RPC-023

Kopalnia

tagshow

4.5 (4)

4.5 (4)

us.webp cn.webp jp.webp kr.webp
alpha-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 023

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie grupowe, zagrożenie prawdopodobieństwa

Protokoły przechowalnicze: RPC-023 znajduje się █ kilometrów na południowy zachód od miejscowości Troutdale, w stanie Wirginia. Przestrzeń tamta otoczona jest ogrodzeniem z siatki o wysokości 2 metrów, obejmującym pole 5 kilometrów × 5 kilometrów. W RPC-023 zakonspirowaną służbę powinno pełnić 6 funkcjonariuszy SBA oraz 1 badacz. Celem uniknięcia wzbudzania podejrzeń pracownicy ci obowiązani są dokonywać wkładu w RPC-023 poprzez pracę fizyczną. Wszelkie obiekty anomalne odkryte przez pracowników powinny zostać przetransportowane pod pieczę Autorytetu w drodze rendezvous. Każdy pracownik RPC obowiązany jest składać cotygodniowe meldunki o ustalonym czasie w drodze komunikacji radiowej, chyba że pełni zmianę w kopalni.

Opis: RPC-023 to niewielka miejscowość górnicza. Całość miasta odpowiada stylowi kulturalnemu oraz technologicznemu drugiej połowy XX wieku. RPC-023 składa się z kopalni, 37 małych domów, ratusza, sklepu spożywczego, barber shopu, cmentarza, małego szpitala oraz aresztu. Kopalnia uznawana jest za najstarszą strukturę w okolicy, a jej właścicielem jest „pan Weaver”. Nie utrzymuje się żadnych połączeń drogowych z tym obszarem. Całkowita populacja RPC-023 wynosi 152 obywateli. Nie zaobserwowano, by którykolwiek z jej mieszkańców usiłował miejscowość opuścić. W drodze niezobowiązujących rozmów odkryto, że większość populacji miasta stanowią osoby zaginione z rejonów przyległych. Mieszkańcy RPC-023 są gościnni względem przyjezdnych, a przydzielony do miejscowości personel Autorytetu szybko uzyskuje zatrudnienie w kopalni. Obywatele twierdzą, że w kopalni wydobywany jest węgiel kamienny, aczkolwiek zgromadzono zbyt mało próbek tego surowca, by poprzeć to twierdzenie. Głównym przedmiotem ekstrakcji w kopalni są różne artefakty, zarówno anomalne, jak i nieanomalne.

Szyby kopalniane mierzą długość całkowitą 4 000 kilometrów, formując obszerną sieć chodników. Po kopalni można poruszać się z wykorzystaniem różnych drabin oraz zjazdów linowych. Struktura oświetlona jest przez lampy węglikowe, a jej temperatura waha się w granicach 10-32 stopni Celsjusza, w zależności od odległości miejsca pomiaru od głównego szybu. Kopalnia ogrzewana jest z wykorzystaniem pochodni oraz ognisk. Anomalie geotermalne wpływają na znaczną zmienność temperatury w różnych sekcjach struktury.

Artefakty wydobyte z kopalni to m.in.:
• skamieniałości S. aegyptiacus oraz M. Hoffmannii;
• żyły niezidentyfikowanej czerwonej cieczy;
• świeże zwłoki H. Sapiens i H. Neanderthalensis;
• ludzka czaszka z niby-kozimi rogami odchodzącymi pod różnym kątem z nosa, szczęki, oczu oraz uszu;
• odcięty ludzki ████ wraz z █████;
• zardzewiały pistolet P08 Luger;
• wyroby garncarskie z Mezopotamii;
• wejście do dużego, podziemnego „morza” zawierającego dawniej nieznane organizmy wodne;
• warsztat wyposażony w instrumenty chirurgiczne oraz sztuczne kości;
• grupa nieżyjących górników, niepochodzących z RPC-023, grających w pokera we wnęce, z której ulatniał się gaz ziemny. Mężczyźni ci byli zatrudnieni przez pana Weavera;
• mahoniowy ołtarz.

Niedługo po przybyciu zakonspirowanych agentów RPC odkryto w kopalni legowisko dużych, mięsożernych kotów, doprowadzając do uwolnienia 4 ich par rozrodczych. Koty tamte przypominają wydłużone i wychudzone pantery. Od czasu ich uwolnienia stwarzają ciągłe zagrożenie dla zdrowia i życia górników. Jak dotąd, na skutek ataków kotów zginęło łącznie 5 górników.

W 2013 roku dokonano w RPC-023 odkrycia glinianej wazy nieznanego pochodzenia. Wyrób przedstawia całkowicie czarnego, humanoidalnego bożka zamkniętego w grobowcu. Postać posiada sześć ramion i cztery ludzkie nogi. Wizerunek pokazuje dwa tunele zbiegające się nad otwartymi ustami istoty.

Dodatek: Górnicy w dalszym ciągu udają sie na zmiany comiesięczne, zarówno pogłębiając, jak i poszerzając chodniki kopalniane. Działalność wydobywcza ma miejsce pod nadzorem agenta.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.