RPC-002

Kwantowy rewolwer

tagshow

2.3 (6)

2.3 (6)

us.webp cn.webp es.webp ar.webp ru.webp jp.webp kr.webp audio.webp
Col2.webp

RPC-002. Prosimy odnotować charakterystyczne uszkodzenie pod najniższą widoczną komorą nabojową.

alpha-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 002

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie balistyczne, zagrożenie mnemoniczne, zagrożenie temperaturowe, zagrożenie toksyczne

Protokoły przechowalnicze: RPC-002 powinien być umieszczony w standardowej komorze przechowalniczej klasy Alfa. RPC-002 może zostać wyjęty z przechowalni do celów badawczych tylko za zgodą dwóch pracowników z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. RPC-002 nie może być wykorzystywany poza wyznaczoną strefą testową ani na celach niezatwierdzonych. Badania na obiektach żywych lub organicznych mogą być przeprowadzane tylko za zgodą Dyrektora Placówki ███. Ze względu na ostatnie nieoczekiwane rezultaty testów wykorzystanie doświadczalne RPC-002 jest zakazane do odwołania. Szczegóły w Logu Incydentu RPC-002-F.

Opis: RPC-002 to 1873 Colt Single-Action Army Revolver, który po załadowaniu i oddaniu z niego strzału wywiera różnorodne, nieprzewidywalne efekty naruszające prawa fizyki. Lufa obiektu ma długość 19,05 cm, niklowy plater oraz uchwyt wykonany z orzecha włoskiego — cechy te są właściwe pierwszej generacji wariantu „Cavalry”. RPC-002 po rozładowaniu wykazuje mniej istotne właściwości anomalne, to znaczy zdolność do wywierania łagodnych efektów mnemonicznych (szczegóły niżej) oraz ulegania ciągłej samonaprawie. Każdy komponent anomalii, który zostaje naznaczony, uszkodzony, usunięty lub jakkolwiek zmodyfikowany, ulega natychmiastowej wymianie na identyczny komponent sprzed modyfikacji bądź uszkodzenia. Komponenty usunięte ulegają zniknięciu jednocześnie z materializacją „nowych”. Jedna z komór RPC-002 jest ciężko wytarta, jak gdyby dokonała katastroficznego w skutkach samowypalenia lub jak gdyby doszło w niej do przebicia łuski naboju1.

Gdy broń załadowana zostanie dowolnym nabojem, który może zostać z niej wystrzelony2, i użyta, wynikowy pocisk o właściwościach anomalnych, nazwany RPC-002-1 wywoła szereg fizycznych przemian w materiale, z którego zbudowany jest cel3. Mimo że RPC-002-1 pod względem wizualnym jest identyczny z lecącym pociskiem .45 Colt, to nigdy nie odzyskano go z żadnego trafionego materiału.

W efekcie kolizji z RPC-002-1 w celu dochodzi do nagłej przemiany struktury chemicznej, której zwykle towarzyszy emisja dużej ilości energii cieplnej. Efekty RPC-002-1 są uwypuklone na celach chemicznie czystych. Obiekt jest w stanie wywołać przemianę struktur przyległych celów chemicznie czystych o masie do 450 kg4.

Dokładne efekty związane z konkretnymi komorami RPC-002 są wewnętrznie spójne, lecz trudność w oznaczaniu konkretnych komponentów jest wzmożona przez związane z obiektem zagrożenie poznawcze. RPC-002-2 charakteryzowany jest przez niezdolność istoty ludzkiej do zapamiętania lub zaobserwowania względnych pozycji komór nabojowych. Pracownicy, którzy obserwują działanie RPC-002, choćby poprzez transmisję cyfrową lub nagranie, nieustannie są skonfliktowani wobec tego, które z komór już wypaliły i jaka będzie dokładna konfiguracja broni po jej załadowaniu. Efekt ten nie jest ograniczony w czasie; pracownik, który obejrzy ten sam test wiele razy, zademonstruje posiadanie niespójnych i sprzecznych wspomnień odnośnie do zdarzenia po każdym jego ponownym zaobserwowaniu. O ile zakłada się, że uszkodzona komora RPC-002 nie zmienia położenia, efekty wywierane przez RPC-002-2 uniemożliwiają funkcjonalne zbadanie tego twierdzenia.

Concrete.webp

Wysoce uszkodzony żużel pozyskany z pozostałości komory testowej RPC-002. Intensywne efekty cieplne wygenerowane przez anomalie zdołały wzmocnione elementy struktury komory testowej do stanu półpłynnego.

Dodatek 002-1: Na podstawie szczegółowej analizy matematycznej uszkodzeń strukturalnych Placówki ███ można wywnioskować, że uległa ona zniszczenia na skutek efektu anomalnego porównywalnego z ciężkim ostrzałem. Zjawisko to najprawdopodobniej miało formę fali, która rozpoczęła się w komorze testowej RPC-002, następnie przeszła przez układy wentylacyjne, a potem przez resztę struktury budynku. Kolizja tamtej fali z materią, czyli proces określony jako RPC-002-3, jest funkcjonalnie podobna do wystrzelenia z Colta pocisku .45 z niewielkiej odległości w każde 3 mm2 powierzchni celu. Wskutek tego aktywacja RPC-002-1 podczas testu RPC-002-F doprowadziła do uderzenia w całą placówkę ponad ██ × 108 pocisków naraz. Wynikowe przejście energii wystarczyło do uśmiercenia wszystkich organizmów żywych w placówce i doprowadzenia zawalenia się budynku.

Dodatek 002-2: Wszelkie testy z wykorzystaniem RPC-002 są zawieszone na mocy polecenia Globalnego Dyrektoriatu. Obiekt został przeniesiony do Placówki 001.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.