RPC-031

Wykryto nieznane urządzenie

tagshow

5 (2)

5 (2)

us.webp cn.webp jp.webp es.webp
30176212978_a11de22fb2.jpg

Fotografia RPC-031 sprzed jego zabezpieczenia.

alpha-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 031

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie mechaniczne, zagrożenie słuchowe

Protokoły przechowalnicze: RPC-031 powinien być zabezpieczony w standardowym intermodalnym pojemniku przechowalniczym o wymiarach 6,1 × 2,6 metra, w Placówce ██████-██. Zabronione jest obserwowanie lub wchodzenie w interakcje fizyczne z subiektem przez personel z poświadczeniem bezpieczeństwa poniżej poziomu 2. Żadne urządzenie elektroniczne zdolne wpływać na działanie standardowych drukarek atramentowych nie może znaleźć się w promieniu do 30 metrów od obiektu — jest to obecnie zastrzeżenie profilaktyczne, ponieważ nie jest znany faktyczny zasięg wpływu anomalii.

Opis: Pod względem całego wyglądu i dowodów RPC-031 to najwyraźniej normalne biurowe urządzenie wielofunkcyjne obsługujące funkcje drukarki oraz kserokopiarki. Materiały i konstrukcja urządzenia nie odpowiadają żadnej znanej marce ani modelowi żadnego znanego urządzenia, lecz na ogół obiekt pod względem projektowym przypomina standard drukarek biurowych z początków stulecia. Jednostka mierzy 1,39 metra wysokości, posiada szerokość rzędu 1,23 metra i masę około 77,1 kilograma.

Po umieszczeniu RPC-031 w jego nieznanym promieniu wpływu lub podłączenia go do komputera zdolnego obsługiwać drukarkę, oprogramowanie takiego urządzenia nie dokona wykrycia obiektu ani nie podejmie prób zainstalowania jego sterowników. Przegląd połączeń komputerowych nie ujawni RPC-031; połączenie to ujawni się jedynie po podjęciu próby wydrukowania dokumentu bądź obrazka, w formie opcji pokazującej znaczną ilość martwych pikseli, niezależnie od rodzaju oprogramowania wykorzystanego do wydruku. Inne opcje ani podłączone drukarki nie umożliwią już drukowania, a wszelkie próby dokonania go poprzez urządzenie inne niż RPC-031 doprowadzą do komunikatu o błędzie: [UKRYTO].

30176438068_929ed08a18_m.jpg

Wydruk standardowych dokumentów tekstowych przez RPC-031 nie skutkuje żadnym nadzwyczajnym zachowaniem obiektu. Jednostce najwyraźniej nigdy nie kończy się tusz, aczkolwiek wymaga ona dostępu do papieru. Ze względu na niezdolność do nawiązania prawidłowego połączenia z RPC-031 nie istnieje opcja wyświetlenia poziomów barwnika, chyba że poprzez wykorzystanie programu zdolnego do wyświetlania takich informacji w trakcie drukowania: wówczas odnotowuje się, że podczas każdej obserwacji poziomy tamte są diametralnie różne. Czasami nawet odczytać można po rozpoczęciu drukowania, iż urządzenie nie zawiera już tuszu, acz mimo to proces ten dobiegnie prawidłowego końca bez żadnych skutków ubocznych.


Anomalne właściwości obiektu ujawniają się podczas próby wydrukowania obrazków z komputera. Obrazki przedstawiające obiekty martwe lub istoty fikcyjne nie wykazują żadnych nieprawidłowości, aczkolwiek w sytuacji wyboru obrazka w formie fotografii żywej istoty zwierzęcej lub ludzkiej, drukarka ulegnie zawieszeniu. Zjawisko to wywołuje głośny hałas opisywany przez personel klasy E jako [UKRYTO].


Nagranie RPC-031, poddane ciężkiej obróbce celem usunięcia zagrożeń natury neurologicznej.

Po ukończeniu procesu drukarka dokona wysunięcia mokrego fragmentu papieru, przemoczonego czarnym atramentem. Większość obrazka będzie rozpoznawalna, choć wszelkie jego części, gdzie uwidoczniona była żywa istota, ograniczone będą do zdeformowanych plan tylko na ogół przypominających istotę. Wszelkie wydruki z obiektu odtąd są w niniejszym tekście oznakowywane jako RPC-031-1.

