RPC-008

Manipulator

tagshow

3.3 (6)

3.3 (6)

us.webp cn.webp jp.webp kr.webp audio.webp
alpha-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 008

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie kontrolą umysłu, zagrożenie mechaniczne, zagrożenie regresją mentalną

Protokoły przechowalnicze: RPC-008 należy przechowywać w objętej szczególną ochroną skrytce przechowalniczej, w Placówce 004. Testy z wykorzystaniem RPC-008 wymagają poświadczenia bezpieczeństwa poziomu 3. Uwaga! Testerzy, na których oddziałuje RPC-008, podejmują działania wrogie i brutalne. Autorytet uznaje, iż wysokie jest ryzyko tego, że istnieje niezabezpieczone urządzenie o funkcjonalności podobdnej do RPC-008. W razie wykazywania przez pracownika Autorytetu zaburzeń psychicznych lub behawioralnych o charakterze anomalnym należy zadysponować SBA celem przeprowadzenia dochodzenia w sprawie potencjalnego niezabezpieczonego urządzenia. Fiolki chemiczne znajdujące się w RPC-008 należy wypełnić na krótko przed rozpoczęciem eksperymentu.

Opis: RPC-008 to urządzenie elektroniczne kontrolowane chemicznie, zamknięte w czarnym neseserze o wymiarach 0,3 m × 0,8 m × 0,9 m. RPC-008 zasilane jest baterią o napięciu 12 V i pojemności 35 Ah z wózka golfowego; opcjonalnie można do obiektu podłączyć zewnętrzne źródło zasilania. Antena ze stopu miedziano-██████ dołączona do RPC-008 musi być złożona, by urządzenie mogło funkcjonować.

RPC-008 może być wykorzystywany do wywierania mentalnego wpływu na daną osobę. Możliwe są różnorodne operacje, jak np. wywoływanie objawów schizofrenii, wpływanie na funkcjonowanie pnia mózgu, implantacja myśli czy kontrolowanie umysłu. Do używania RPC-008 wykorzystywana jest zmodyfikowana płyta rezonansowa. Po użyciu pokrętła lub przycisku z płyty do ciała testera przekazane zostaną sygnały mikrofalowe o zróżnicowanej częstotliwości. Sygnały mikrofalowe są przewodzone przez ciało i aktywują potencjał określonych neuronów móżdżka i pnia mózgu.

Celem wykorzystania obiektu na testerze urządzenie należy podpiąć elektrodami do skroni testera. Po dokonaniu tego dojdzie do wytworzenia swoistego łącza z umysłem, przez które będzie możliwe wpływanie na zachowanie testera w odległości do 120 km, w zależności od warunków pogodowych i przeszkód fizycznych.

Jak dotąd RPC-008 został wykorzystany, poza nadzorem Autorytetu, na dwustu trzydziestu siedmiu (237) osobach. Autorytet przeprowadził eksperymenty na kolejnych dwunastu (12).

Dodatek: Pozyskanie.
Autorytet uzyskał informacje o RPC-008 w czasie prowadzonego przez dr. █████ Jeffersona dochodzenia w sprawie kilku instytucji zdrowia psychicznego w amerykańskim stanie Oklahoma. Dr Jefferson przypuszczał, iż na pacjentów wpływ miał memetyczny patogen, przez który nabawili się oni paranoi w związku z rzekomą maszyną do kontroli umysłu. Szwadron SBA, „Karawaniarz”, został zadysponowany do pomocy dr. Jeffersonowi w zabezpieczeniu pacjentów. Szwadron zanotował niespotykane zakłócenia komunikacyjne, wobec czego do zbadania tej kwestii wysłano kolejne osoby. Badacze polowi skorelowali intensywności aktywności pacjentów z zakłóceniami i określono wówczas, że zaburzenia psychiczne wywoływane były wskutek oddziaływania siły zewnętrznej.

Szwadron „Karawaniarz” wyśledził sygnał do apartamentowca, w miejscowości Norman. Apartament był własnością [UTAJNIONO IMIONA I NAZWISKA]. Pierwsza z tych osób od niedawna była absolwentem studiów drugiego stopnia w zakresie psychologii na Uniwersytecie w Oklahomie, a druga — studentem drugiego roku bez obranego jeszcze kierunku. Apartament został znaleziony opuszczony i odkryto, iż służył swoim właścicielom jako zarówno lokal mieszkalny, jak i laboratorium. Operatorzy, zakonspirowani jako funkcjonariusze federalni, ustalili tożsamości i to, jakie tablice rejestracyjne używane są przez podejrzanych. Policja w Oklahomie i przyległych stanach została powiadomiona o ucieczce „oskarżonych” przed przed wymiarem sprawiedliwości. Niezwiązani z Autorytetem teksańscy funkcjonariusze policji aresztowali podejrzane persony #582 i #584 oraz skonfiskowali urządzenie oznaczone teraz jako RPC-008.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.