RPC-022

Wieczny legat

tagshow

4.3 (3)

4.3 (3)

us.webp cn.webp es.webp kr.webp
RPC.png

RPC-022 na swoim piedestale.

beta-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 022

Klasa: Beta-Żółty (-UT)

Zagrożenia: Zagrożenie rozumnością, zagrożenie ruchowe

Protokoły przechowalnicze: RPC-022 musi towarzyszyć funkcjonariuszom ochrony Placówki 026 w trakcie wykonywania przez nich codziennych obowiązków i powinien być wówczas traktowany jako jeden z nich. Piedestał RPC-022 należy przechowywać w barakach Placówki 026, żeby mógł być wykorzystywany, gdy RPC-022 nie pełni służby. RPC-022 posiada afiliacyjne poświadczenie bezpieczeństwa poziomu 0, które ma znaczenie wyłącznie gdy obiekt znajduje się w stanie aktywnym i pełni służbę.

Ponadto RPC-022 powinien być przesłuchiwany przez historyków Placówki 026 dwa razy w tygodniu.

Opis: RPC-022 to marmurowy posąg nieznanego żołnierza, z okresu późnorzymskiego. Obiekt nie posiada śladów zniszczenia, z wyjątkiem tych, które spowodował jego wiek. Testy i raporty archeologiczne wskazują, iż posąg stworzony został około roku 470 n.e. Hipotezę tę podtrzymują listy, z którymi posąg znalazł się pod pieczą Autorytetu.

RPC-022 jest ruchomy i rozumny, a nadto potrafi schodzić ze swojego piedestału. Obiekt umie także mówić; identyfikuje się jako „Legatus Augusti pro praetore Lucillus”1i wyraża silną lojalność w stosunku do Autorytetu, który nazywa „Awangardą Herkulesa”. Ze względu na powyższe obiekt bezwarunkowo współpracuje z personelem Autorytetu. Ponadto jest on świadom swojej anomalnej natury.

Pomimo posiadania wiedzy na temat tego, jak dużo czasu minęło od momentu wytworzenia posągu, RPC-022 nie wydaje się świadom postępów społecznych. Z tego powodu natrafia on na trudności w aklimatyzacji do współczesnych norm społecznych, lecz nie wpływa to na jego efektywność.

Notka dr Julie Clark: Jeśli ta rzecz raz jeszcze nazwie mnie służebnicą, to [UKRYTO WULGARYZM].

RPC-022 okazał się niewrażliwy na uszkodzenia fizyczne, a także, pomimo swojego składu, wykazał znaczny zakres ruchu, zręczność oraz siłę.

Odkrycie: RPC-022 znajduje się pod pieczą Autorytetu, odkąd organizację założono. Został on zaprezentowany młodemu Autorytetowi przez Księcia ███████. Przed stworzeniem współczesnego Autorytetu, RPC-022 był przekazywany pomiędzy grupami-prekursorami od czasu upadku Cesarstwa Zachodniorzymskiego, aż po dzień, gdy posiadł go Książę ███████.

Po zaprezentowaniu obiektu Autorytetowi stwierdzono, iż posiada on kilka datowanych listów, które częściowe transkrypcje i ich tłumaczenia zawarto w Dodatku 2. Skany oryginałów listów w języku łacińskim dostępne są w bibliotece Placówki 026.

Dodatek: Najnowsze przesłuchanie historyczne.

Dodatek 2: Przetranskrybowane listy.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.