RPC-010

Trzecia klasa pani Jackson

tagshow

3.4 (7)

3.4 (7)

us.webp cn.webp fr.webp kr.webp ar.webp ru.webp audio.webp
beta-orange.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 010

Klasa: Beta-Pomarańczowy

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie grupowe, zagrożenie regeneracyjne, zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: Terenowa Placówka Przechowalnicza 45 została skonstruowana wokół RPC-010-1 jako rzekoma siedziba przedsiębiorstwa budowlanego. Terenowa Placówka Przechowalnicza 45 musi nieprzerwanie zapewniać obiektowi standardową ochronę. Personel nieautoryzowany należy zawrócić w recepcji, a jeśli to konieczne — również zatrzymać. W szybie wentylacyjnym prowadzącym do RPC-010-1 muszą być zainstalowane kamery z przyłączonymi mikrofonami. Wymaga się ich również w korytarzu za wejściem do pomieszczenia, gdzie muszą być zwrócone w kierunku okienka w drzwiach prowadzących do RPC-010-1.

Opis: RPC-010-1 to duża sala lekcyjna o polu ok. 30 m2 mieszcząca się w budynku szkoły podstawowej. Pomieszczenie jest wyposażone w 30 biurek uczniowskich, 1 biurko nauczycielskie, regał, różne plakaty o charakterze motywacyjnym oraz tablicę. RPC-010-1 jest dostępna wyłącznie poprzez jedne drzwi i tylko dla dzieci poniżej lat trzynastu. Wszystkie próby wejścia do sali osób nastoletnich i dorosłych były bezskuteczne (szczegóły w logu badawczym 010-2). RPC-010-1 stanowiła dawniej część Szkoły Podstawowej ████████████ mieszczącej się w ██████████, w stanie Massachusetts.

RPC-010-2 to czterdziestoparoletnia kobieta rasy kaukaskiej, ubrana w czerwoną suknię przepasaną w talii czarną koronką. RPC-010-2 nosi okulary do czytania z grubymi szkłami, a jej włosy ułożone są w kok. RPC-010-2 w swojej klasie znana jest jako „pani Jackson”. RPC-010-2 nie wykazuje żadnych potrzeb ani chęci przyjmowania pożywienia, nawadniania organizmu ani spania, a w dodatku nieprzerwanie obserwuje to, co dzieje się w jej klasie.

RPC-010-3-X to dzieci znajdujące się w klasie. Uczniowie ci, najwyraźniej pobierający naukę u RPC-010-2, nie wykazują żadnych oznak starzenia się, pomimo iż niektórzy spędzili w RPC-010-1 nawet [UTAJNIONO] lat. Wprawdzie instancje RPC-010-3 wykazują chęć żywienia się i picia, niemniej nie wymagają takich zasobów do życia. Uczniowie są świadomi uwięzienia w RPC-010, ale jak dotąd nie zarejestrowano z ich strony żadnej próby ucieczki. Skarżenie się przed RPC-010-2 często skutkuje nałożeniem ciężkiej kary (szczegóły w logu obserwacyjnym 010-4). Obecnie w RPC-010-1 znajduje się 31 uczniów.

Typowy dzień nauki w RPC-010-1 ma miejsce w godzinach od 6:00 do 24:00. W tym czasie RPC-010-2 wyznacza uczniom różnego rodzaju zadania właściwe programowi nauczania dla uczniów 3 klasy, m.in. pisanie wypracowań czy rozwiązywanie zadań arytmetycznych oraz pozostałych z zakresu nauk ścisłych. Sporadycznie RPC-010-2 prowadzi sesję czytania, podczas której głośno czyta daną opowieść przed klasą. Opowieści te są z natury niepokojące i zazwyczaj dotykają zagadnień gwałtu, mordu i spisków. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w tego typu aktywnościach lub nie udaje im się rozwiązać zadań, zostają ciężko ukarani przez RPC-010-2. W czasie nawiązywania interakcji z instancjami RPC-010-3 nastawienie pani Jackson waha się między obojętnością a skrajną brutalnością. Częstokroć RPC-010-2 wyraża chęć korygowania zachowania swoich uczniów, co wiąże się z biciem, torturowaniem oraz zabijaniem tych, którzy zawiodą jej oczekiwania. Gdy uczeń zostaje uśmiercony, pozostali podnoszą jego szczątki i umieszczają je w pojemniku zwanym „skrzynką radości”. Dokładnie godzinę później kopia pozbawionej życia instancji RPC-010-3 wychodzi ze skrzynki i kontynuuje wykonywanie swoich zadań. Nie ustalono jeszcze, czy powstała ze skrzynki instancja uległa regeneracji, czy stanowi jej kopię. Ponadto ciała umieszczone w „skrzynce radości” znikają po wyłonieniu się z niej ucznia. Około 30% kar nakładanych przez RPC-010-2 skutkuje śmiercią dyscyplinowanego ucznia. Po zakończeniu dnia nauki rozpoczyna się „okres ciszy”, a uczniowie mogą spać. Niemniej RPC-010-2 pozostaje za swoim biurkiem, zachowując czujność.

Dzieci w wieku do lat trzynastu mogą otworzyć drzwi do RPC-010-1. Gdy dziecko całkowicie wejdzie do pomieszczenia, drzwi się za nim zatrzasną i od tamtej pory będzie ono uznawane za kolejną instancję RPC-010-3.

RPC-010 został odkryty podczas bezskutecznych prób otwarcia drzwi do klasy pani Jackson przez policję. Agenci Autorytetu monitorujący policyjne kanały radiowe, zbadawszy sprawę, objęli najbliższy teren kwarantanną. Po szeroko zakrojonym wykorzystaniu preparatów amnezyjnych klasy A na lokalnej populacji szkoła została zamknięta i przejęta przez Autorytet.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.