednak musi zawsze pozostawać ukryta. W razie przymusowego pozbawienia broni pracownika OOC dopuszcza się wykorzystanie pałek elektrycznych o natężeniu nie mniejszym niż 100 [mA] na agresorach ludzkich i nieludzkich.

Operatorom powierza się utrzymywanie bezpieczeństwa populacji cywilnej i upewnianie się, że jest ona chroniona, bez względu na cenę. Ponadto od operatorów oczekuje się akceptacji powiązanego z charakterem ich służby ryzyka, włączając możliwość wystąpienia konieczności oddania własnego życia.

SERVITE ET PROTEGE


SBA, czyli „Siły Bezpieczeństwa Autorytetu”, to skrzydło militarne Pionu Ochronnego, odpowiedzialne za ogólną obronę, bezpieczeństwo i koordynację logistyczną placówek Autorytetów, mobilnych centr dowodzenia oraz stacji nasłuchowych. Jednostki SBA stanowią siły szybkiego reagowania w odpowiedzi na zagrożenia wewnętrzne i zewnętrzne wobec instalacji Autorytetu, zdolne do kilkuminutowej mobilizacji. Wszyscy członkowie SBA przechodzą dodatkowo różne specjalistyczne szkolenia zależne od pełnionej funkcji.

Wybitni członkowie SBA mają wiele okazji, by uzyskać promocję na wyższy stopień w drodze przeszkolenia podoficerskiego lub oficerskiego. Po ukończeniu przeszkolenia członek SBA jest przygotowany, by wydawać i przekazywać rozkazy podwładnym oraz sprawować dowodzenie nad jednostkami w swoim garnizonie.

Podczas gdy starsi oficerowie zarządzają sprawami administracyjnymi, wszyscy członkowie SBA przestrzegają scentralizowanego łańcucha dowodzenia, w którym najważniejszą jednostką organizacyjną jest centrala dowodzenia. Wszystkie rozkazy związane z funkcjonowaniem SBA oraz ich członków wydawane są i modyfikowane przez centralę dowodzenia, zyskując zatem moc najwyższą.

DEFENSOR FORTIS


Agencja Wywiadowcza Autorytetu

AWA, czyli „Agencja Wywiadowcza Autorytetu”, to skrzydło specjalne Pionu Ochronnego. Od zakończenia zimnej wojny działalność AWA jest utajniona i oficjalnie nie jest ona jednostką podległą Pionowi Ochronnemu. W związku z tym AWA nie funkcjonuje w zgodzie z normalnym łańcuchem dowodzenia, w zamian otrzymując i przetwarzając rozkazy własnych oficerów dowodzących. Obecnie AWA funkcjonuje w nieznanej lokacji, w ██████, na Grenlandii, a ponadto utrzymuje w wybranych miejscach świata swoje stacje nasłuchowe.

Operatorzy polowi AWA nie są rozpoznawani przez inne piony i nie przyciągają uwagi. Operując potajemnie i skutecznie, AWA nie wchodzi w kontakt z obserwowanym celem, o ile nie jest to podyktowane niezwłoczną koniecznością, z którą może wiązać się nawet poddanie celu terminacji. Operatorzy AWA posiadają autoryzacje do korzystania z całego uzbrojenia Autorytetu i poświadczenia bezpieczeństwa, dzięki którym mogą wchodzić do każdej placówki Autorytetu. Poświadczenie bezpieczeństwa może jednak zostać unieważnione lub zmodyfikowane na rozkaz Dyrektora Globalnego.

Pracowników uprasza się, w razie rozpoznania operatora AWA, by nie wchodzić z nim w żaden kontakt pod rygorem pociągnięcia do odpowiedzialności z tytułu skazania misji na niepowodzenie. Ponadto pracownikom zakazuje się ujawniania informacji na temat takich operatorów przed innymi osobami, włączając w to oficerów dowodzących i badaczy głównych.

TACITUS COLIMUS

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License