RPC-019

A co z Packersami?

tagshow

4 (6)

4 (6)

us.webp
alpha-white.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 019

Klasa: Alfa-Biały

Zagrożenia: Zagrożenie mechaniczne, zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: RPC-019 powinien być przechowywany w standardowej szafie przechowalniczej, w Placówce 024, do której dostęp uzyskać mogą pracownicy z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu co najmniej 2. Z uwagi na nieszkodliwy charakter anomalii nie wymaga się stosowania wobec niej dodatkowych zabezpieczeń.

Wszelkie odchylenia od tematów rozmów zarejestrowanych pomiędzy RPC-019 i osobami znajdującymi się po drugiej stronie linii należy odnotowywać i w trybie natychmiastowym zgłaszać Dyrektorowi Placówki.

Opis: RPC-019 to antyczny telefon tarczowy produkcji amerykańskiej, projektu właściwego dla okresu lat 40. XX wieku. Przedmiot składa się z tarczy do wybierania numerów, mikrofonu, transmitera i podstawy. Jak dotąd w większości części składowych RPC-019 nie odnotowano właściwości anomalnych.

Właściwości anomalne RPC-019 manifestują się po obróceniu tarczy jak przy próbie wykonania połączenia telefonicznego bez podnoszenia słuchawki (próby wykonania standardowego połączenia telefonicznego z użyciem RPC-019 są bezskuteczne). Po wybraniu dziesięciu cyfr RPC-019 zacznie dzwonić. Jeżeli słuchawka RPC-019 zostanie podniesiona, po drugiej stronie rozbrzmi głos oznaczony jako RPC-019-1. Głos ten często podaje za nieżyjącą osobę o znaczeniu historycznym. Styl konwersacji telefonicznej odpowiada wiadomościom historycznym na temat rzekomej ww. postaci. Głos obierał już tożsamości m.in.: Abrahama Lincolna, byłego Prezydenta Stanów Zjednoczonych, Ludwika XIV, monarchy francuskiego, czy Zulus Czaki, afrykańskiego watażki.

Bez względu na tożsamość obraną przez głos będzie on usiłował rozpocząć rozmowę z osobą po drugiej stronie słuchawki. Pomimo że rozmówcy mogą próbować konwersować o dowolnych sprawach, instancje RPC-019-1 często usiłują skierować tok rozmowy na temat główny. Testy przeprowadzone przez Autorytet nie wykazały żadnych anomalnych następstw słuchania głosu emitowanego przez RPC-019.

Temat główny, do którego poruszania dążą głosy RPC-019-1, obejmuje zawsze kwestie związane z zawodowym futbolem amerykańskim, a dokładniej — z drużynami współtworzącymi Narodową Ligę Futbolu (NFL). Otrzymawszy pytanie z zakresu innego tematu, głosy zazwyczaj je ignorują albo podejmują szybką próbę zmiany tematu rozmowy. Głosy RPC-019-1 wykazują posiadanie dokładnej wiedzy na temat aktualnego stanu różnych drużyn futbolu amerykańskiego, włączając w to tożsamości oraz pozycje zawodników, a także statystyki wygranych i przegranych, bez względu na kraj ani język, jakim posługują się sami zawodnicy.

Instancje RPC-019-1 nie są w stanie przewidzieć zwycięzców meczów, aczkolwiek mogą w tym zakresie dokonywać szacunków na podstawie istniejących statystyk. Próby dodzwonienia się do instancji RPC-019-1 w czasie planowego, zawodowego meczu futbolu amerykańskiego skutkują tym, że RPC-019 nie oddzwania.

RPC-019 odkryty został w sklepie z antykami w Daytona Beach, na Florydzie, po tym, jak właściciel sklepu doniósł o słyszeniu z RPC-019 głosów nieżyjących osób, które emitowane były za każdym razem, kiedy obiekt dzwonił. Gdy inne osoby korzystające z obiektu zgłosiły podobne doświadczenia, wiadomości medialne o rzekomym telefonie widmo dotarły do pracowników Autorytetu. Osobom, które doświadczyły działań RPC-019, podano preparaty amnezyjne klasy B, po czym bezpiecznie obiekt pozyskano.

Informacja dla wszystkich pracowników Placówki 024:

W tej chwili udoskonalamy ochronę tamtego durnego telefonu. Jasne, przez moment było zabawnie, ale przecież nie możemy pozwolić na to, żeby współpracownik w oszukańczy sposób odrabiał nas z naszych ciężko zarobionych pieniędzy. Daję słowo, że jeśli stracę kolejną stówę, bo ktoś mi powiedział, że Juliusz Cezar sugeruje postawienie szczęśliwego zakładu na Seahawks, osobiście zneutralizuję tamto cholerstwo.

— Dogas, główny badacz

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.