RPC-018

Taktyka uciszania

tagshow

3.3 (6)

3.3 (6)

us.webp cn.webp fr.webp ru.webp audio.webp
gamma-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 018

Klasa: Beta-Żółty Gamma-Żółty (szczegóły w opisie Incydentu 5R)

Zagrożenia: Zagrożenie biologiczne, zagrożenie regresją mentalną

Protokoły przechowalnicze: Instancje RPC-018 należy przechowywać w standardowej, hermetycznej fiolce na patogeny, umieszczonej w objętej kwarantanną jednostce przechowalniczej ze ścianami stalowymi o grubości co najmniej 5 cm, zamkniętej w systemie podwójnego dostępu, który wymaga jednoczesnego przekręcenia kluczy przez dwóch pracowników z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3 oraz wykorzystania dwudziestoznakowego kodu cyfrowego. Co najmniej dziesięciu funkcjonariuszy ochrony uzbrojonych w pistolety i miotacze ognia musi chronić jednostkę przechowalniczą przed próbami uzyskania do niej nieautoryzowanego dostępu.

Instancje RPC-018-1 muszą być przechowywane w standardowej jednostce przechowalniczej objętej kwarantanną, wyposażonej w awaryjne spopielacze uruchamiane w razie wystąpienia kryzysu przechowalniczego. Instancje RPC-018-1 nie mogą być przedmiotem testów trwających więcej niż siedem dni. Po zakończeniu testu wszystkie instancje RPC-018-1 muszą zostać poddane terminacji, a ich szczątki — spopielone.

W razie wystąpienia kryzysu przechowalniczego wszyscy istotni pracownicy muszą zostać objęci kwarantanną na okres jednego miesiąca, po którym muszą zostać zbadani w drodze przesłuchania i zabiegou neuroobrazowania pod kątem zarażenia. Zarażonych pracowników należy traktować jak instancje RPC-018-1.

W następstwie Incydentu 5R zasoby osobowe Autorytetu w organizacjach prywatnych i publicznych muszą być monitorowane pod kątem wykrycia możliwych instancji RPC-018. W razie znalezienia takowej należy zastosować wobec niej procedury kwarantanny i przeprowadzić badania mające na celu określenia dalszych niezbędnych czynności, które należy przedsięwziąć w ramach zapobiegania dalszym zarażeniom.

Opis: RPC-018 to grupa czterech patogenów taumaturgicznych, przyjmujących wygląd fizyczny anomalnego wirusa. Zarażeni ludzie wykazują objawy infekcji RPC-018 po około tygodniowym okresie inkubacji, po którym zarażeni (dalej: RPC-018-1) doznają rozrostu narośli guzo-podobnej na pniu mózgu.

Po wystąpieniu takiego rozrostu RPC-018-1 utraci możliwość przekazywania informacji odnoszących się do określonego tematu, niezależnie od sposobu, w jaki instancja mogłaby je zakomunikować. Wybór tematu zależy od wariantu RPC-018, którym dana osoba jest zarażona. Obecnie wiadomo o czterech wariantach RPC-018, aczkolwiek trwają badania w kwestii piątego. (Badania zawieszono; szczegóły w opisie Incydentu 5R). Próby usunięcia narośli z instancji RPC-018-1 nieuchronnie prowadzą do śmierci mózgowej zarażonego.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.