Niezależnie od tego, czy obrazek przedstawiający istotę żywą zostanie zeskanowany, czy wydrukowany przez RPC-031, o ile istota taka żyje w chwili podjęcia takiej czynności, [UKRYTO]. Obecnie nie wiadomo, co dzieje się z ofiarami takiego działania. Powrót na miejsce, gdzie wykonano fotografię, doprowadzi do zaobserwowania bytów oznaczonych jako RPC-031-2.

Samo miejsce nie ulegnie zmianie, aczkolwiek RPC-031-2 będą znajdować się w pozycji takiej, jaka uwidoczniona była na wydrukowanym obrazku. Wygląd tamtych bytów opisuje się jako zlepienie przemoczonego papieru drukarskiego oraz znacznych ilości czarnego atramentu. Byty takie mogą zostać zniszczone i przemieszczone, lecz wkrótce powoli powrócą na swoje pozycje z wykorzystaniem nieznanej siły. Układ miejsca nie zostanie zmieniony przez żadne konstrukty ani byty, których nie było na oryginalnej fotografii. RPC-031-2 zmaterializują się po prostu w pustych i wciąż dostępnych przestrzeniach; testy wykazały, iż byty te są w stanie powoli przemieszczać nieprzymocowane obiekty uniemożliwiające im osiągnięcie docelowej pozycji.

Po około 3-4 godzinach powstałe byty zaczną emitować hałas identyczny z tym, który wydaje RPC-031 w trakcie drukowania, którego natężenie będzie wzrastało przez okres 12 godzin, aż przekroczy poziom 130 decybeli — wówczas konstrukty znane jako RPC-031-2 ulegną rozkładowi w swoiste kałuże atramentu i fragmentów przemoczonego papieru.

Następnie osoba, która rozpoczęła proces drukowania, zacznie wykazywać oznaki ciężkiej paranoi oraz niepokoju. Osoby przesłuchane twierdziły, że widzą prześladujące ich mokre aparycje. Obserwacje zewnętrzne tego nie potwierdziły, aczkolwiek opisy bytów odpowiadają RPC-031-2 sprzed rozkładu. Nie wiadomo, czy mogą to być te same byty.

44044793681_3e3a64079f_m.jpg

Prześladowane subiekty często podejmują próby ucieczki przed swoimi niewidocznymi prześladowcami, ale nie wiadomo, jak faktycznie aparycje się zachowują, gdyż osoby trzecie nie są w stanie ich zachowania dostrzec, dopóki nie dojdzie do ostatniego efektu RPC-031. Po nieznanym okresie ofiara dozna gwałtownego ataku, podczas którego jej głowa i kończyny zaczną się dramatycznie trząść. W końcu jednak ciało znieruchomieje, a ofiara osiągnie stan krótkotrwałej śpiączki, poprzedzający śmiertelną niewydolność narządów.

Raporty z autopsji wykazują, iż płuca subiektów są wypełnione po brzegi standardowy papierem biurowym i wodno-glikolowym składem białego tuszu drukarskiego. Zaobserwowano, że czaszka ulega wypełnieniu znaczną ilością dokładnych replik RPC-031-1 skutkującym ciężkim urazem mózgu i pęknięciami czaszki.

Pomimo że oryginalny dokument nie ulegnie żadnym uszkodzeniom, wszelkie jego fragmenty, na których znajdowały się istoty żywe, ulegną przemianie w puste białe plamy na powierzchni papieru.

Odkrycie i pozyskanie: RPC-031 zostały pozyskany z biura [UKRYTO] w mieście ████████, w środkowo-zachodnim regionie Stanów Zjednoczonych. Odkrycia obiektu dokonano po wpłynięciu raportów o pracowniku usiłującym wydrukować rodzinną fotografię przez RPC-031. Śmierć wszystkich ofiar zafałszowano jako rezultat wypadków samochodowych, a wszystkim współpracownikom zaaplikowano doraźne środki amnezyjne.

Dodatek: Poprzedni właściwiele (nie żyją) zapisali w dokumentacji zabezpieczonej przez Autorytet swoje próby rozmontowania RPC-031. Po otworzeniu obudowy urządzenia nie odkryto w środku żadnych elementów wykazujących wyjątkowe właściwości, z wyjątkiem jednej metalowej blaszki umiejscowionej na górnej części otworu na kartridże, która obecnie naznaczona jest nieczytelnymi rysami oraz symbolami. W samych kartridżach nie znaleziono żadnego tuszu drukarskiego. Wszelkie elementy drukarki, które usunięto lub uszkodzono, w końcu ponownie pojawią się w urządzeniu, gdy tylko przestanie on być obserwowany.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.