RPC-020

Przybyło z kosmosu

tagshow

2.4 (5)

2.4 (5)

us.webp cn.webp jp.webp es.webp
RPC-020.webp

RPC-020

beta-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 020

Klasa: Beta-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie radiacyjne, zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: RPC-020 musi pozostać zamknięty w wyścielonej ołowiem celi przechowalniczej dla humanoidów, w Placówce 37. Podczas przenoszenia obiektu w czasie jego nieaktywności pracownicy muszą korzystać z bezzałogowego statku powietrznego celem zapobiegania prowokowaniu RPC-020. Obiekt musi być transportowany w wyścielonej ołowiem kuli o średnicy co najmniej 10 m. W okresu nieaktywności obiektu jego celę należy poddawać cotygodniowej inspekcji konserwatorskiej, po której zakończeniu RPC-020 należy z powrotem umieścić w jego przechowalni.

Opis: RPC-020 to pozbawiony kończyn byt humanoidalny, całkowicie okryty kombinezonem przeciwradiacyjnym nieznanego pochodzenia. Pomimo swojego stanu obiekt może dokonywać poruszeń i wchodzić w interakcje z użyciem czterech wydłużonych, nylonowych pasów, które są do niego przyłączone poprzez klipy asekuracyjne w okolicach miednicznych. Obecnie nie wiadomo, czy RPC-020 jest istotą organiczną, albowiem, odkąd został zabezpieczony, nie wymagał żadnego pożywienia, a ponadto wydaje się nie potrzebować snu. RPC-020 wykazuje świadomość i zdolność do komunikacji w formie zakłócania fal radiowych w promieniu do 25 m. Pod względem tematycznym odebrane od obiektu komunikaty to głównie żądania jego uwolnienia i ekspresje wrogości wobec personelu Autorytetu.

RPC-020 nieprzerwanie wchodzi w kontakt z najbliższym otoczeniem, wytwarzając kulę nieważkości o średnicy ok. 8 m, w której środku znajduje się jego ciało. Nie zaobserwowano, jakoby kula ta ulegała zmianom kształtu ani rozmiaru, aczkolwiek może ona przemieszczać się wraz z obiektem. Kula wypycha powietrze, wytwarzając w środku próżnię. Liczniki Geigera wykorzystywane przez Autorytet wskazują, że RPC-020 nieprzerwanie emituje 150 radów promieni gamma oraz rentgenowskich w obszarze kuli. Nie ustalono, czy zjawisko to podlega kontroli obiektu.

W czasie odkrycia RPC-020 zrozumiano, że sprowokowany obiekt okazuje otwartą wrogość wobec zwierząt. Za prowokowanie RPC-020 uznać może: znalezienie się zwierzęcia w obszarze oddziaływania, nawiązanie interakcji fizycznej, przeszkodzenie w przemieszczaniu się oraz odmowę uwolnienia obiektu. Byt okazuje skrajną wrogość wobec ludzi i zaatakuje każdego człowieka, choćby niczym nie został sprowokowany.

Dodatek: RPC-020 po raz pierwszy usiłował doprowadzić do kryzysu przechowalniczego w czasie rotacji pracowników, w dniu 03.02.20██ r., w godzinach ████-████. Podczas zdarzenia obiekt nawiązał kontakt z kilkoma pracownikami Autorytetu. Poniżej znajduje się transkrypt prób przesłuchania RPC-020 przez personel.


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.