RPC-025

tagshow

1.5 (2)

1.5 (2)

us.webp cn.webp jp.webp
beta-orange.webp
RPC-025.jpg

RPC-025

Rejestracja Porządku Centralnego: 025

Klasa: Beta-Pomarańczowy

Zagrożenia: Zagrożenie sensoryczne, Zagrożenie transmutacyjne, Zagrożenie psychotroniczne

Protokoły przechowalnicze: RPC-025 należy przez cały czas przechowywać w zamkniętym pomieszczeniu. Dostęp do pomieszczenia wymaga nadzoru personelu o poziomie dostępu 3, lub wyższym. Co 103 godziny i 20 minut (4 dni, 7 godzin i 20 minut) personel CSD, zwany dalej „trybutem”, musi wejść do pomieszczenia w kajdankach i w obecności jednego funkcjonariusza ochrony w kombinezonie przed materiałami niebezpiecznymi. Trybutem nie może być wcześniej wybrana osoba, a jeśli to możliwe, powinna to być taka, która posiada najmniejszą wiedzę o tożsamości personelu przydzielonego do RPC-025. Personel ochrony powinien nałożyć RPC-025 na trybuta i upewnić się, że podczas tego procesu nie zostanie on uszkodzony. Po założeniu anomalii trybut i pomieszczenie zostaną ocenione pod kątem potencjalnego zagrożenia, zanim trybut zostanie wyciągnięty z pomieszczenia. Jeśli trybut nadal będzie żył, zostanie zbadany w celu ustalenia, jakie wpływy miała na niego ekspozycja.

Opis: RPC-025 to para okularów metalowych z pełnymi oprawkami. Oprawka wykonana jest z polerowanej stali. Końcówki zauszników są czarnego koloru i wykonane z tworzywa sztucznego. Soczewki są głównie szklane, ale zawierają również niezidentyfikowaną substancję i są zabarwione na ciemny kolor.

Kiedy RPC-025 jest noszony przez człowieka, w pewien sposób zmienia jego wzrok lub oczy, zmiany te są potencjalnie niebezpieczne dla noszącego, jak również dla ludzi w pobliżu. Jeśli RPC-025 będzie noszony przez około 103 godziny i 37 minut, spowoduje to, że oczy osoby znajdującej się w pobliżu zamienią się w stopiony ołów, jak dotąd zawsze kończyło się to śmiercią. Przeprowadzono testy na izolację RPC-025 w promieniu do 3 km, ale nie ustalono zasięgu tej zdolności, poza tym ma ona tendencję do oddziaływania na osoby znajdujące się najbliżej niej. Jeśli ktoś, kto już nosił RPC-025, założy go ponownie, nie będzie miał żadnego efektu, a czas nie zostanie zresetowany. Jeśli przedmiot zostanie uszkodzony, odnowi się z czasem, jednak nie będzie mógł przyjmować trybutów, dopóki nie zostanie naprawiony.


(Notatka: Wszystkie przypadki poza pierwszymi 186 zostały wstecznie utajnione i znajdują się w aktach ███-██ wymagających uprawnienia poziomu 3).

Dodatek: Wczesne przypadki, w których oczy ludzi zamieniały się w płynny ołów z powodu niezaoferowania daniny dla RPC-025, wydawały się pół przypadkowe i były głównie spowodowane bliskością. Późniejsze przypadki dotyczyły wszystkich pracowników, którzy byli bezpośrednio odpowiedzialni za RPC-025.
To doprowadziło Dr. L. Friedmana do hipotezy, że obiekt był rozumny, zdawał sobie sprawę z tego, że jest ograniczany i był w stanie wycelować w konkretne osoby, gdy nie zaoferowały mu daniny. Widząc, że RPC-025 kontaktuje się z kimkolwiek na miejscu tylko z trybutami i nadzorującą ochroną, wysunięto hipotezę, że może on w jakiś sposób zdobywać wiedzę od trybutów. Jako test, trybut w przypadku #███ został przekonany, że inny pracownik CSD, zwany Panem X, jest członkiem personelu odpowiedzialnym za nadzorowanie badań nad RPC-025. W ciągu następnych 103 godzin i 37 minut nie zaoferowano żadnego trybutu, a osobą namierzoną był Pan X. Od tej pory wszystkie testy polegające na wstrzymywaniu trybutów są zabronione, a personel CSD wybrany jako trybut będzie miał jak najmniejszą wiedzę na temat pracowników obiektu.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.