RPC-038

Koszmar miejskiego eksploratora

tagshow

3.8 (6)

3.8 (6)

us.webp jp.webp es.webp ar.webp ru.webp audio.webp
beta-red.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 038

Klasa: Beta-Czerwony

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie grupowe, zagrożenie organiczne, zagrożenie świadomością

Protokoły przechowalnicze: Wszystkie informacje odnoszące się do RPC-038 powinny być przechowywane w komorze o wymiarach co najmniej 20 m × 20 m × 15 m, w której zainstalowany jest zamknięty system rurociągów pozwalających na transport wody, gazu, ścieków oraz prądu elektrycznego. Dwa razy dziennie jeden CSD zostanie pozostawiony w tamtej komorze, by wszystkie przechowywane tam instancje mogły się nim pożywić. W razie uszkodzenia systemu rurociągów lub znalezienia się instancji RPC-038 w stanie agonalnym, należy zadysponować zespół naprawczy uzbrojony w broń nieśmiercionośną, by przywrócić należyty stan rzeczy. Jednakże dozwala się użycia środków śmiercionośnych w sytuacjach kryzysowych.

W przechowalni nie może być zamknięte więcej niż sześć instancji RPC-038. Wszelkie odkryte dziko żyjące instancje, o ile w przechowalni nie znajduje się mniej niż sześć osobników RPC-038, należy poddać terminacji. W razie odnotowania doniesień o mocno zdeformowanych zwłokach i niewytypowaniu zabójcy lub doniesień o zaginionych miejskich eksploratorach w rejonie znanym z aktywności RPC-038 personel przechowalniczy Autorytetu powinien udać się w tamto miejsce, by przeprowadzić stosowne śledztwo.

Opis: RPC-038 oznacza podłużny organizm na bazie silikonu, przypominający rurę, aczkolwiek jest o wiele elastyczniejszy od materiałów, które zwykle używane są do konstrukcji rurociągów. Charakterystyczną właściwością fizyczną RPC-038 jest duży otwór gębowy ciągnąca się wzdłuż boku organizmu, wyścielony licznymi kłami. Instancje RPC-038 zwykle znajdowane są na opuszczonych osiedlach — zazwyczaj przebywają w miejscach, w których mogą z łatwością się ukrywać i żerować.

Osobnikom RPC-038 właściwe jest drapieżnictwo cykliczne; przez większość takiego cyklu obiekt skupiony jest na konsumpcji pożywienia znajdowanego w rurociągach i przewodach elektrycznych, czyli m.in. wody, gazu czy energii elektrycznej. Po trwającej około tygodnia aktywności tego typu instancje rozpoczynają drugą fazę cyklu, w której będą się zmieniały w taki sposób, by móc zakamuflować się jako część systemu rurociągów, a następnie będą oczekiwały przemieszczającego w pobliżu człowieka. Jednakże, jeśli faza ta będzie trwała zbyt długo, osobniki mogą rozpocząć łowy. Instancje RPC-038 do przetrwania wymagają wszystkich ww. zasobów. Ze względu na szybką przemianę materii osobniki wymagają znacznych ilości zasobów, co może prowadzić do przerw w ich dostawie w rejonach, w których instancje żerują. Osobniki RPC-038 są wysoce terytorialne i dlatego zaatakują każdy organizm, który znajdzie się na ich terytorium.

Nie wiadomo, w jaki sposób, o ile w ogóle, instancje RPC-038 się rozmnażają. Nie zaobserwowano bowiem żadnych przypadków reprodukcji seksualnej ani aseksualnej, a ponadto nie znaleziono nigdy żadnych jaj. Możliwe, że RPC-038 są organizmami stworzonymi sztucznie. Hipotezę tę wydaje się potwierdzać związek przyczynowy między eksterminacją RPC-038 przeprowadzaną przez Autorytet a zanikiem wszelkich zjawisk przypisywanych osobnikom — niemniej te wydają się zawsze zachodzić na nowo po kilku latach przerwy. Możliwe jest także, iż RPC-038 składają jaja, które w stanie uśpienia oczekują właściwego bodźca, po którego wystąpieniu wykluwają się z nich instancje obiektu. Możliwości te się jednak nie wykluczają. Dopuszcza się też mniej prawdopodobną opcję, iż instancje RPC-038 osiągają stan hibernacji, aczkolwiek nie został on jeszcze nigdy udokumentowany.

Incydent 038-A: W dniu ██.██.19██ r. w komorze przechowalniczej RPC-038 znaleziono oderwaną rurę. Gdy zespół naprawczy otworzył drzwi do komory, wszystkie sześć instancji RPC-038 zaatakowało grupę, zabiło lub pozbawiło przytomności każdego jej członka, a następnie uciekło z komory i zaatakowało zespół obserwacyjny. Placówka została niezwłocznie zablokowana. Dwie instancje RPC-038 zaczęły żerować na energii elektrycznej, powodując przerwy w jej dostępności w ekspozyturze. Wszystkie instancje zostały wówczas głęboko uśpione i ponownie zabezpieczone w przechowalni. Drugi zespół naprawczy odnotował, iż rzekomo oderwana rura była w istocie instancją RPC-038, co doprowadziło do spekulacji, że do incydentu doprowadziło zorganizowane współdziałanie instancji. Nie istnieją inne dane, które potwierdzałyby możliwości intelektualne tego stopnia u instancji RPC-038, aczkolwiek mimo to naprawy należy przeprowadzać z daleko idącą ostrożnością.

Po wyżej opisanym zdarzeniu wiele instancji RPC-038 zaczęło co kilka lat gromadzić się wokół i w miejscu, w którym doszło do incydentu. Przyczyna tego nie została jeszcze ustalona.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.