RPC-021

tagshow

2.5 (2)

2.5 (2)

us.webp cn.webp jp.webp es.webp ru.png
gamma-purple.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 021

Klasa: Gamma-Purpurowy

Zagrożenia: Zagrożenie Rozumnością, Zagrożenie Regeneracyjne

Protokoły Przechowawcze: RPC-021-1 powinienen być przetrzymywany w Placówce-098, która znajduje się na Wyspie ████████ na Oceanie Arktycznym. Przez cały czas muzyka musi grać w pokoju z głośnością nie mniejszą niż 120 Decybeli. Pomieszczenie musi być cały czas oświetlone światłem o natężeniu co najmniej 3000 lumenów poprzez reflektory zainstalowane w suficie. Reflektory muszą być zmieniane co dwa tygodnie, aby zapobiec ewentualnym usterkom. RPC-021-1 musi być karmiony trzema posiłkami dziennie, a wszystkie odpady przez niego wytwarzane mają być codziennie usuwane. RPC-021-1 musi być podawana codziennie przy każdym posiłku tabletka przeciwnarkoleptyczna klasy Wolan. W każdym przypadku na RPC-021 nie przeprowadza się eksperymentów. RPC-021-1 jak dotąd współpracuje z tymi wszystkimi środkami bezpieczeństwa, ale personel ma pozostać czujny na próby oporu niezależnie od tego.

Przez cały czas RPC-021-1 musi być obserwowany przez personel, aby upewnić się, że nie zasypia. Jeżeli personel myśli, że RPC-021-1 jest bliski zaśnięciu, personel CSD musi być wysłany, aby go obudzić (Zobacz raport incydentu #1). Pracownicy zakładu muszą być przez cały czas wyposażeni w urządzenia monitorujące tętno. Jeżeli zdarzy się tak, że jednemu z członków personelu spadnie ciśnienie, powinny włączyć się zraszacze wody w komorze RPC-021-1. Zraszacze te powinny być testowane co tydzień (Zobacz raport incydentu #2). Pod każdym warunkiem RPC-021-1 nie może zostać zabity (Zobacz raport incydentu #3). Autorytet RPC będzie starał się w promieniu 25 kilometrów chronić Placówkę-098 od jakiejkolwiek zabudowy miejskiej i szlaków wodnych.

Opis: RPC-021 to choroba nieznanego pochodzenia, która dotyka RPC-021-1, mężczyznę pochodzenia bliskiego wschodu, mającego ███ lat. RPC-021 ma wiele anomalnych właściwości, które najbardziej widoczne są, gdy RPC-021-1 przechodzi w stan uśpienia. Kiedy to się dzieje, wszyscy ludzie wokół spontanicznie zaczynają umierać. Zasięg tej anomalii rośnie w pozornie stałym tempie i ma maksymalny promień około 25 kilometrów, kiedy RPC-021-1 wchodzi w fazę REM 4. Z autopsji wynika, że przyczynami śmierci jest podobna w charakterze do schyłkowej bezsenność śmiertelna.

RPC-021 został odkryty 23 marca 19██ roku, kiedy agenci Autorytetu śledzili doniesienia o ponad ████ ofiarach śmiertelnych w pobliżu ██████, miasta w Egipcie. Mobilne Drużyny Specjalistyczne, zmobilizowały, namierzenie źródła zgonów na czas, by RPC-021-1 nie zasnął w pobliżu ████. Agenci próbowali przesłuchać RPC-021-1 co do miejsca, w którym znaleźli RPC-021, lecz RPC-021-1 nie był w stanie udzielić spójnych odpowiedzi, co wskazywało na to, że znajdował się w ostatnim stadium deprywacji snu. Autorytet zażądał, aby ukryć ten incydent, wyciekiem gazu, poprzez współpracę z egipskim rządem.

Czas trwania hermetyzacji Autorytetu wskazuje, że RPC-021 zapobiega śmierci RPC-021-1 z powodu starości lub powikłań wynikających z braku snu. RPC-021-1 nadal cierpi na inne negatywne skutki z braku snu, a jego funkcje poznawcze zostały poważnie osłabione. Z tego powodu badacze nie byli w stanie skutecznie się z nim porozumieć. RPC-021-1 wydaje się być przez cały czas w wielkim bólu, a badacze teoretyzowali, że biorąc pod uwagę przeszłe zachowanie RPC-021-1, RPC-021 bólem zmusza go do poszukiwania dużych grup ludzi przed zaśnięciem. Biorąc pod uwagę pozbawioną snu naturę RPC-021-1, kiedy MDS go zatrzymali, niektórzy pracownicy uważają, że opierał się on przymusowi RPC-021 przez długi okres czasu, zanim w końcu uległ. Trwają badania dotyczące źródła RPC-021. Naukowcy Autorytetu jak dotąd nie byli w stanie wyleczyć lub usunąć RPC-021.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.