RPC-014

Zabójcy nosorożców

tagshow

2.8 (6)

2.8 (6)

us.webp cn.webp audio.webp
gamma-red.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 014

Klasa: Gamma-Czerwony

Zagrożenia: Zagrożenie grupowe, zagrożenie organiczne, zagrożenie regeneracyjne, zagrożenie replikacyjne

Protokoły przechowalnicze: Jak dotąd nie dokonano zabezpieczenia żadnej instancji RPC-014. Przeprowadzana obecnie operacja 014-01 ma na celu wykorzystanie Mobilnych Drużyn Specjalistycznych do zabezpieczania RPC-014 i pobliskich populacji Diceros bicornis longipes (zachodnioafrykańskiego podgatunku nosorożca czarnego).

Zaobserwowania RPC-014 przez ludzi oraz ich śmiertelne następstwa powinny być ukrywane z wykorzystaniem historii przykrywkowych. Wszelkich świadków należy przesłuchać, a następnie wywołać u nich amnezję.

Opis: RPC-014 to oznaczenie kilkuset tysięcy organizmów dwunożnych, najczęściej znajdowanych na terenach RPA, Mozambiku oraz Zimbabwe. RPC-014 zostały po raz pierwszy zaobserwowane na wybrzeżu RPA, w roku 1968, po wystąpieniu w okolicy wyjątkowo silnej burzy. Pochodzenie tych organizmów jak dotąd nie zostało ustalone.

Niektóre cechy RPC-014 właściwe są gatunkom tellurycznym, ale pod względem genetycznym nie pochodzą od żadnego wspólnego przodka. Najczęstsza charakterystyka osobnika RPC-014 obejmuje:

  • ciemnożółtą, połyskliwą skórę jak u Hippopotamus amphibius; z uwagi na to, że pod skórą osobników, w razie jej uszkodzenia, zaobserwować można identyczną tkankę, zasadne jest założenie, iż instancje nie posiadają skóry, a uzewnętrznioną tkankę mięśniową;
  • ogólną strukturę cielesną ptaka, aczkolwiek instancje nie posiadają skrzydeł, głów ani szyi;
  • regeneracyjny szkielet chrząstkowy o wysokiej elastyczności, nieposiadający stawów;
  • długi ogon, który zapewne ułatwia osobnikowi utrzymywanie równowagi;
  • długą szczelinę biegnącą wzdłuż torsu, która zapewne prowadzi bezpośrednio do żołądka lub łona; z uwagi na to, że skonsumowane pożywienie nigdy nie ulega wydaleniu z organizmu, uważa się, że dochodzi do jego całkowitego rozkładu w trakcie procesu trawienia;
  • płetwonogi pokryte jasnoróżową tkanką; na podstawie odciśniętych śladów przyjmuje się, że płetwonogi te obficie wydzielają kwasową ropę;
  • aseksualny układ rozrodczy; zaobserwowano, że osobniki RPC-014 dokonują wydzielenia płodów ze szczeliny na torsie, a płody osiągają dojrzałość w ciągu kilku godzin;
  • nieograniczoną długość życia.

Na temat charakterystyki instancji RPC-014 wiadomo niewiele więcej z uwagi na trudności w przeprowadzaniu na nich badań oraz ich zabezpieczaniu. Pomimo poczynienia użytku z kilku metod zabezpieczania, RPC-014 okazują nieprzewidywalność w kwestii osiągalnej prędkości i siły, a także jakości strategii unikania Autorytetu.

RPC-014 zazwyczaj biorą udział w łowach w stadach od 15 do 45 osobników, polując na osobniki zachodniego nosorożca czarnego. Stado typowo konsumuje 3-4 takie ofiary dziennie. Nie zaobserwowano, by RPC-014 polowały na osobniki innego gatunku ani podgatunku.

Dodatek 1: Poniżej znajduje się lista pokazująca rozwój populacji RPC-014 od roku 1970 do czasów obecnych. Jeżeli chciałbyś wprowadzić do poniżej listy zmianę lub nowe dane, skontaktuj się z Badaczem Norwellem.
Rok 1970:
populacja RPC-014 przekracza 1 000 osobników. Zrewidowano opis.
Rok 1986:
populacja RPC-014 przekracza 10 000 osobników.
Rok 1994:
populacja RPC-014 przekracza 20 000 osobników.
Rok 2001:
populacja RPC-014 przekracza 50 000 osobników. Rozpoczęto Operację 014-01.
Rok 2005:
populacja RPC-014 przekracza 75 000 osobników. Południowoafrykańska populacja nosorożca czarnego spada poniżej liczby 100 osobników; działania ochronne w RPA zostają wzmożone.
Rok 2006:
populacja RPC-014 przekracza 80 000 osobników. Stada RPC-014 zostały dostrzeżone w RPA. Spośród 100 schwytanych osobników zachodniego nosorożca czarnego 94 zginęły na skutek wewnętrznych manifestacji RPC-014.
Rok 2008:
populacja RPC-014 przekracza 90 000 osobników. Tymczasowo wyrażono zgodę na poddanie instancji RPC-014 terminacji.
O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.