RPC-033

Duszenie ukochanych albo zapłata

tagshow

4 (2)

4 (2)

us.webp es.webp ar.webp
beta-yellow.webp
RPC-033.jpg

Ikona aplikacji RPC-033, zgodna z wyglądem ekranowym.

Rejestracja Porządku Centralnego: 033

Klasa: Beta-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie mechaniczne, zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: Wszystkie urządzenia zawierające instancje RPC-033 powinny być przechowywane w skrytce przechowalniczej klasy Beta, w Placówce 004.

W celu poszukiwania instancji RPC-033 w internetowych sklepach z aplikacjami Autorytet stworzył roboty indeksujące. Zlokalizowane instancje należy usunąć z dotkniętych nimi witryn internetowych. Należy śledzić wszelkie pobrania RPC-033 i konfiskować urządzenia zawierające instancje.

Opis: RPC-033 to możliwa do pobrania na urządzenia typu smart aplikacja o nazwie „Twoja wewnętrzna SI”. RPC-033 pojawia się w różnych internetowych sklepach z aplikacjami na platformy rozwijane przez takie firmy jak Apple, Android czy [UKRYTO]. RPC-033 jest często zakupowany nieświadomie, gdy podszywa się pod inne aplikacje. Wielokrotnie wybiera do tego celu aktualnie wysoce popularne lub często pobierane programy. Po uruchomieniu RPC-033 użytkownikowi wyświetlony zostaje wybór „tak” lub „nie” wraz z wiadomością: „Wszystko, czego stąd nie robisz, odtąd będzie twoją własną sprawką. Zaakceptować?”. Zaznaczenie opcji akceptującej da użytkownikowi dostęp do RPC-033 i odtąd nie będzie możliwe usunięcie aplikacji.

Odtąd, gdy tylko RPC-033 zostanie uruchomiony, wyświetli trójwymiarowy ludzki awatar (RPC-033-1) na czarnym tle, z odciętą częścią ciała od pasa w dół. RPC-033-1 to ruchomy, lecz wyrenderowany w niskiej jakości trójwymiarowy awatar istniejącej osoby, która jest użytkownikowi znana1. Instancje RPC-033-1 są często ograniczone do tych osób, które budowały obecność internetową przez dłuższy okres (zwykle przekraczający dekadę), bez względu na to, czy robiły to samodzielnie, czy poprzez współpracę z innymi w ramach mediów społecznościowych. Wykazano, że instancje są w pełni świadome swojego otoczenia i niezdolne do opuszczania granic ekranu, na którym są wyświetlane.

Instancje RPC-033-1 zachowują się niemal identycznie z osobami, na których bazują, i wykazują prawie dokładnie takie samo zmanierowanie fizyczne. Porównania fizjologiczne pomiędzy instancjami oraz osobami, na których bazują, wykazały, iż RPC-033-1 pod względem fizjologicznym odpowiadają tamtym osobom w co najmniej 89%. Ponadto instancje wykazały dokładnie taką samą wiedzę, jaką posiadają osoby, na których bazują. Mimo że komunikacja z RPC-033-1 za pośrednictwem interfejsu RPC-033 jest niemożliwa, użytkownicy często korzystający z RPC-033 często postrzegają instancje jako niemal nieodróżnialne od osób, na których bazują.

RPC-033 działa podobnie, jak wirtualny symulator zwierząt domowych. Aplikacja wymaga od użytkownika podejmowania takich aktywności, jak karmienie, czyszczenie czy inne czynności związane z ogólnym dbaniem o RPC-033-1. Natura tychże aktywności jednak dalece niepokoi RPC-033-1 i nie wykazuje większego zainteresowanie komfortem instancji. Mimo że działania te można wykonywać za darmo, dostępne są również opcje alternatywne, z których można korzystać poprzez dokonywanie mikrotransakcji.

Pełna lista takich aktywności opisana została poniżej.

