RPC-003

Waleczne zabawki

tagshow

Badge_Translate.webpTop 10 przekładów

4.9 (7)

4.9 (7)

us.webp cn.webp fr.webp jp.webp pt-br.webp es.webp kr.webp ru.webp audio.webp
alpha-orange.webp
Battle.webp

Fotografia RPC-003-01 biorących udział w bitwie.

Rejestracja Porządku Centralnego: 003

Klasa: Alfa-Pomarańczowy

Zagrożenia: Zagrożenie balistyczne, zagrożenie grupowe, zagrożenie ruchowe

Protokoły przechowalnicze: RPC-003, gdy nie jest wykorzystywany, należy przechowywać w Szafie 38. Pracownicy z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu co najmniej pierwszego mogą oglądać codwutygodniowe „gry wojenne” przeprowadzane przez Dr Alexa Fishera. (Prosimy zanotować, iż zakłady są kategorycznie wzbronione). Wykorzystanie RPC-003 jest dozwolone wyłącznie w lokacjach odpornych na przejście fali uderzeniowej. (Szczegóły w opisie Incydentu 003-3).

Opis: RPC-003 to duży, szary kosz zawierający około tysiąca figurek żołnierzy wykonanych z tworzywa sztucznego, kilkadziesiąt budynków oraz pojazdów rozdzielonych na cztery armie korzystające z różnego umundurowania. Tymi siłami są Wehrmacht, armie Stanów Zjednoczonych, Cesarstwa Japońskiego oraz Związku Radzieckiego. Każdy z czterech rodzajów umundurowania identyczny jest z odpowiednikiem wykorzystywanym w czasie drugiej wojny światowej. Nowe figurki, identyczne z wyjętymi z pojemnika, regenerują się ze średnią szybkością pięciu figurek na minutę. Figurki (dalej: RPC-003-01) po wyjęciu z pojemnika natychmiast zyskują świadomość i wykonują rozkazy wydane przez osobę, która je wyjęła. W razie niewydania żadnych rozkazów RPC-003-01 będą działać według własnego uznania, formując łańcuch dowodzenia.

Pierwszym działaniem RPC-003-01, po utworzeniu łańcucha dowodzenia, będzie wyznaczenie sobie kwatery dowodzenia. Mimo że instancje mogą korzystać z konstrukcji znajdujących się w RPC-003, są również zdolne do wznoszenia własnych budynków. Zazwyczaj na kwaterę dowodzenia składa się budynek przeznaczony dla oficerów, baraki, szpital polowy, garaż, lądowisko dla helikopterów, pas startowy oraz, umiejscowiony pośrodku, maszt flagowy.

Po ukończeniu kwatery dowodzenia RPC-003-01 rozpoczną konstruowanie pojazdów na cele eksploracji, a następnie będą rozdysponowywały zespoły eksploracyjne do miejsc użytecznych strategicznie, gdzie zakładać będą posterunki. Zachowanie to nie ulegnie zmianie, dopóki instancje nie napotkają przedstawicieli innego „państwa”.

Po natknięciu się na tzw. siły zagraniczne RPC-003-01 zaczną wykazywać zdolność do komunikowania się i realizowania złożonych działań o charakterze politycznym, jak np. określanie biegu granicy, negocjowanie, działalność wywiadowcza czy organizowanie wspólnych ćwiczeń. W razie niepowodzenia w kontaktowaniu się z drugą armią instancje RPC-003-01 rozpoczną przygotowania pod wojnę. Jeżeli się temu nie zapobiegnie, nieuchronnie dojdzie do wypowiedzenia wojny.

Także w tej dziedzinie RPC-003-01 wykazały zdolność do realizowania wysoce złożonych taktyk. W czasie walk, jak się okazuje, instancje RPC-003-01 korzystają z ostrej amunicji, a nie wykonanej z tworzywa sztucznego, i możliwe jest śmiertelne postrzelenie przez nie człowieka. Wojny prowadzone przez RPC-003-01 są brutalne, a poddanie się strony — niezwykle rzadkie. Stanie się tak tylko wtedy, gdy dojdzie do przejęcia masztu flagowego w kwaterze głównej przez wrogie siły — wówczas instancje RPC-003-01 natychmiast się poddadzą. Należy zanotować, że po wypowiedzeniu wojny RPC-003-01 niezwłocznie uruchamiają program na rzecz badań i rozwoju technologii, by usprawnić działanie swoich sił. Doprowadziło to już do wytworzenia wynalazków zarówno zgodnych, jak i niezgodnych z wiedzą historyczną. Broń tworzona przez instancje RPC-003-01 z upływem czasu staje się coraz bardziej zaawansowana; zaobserwowano już czynienie użytku z nowoczesnej broni palnej, lotniskowców, pionowzlotów Osprey, śmigłowców Apache, a jednokrotnie nawet — uzbrojenia laserowego.(Pełna lista wszystkich udokumentowanych technologii zawarta jest w pliku 003-011)

Obecnie trwają testy mające na celu zbadanie zastosowania RPC-003 w terenie. Zdolność RPC-003-01 do wykonywania rozkazów wydanych przez osobę, która je usunęła, stwarzające wyjątkową okazję. Jednostki RPC-003-01 są całkowicie lojalne, ale zdolne do podejmowania złożonych, niezależnych decyzji, co czyni je idealnymi do wdrożenia. Przeprowadzono już testy reakcji RPC-003-01 na interakcję taumaturgiczną. (Patrz Plik-003-T-001, aby uzyskać więcej informacji.)

h-ballistic.webp h-grouped.webp h-animated.webp

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.