Dr Roman Wasilewski

Mimo wykonywania wielu legalnych zleceń domów aukcyjnych oraz sprzedawców, wielokrotnie podejmował się zamierzonego uczestnictwa w bezprawnych, lecz związanych z hojnymi prowizjami transakcjach, dokonując weryfikacji autentyczności ukradzionych dzieł sztuki.

tagnone

4 (4)

4 (4)

RPC.png

» Oddział Kadr «


wasilewski.jpg

Dr Wasilewski koordynujący pracę młodszych badaczy przydzielonych do programu badawczego RPC-PL-███.

Imię i nazwisko: Roman Wasilewski

Data urodzenia: 28 grudnia ████ r.

Stanowisko: starszy badacz (Placówka 052)

  • Poświadczenie bezpieczeństwa: 3R

Opis: doktor Wasilewski to mężczyzna rasy kaukaskiej, ok. 174 cm wzrostu i ok. 63 kg masy ciała, rzadkie włosy w kolorze ciemny blond, zielone tęczówki i zazwyczaj zarost o długości 1,5-2,5 cm.

Suplement: Dr Wasilewski ukończył studia licencjackie w dziedzinie etnologii i antropologii kulturowej równolegle z licencjackimi, a następnie magisterskimi w dziedzinie historii sztuki na [UTAJNIONO]. Podjąwszy pracę naukowo-dydaktyczną, dr Wasilewski uczęszczał przez trzy lata na zajęcia doktoranckie, jednocześnie prowadząc zajęcia ćwiczeniowe na [UTAJNIONO]. W roku ████, po obronie pracy doktorskiej, Roman Wasilewski uzyskał stopień naukowy doktora, po czym podjął pracę w tej samej szkole na stanowisku adiunkta.

W czasie studiów doktorskich dr Wasilewski zawarł małżeństwo z ███████ ████████, a w roku ████ został ojcem syna i córki. Pomimo długich starań i nieposzlakowanej opinii zarówno w gronie pracowników akademickich, jak i lokalnej społeczności oraz niezaprzeczalnej gorliwości i rzetelności w pracy naukowo-dydaktycznej, co potwierdzały równoczesne studia podyplomowe z zakresu wiedzy o kulturze i sztuce, dr Wasilewski, w wyniku nieujawnionych osobistych niesnasek ze starszymi badaczami, nie zdołał otworzyć przewodu habilitacyjnego, uzyskać podwyżki wynagrodzenia umożliwiającej mu zaspokajanie dalej idących potrzeb finansowych rodziny, a w ████ r. został dyscyplinarnie zwolniony ze szkoły za naruszenie nietykalności cielesnej dwóch kolegów; zwolnienie to prawdopodobnie miało znaczenie wilczego biletu, tj. powodowało, że dr Wasilewski nie mógł znaleźć pracy w większości polskich szkół wyższych ani instytucjach naukowych.

W wyniku tego dr Wasilewski podjął pracę na stanowisku pomocnika kuchennego w miejscowym lokalu gastronomicznym. W okresie tym jego syn zachorował na białaczkę. Korzystając z pomocy wszelkich instytucji, osób prywatnych i przeprowadzając liczne fundraisingi, rodzina Wasilewskich usiłowała bezowocnie zgromadzić wystarczające środki, by ich syn mógł zostać poddany specjalistycznemu leczeniu za granicą. Niestety ████ Wasilewski w dniu ██.██.████ r. przegrał walkę z chorobą. Niespełna trzy miesiące później Wasilewscy się rozwiedli. Była żona badacza próbowała popełnić samobójstwo, wskutek czego została ubezwłasnowolniona, a Roman Wasilewski stał się samotnym rodzicem dla córki.

W wyniku następczej diametralnej zmiany poglądów oraz celów życiowych dr Wasilewski podjął pracę jako wolny strzelec w charakterze eksperta ds. autentyczności dzieł sztuki. Mimo wykonywania wielu legalnych zleceń domów aukcyjnych oraz sprzedawców, wielokrotnie podejmował się zamierzonego uczestnictwa w bezprawnych, lecz związanych z hojnymi prowizjami transakcjach, dokonując weryfikacji autentyczności ukradzionych dzieł sztuki.

Na podstawie nieświadomej ze strony eksperta wielokrotnej, owocnej współpracy z Autorytetem RPC w zakresie identyfikacji dzieł sztuki organizacja nasza uznała, iż dr Wasilewski udowodnił, że stanowiłby niezwykle cenną część kadry Pionu Badawczego, wzbogacając wiedzę na temat dzieł sztuki i udoskonalając metodologię wykorzystywaną przez badaczy sztuki w Autorytecie.

W dniu ██.██.████ r. Autorytet złożył dr. Wasilewskiemu ofertę pracy z możliwością podniesienia stopnia naukowego. Dr Wasilewski zaakceptował propozycję po kilkuminutowym namyśle.

Udział w programach i projektach badawczych:

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.