RPC-002-ARC

Kwantowy rewolwer

tagshow

1.2 (6)

1.2 (6)

us.webp cn.webp jp.webp es.webp
colt2.webp

RPC-002-ARC

alpha-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 002-ARC

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie mechaniczne, zagrożenie mnemoniczne

Protokoły przechowalnicze: RPC-002-ARC należy przechowywać w standardowym pojemniku na obiekty klasy Alfa. RPC-002-ARC można wyjmować wyłącznie w celu przeprowadzenia eksperymentu, który musi zostać uprzednio zatwierdzony przez pracownika naukowego z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. RPC-002-ARC nie należy wykorzystywać poza wyznaczonymi obszarami testowymi ani na celach niezatwierdzonych. Wszelkie eksperymenty związane z materią organiczną muszą zostać zatwierdzone przez Dyrektora Placówki ██. Szczegóły w Dodatku 002-ARC-1.

Opis: RPC-002-ARC to rewolwer Colt Single-Action Army z pomalowanym na kolor srebrny, drewnianym uchwytem. Niezaładowany RPC-002-ARC nie wykazuje żadnych efektów anomalnych, nawet po zduszeniu języka spustu. Materiał i jakość naboju załadowanego do RPC-002-ARC nie mają innego znaczenia, niż cechy środka wyzwalającego właściwości anomalne RPC-002-ARC. Gdy wystrzelony z RPC-002-ARC pocisk dotyka danego obiektu, wywiera w nim zmiany na poziomie subatomowym, przemieniając wszelką materię w inny pierwiastek. Aby efekt ten zaszedł, nie jest wymagane spenetrowanie materiału ani nadanie pociskowi odpowiedniej prędkości. Mimo że właściwość ta wpływa również na związki kompleksowe, jest wówczas o wiele mniej efektywna i zachodzi w znacznie mniejszej skali. Z uwagi na zanieczyszczenia często nie dochodzi też w takim przypadku do przemiany całości związku w nowy pierwiastek.

RPC-002-ARC konwertuje jeden pierwiastek w inny. Efekt ten zależy od tego, z której komory wystrzelony zostaje pocisk. Pomimo wielokrotnych prób oznaczenia, która komora wywiera dany efekt, sam podmiot wydaje się w anomalny sposób oczyszczać, pozbywając się wszelkiego rodzaju etykiet. Rewolwer wydaje się również stwarzać pomniejsze zagrożenie poznawcze, albowiem osoba usiłująca odmierzać dokładnie obroty bębna wydaje się nie pamiętać prawidłowo ich porządku, zyskując jednak pewność, że zapamiętany porządek jest prawidłowy, nawet gdy badacze wcześniej odmierzyli inne obroty podczas poprzedniego testu. Z uwagi na to w tej chwili nie wiadomo, czy zawartość komór nie ulega zamianie, czy też kontroli nie sprawuje w jakiś sposób zniszczona komora.

Dodatek 002-ARC-1: Na mocy zarządzenia Dyrektora Globalnego 04 wszelkie testy zostają zawieszone. Z uwagi na anomalne automaskowanie się obiektu oraz Incydent RPC-002-ARC-6 dalsze eksperymenty zostały uznane za zbyt niebezpieczne.

Dodatek 002-ARC-2: RPC-002-ARC, na mocy zarządzenia Dyrektora Globalnego 04, został przeniesiony do Placówki 001 w dniu ██.██.████ r.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.