RPC-013

STRESS BUDDY™ od Amazing! Co.

tagshow

4 (1)

4 (1)

us.webp
beta-purple.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 013

Klasa: Alfa-Biały Beta-Purpurowy

Zagrożenia:Pozostałe właściwości: h-emotional.webp zagrożenie emocjonalne h-climatological.webp zagrożenie klimatyczne h-immeasurable.webp zagrożenie niemierzalne h-tychokinetic.webp zagrożenie prawdopodobieństwa

Protokoły przechowalnicze:

RPC-013 jest obecnie przechowywany w standardowym sejfie w skrzynce dla obiektów anomalnych w skrzydle obiektów anomalnych w Placówce 007.

Z dniem 18.09.2010 r. zakończył się okres wstępnych badań RPC-013, a obiekt został przeklasyfikowany jako mniejszy obiekt Anomalny. Przeniesienie do Placówki 016 („Magazyn”) zostało zaplanowane na dzień 20.10.2010 r.


Opis:

pumpkin%20buddy.webp

RPC-013

RPC-013 (wcześniej oznaczony jako LO-221) odnosi się do serii anomalnych zabawek dystrybuowanych przez Amazing! Co. Instancje RPC-013 składają się z niezniszczalnego materiału elastomerowego i występują w różnych kolorach i kształtach, zwykle nie większych niż 7 cm średnicy. Pomimo niespójności w ich wyglądzie, wszystkie egzemplarze RPC-013 są sprzedawane jako pomoc w łagodzeniu stresu.

Autorytet jest obecnie w posiadaniu (1) egzemplarza RPC-013. Ta konkretna instancja wykazała 2 anomalne właściwości, które wydają się przejawiać niezależnie od siebie:

1. Podstawowe anomalne właściwości RPC-013 przejawiają się, gdy jest on używany w sposób podobny do piłeczki antystresowej.3 Kiedy osoba, która przeżywa znaczny niepokój, bierze do ręki RPC-013 i ściska ją, podmiot ten „wchłonie” wszystkie negatywne emocje, skutecznie zmieniając nastawienie osoby i wprowadzając ją w bardziej optymistyczny nastrój. Jak dotąd, RPC-013 wykazał się zdolnością do tymczasowego leczenia lęku społecznego, stresu pourazowego i chronicznej depresji.

W tym czasie efekty terapeutyczne RPC-013 wydają się być wyłącznie korzystne i nie udokumentowano żadnych negatywnych skutków ubocznych. Należy zauważyć, że nadmierne stosowanie RPC-013 często prowadzi do tego, że niewielki procent osób staje się od niego uzależniony. Zależność ta jest najbardziej widoczna u osób, które cierpią na kompulsje związane z uzależnieniem i nie jest związana z efektami anomalii RPC-013.

2. Drugorzędne anomalne efekty RPC-013 ujawniają się, gdy podstawowe właściwości obiektu łagodzące stres są zaniedbywane przez dłuższy okres czasu. Jeśli RPC-013 będzie nieużywane przez dłużej niż 48 godzin, obiekt zacznie celowo manipulować prawdopodobieństwem, aby stworzyć okoliczności, które mogą wywołać stres u osób w pobliżu. Okoliczności te będą zazwyczaj wahać się od łagodnych niedogodności do katastrof na dużą skalę i będą aktywnie trwać dopóki przynajmniej jedna zestresowana osoba nie użyje RPC-013 zgodnie z przeznaczeniem.

Anegdotyczne dowody sugerują, że śmiertelność tych okoliczności wzrasta proporcjonalnie do długości czasu, w którym RPC-013 pozostaje nieużywany, z zakresem wpływu obiektu zdolnym do rozszerzania się w nieskończoność. Jak dotąd jedyna sprawdzona metoda, która może zapobiec manifestacji właściwości prawdopodobieństwa RPC-013, wymaga konsekwentnego stosowania przez jedną lub więcej osób, które doświadczają stresu.


Pozyskanie:

RPC-013 został dostarczony bezpośrednio do Placówki 007 w bliżej nieznany sposób. W dniu 14.08.2010 r. rano, pracownicy ochrony byli świadkami, jak paczka z logo Amazing! Co. nagle zmaterializowała się w kabinie łazienkowej w jednej z toalet w Placówce 007. Wstępna inspekcja wyglądu zewnętrznego paczki nie wykazała żadnych anomalii, a po rozpakowaniu jej zawartości w środku znaleziono RPC-013 wraz z listem „z podziękowaniem” i katalogiem wysyłkowym zawierającym różne produkty Amazing! Co., w tym RPC-013.


Logi incydentów:

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.