Karmienie: Na ekranie pojawia się duży, szary, metalowy podajnik, który zostaje wsunięty do ust RPC-033-1. Następnie wyświetlona zostaje czynność karmienia instancji niezidentyfikowanymi żółtymi pomyjami z podajnika, które wyleć będą się z ust instancji. Instancja musi być regularnie karmiona celem zapobiegania przez doświadczaniem przez nią objawów głodu. Wydaje się, że żadna z instancji nie lubi smaku tamtych pomyjów.

Czyszczenie: Ekran zostaje całkowicie zalany wodnistą substancją wypełnioną białymi płatkami (zapewne mydłem). Następnie ekran gwałtownie się trzęsie przez 30-45 sekund, co powoduje pienienie się wody, aż w końcu ulega ona odprowadzeniu przez ściek. Po tym działaniu RPC-033-1 wydaje się przemoczony tamtą wodą. Po chwili jednak instancja ulega wysuszeniu silnym strumieniem powietrza wyrzucanego z niewidocznego na ekranie źródła. W czasie tej aktywności z kierunku, z którego wieje powietrze, słychać głośne gulgotanie.

Toaleta: Słychać głośny burzliwy dźwięk dobywający się z miejsca nieuwidocznionego na ekranie. Nieskorzystanie z tej aktywności co najmniej dwa razy dziennie doprowadzi do tego, że RPC-033-1 zacznie wykazywać silny dyskomfort spowodowany przykrym zapachem wydobywającym się z dolnych części ciała.

Jeżeli powyższe zadania nie są wykonywane regularnie, RPC-033-1 zaczyna wykazywać wyolbrzymione objawy właściwe osobom pozbawionym możliwości zaspokajania swoich podstawowych potrzeb, takich jak dostęp do pożywienia czy armatury higienicznej. W razie niesprawowania regularnej opieki nad RPC-033-1 ww. efekty zaczną się wykładniczo pogarszać, acz instancja nigdy nie dozna zgonu. Stan ten doprowadzi do częstych notyfikacji użytkownika poprzez powiadomienia push wysyłane do jego urządzenia i wszelkich innych, które są z nim połączone. Treścią powiadomień są aktualizacje na temat kondycji RPC-033-1, opisujące jego dyskomfort fizyczny i emocjonalny, którego ona aktualnie doświadcza. Notyfikacje wydają się próbą spowodowania u użytkownika dostatecznego poczucia winy, by kontynuował on grę w RPC-033. Powiadomienia często korzystają z różnych wariantów fraz takich, jak „On/ona jest sama w ciemności” czy „Udławi się, podczas gdy ty sobie patrzysz”.

Jeżeli użytkownik dostatecznie dobrze opiekuje się RPC-033-1 przez co najmniej tydzień, w grze pojawi się nowa funkcja zwana „Gniewne spełnienie”, która będzie aktywowała się co około sześć godzin. Funkcja ta wywołuje zdarzenie powodujące zbliżenie ekranu na twarz RPC-033-1. Następnie RPC-033-1 zaczyna się dławić, jak gdyby był duszony. Wygląda na to, że stan ten pogarsza się wraz z upływem czasu, powodując wzrastający dyskomfort RPC-033-1. Pomimo to jednak instancja nie dozna zgonu. Dezaktywacja tej funkcji możliwa jest wyłącznie poprzez uiszczenie opłaty w ramach mikrotransakcji, która pojawia się w chwili aktywacji zdarzenia w formie monitu „tak” albo „nie”. Sprawia to, że omawiana funkcja nie uruchomi się przez następne sześć godzin. Po zakończeniu zdarzenia ekran powróci do nominalnego stanu, ujawniając RPC-033-1 naznaczonego silnymi podrażnieniami po duszeniu powstałymi w okolicach szyi, kończyn oraz torsu. Po każdej aktywacji „Gniewnego spełnienia” koszt mikrotransakcji wyłączającej czasowo funkcję ulega zwiększeniu.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.