RPC-040

Astralny projektor

tagshow

2.8 (5)

2.8 (5)

us.webp
alpha-yellow.webp
Filmo129

RPC-040-A w stanie wyłączonym.

Rejestracja Porządku Centralnego: 040

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie kinestetyczne, zagrożenie mechaniczne

Protokoły przechowalnicze: RPC-040-A należy wraz z RPC-040-B i RPC-040-C przechowywać w standardowym pojemniku na przedmioty o wysokiej wartości, w Sektorze C, w zachodnim skrzydle Placówki 002. Poza testami instancje RPC-040 powinny być przechowywane rozdzielnie w wyłożonych poduszkami neseserach.

Konserwacja instancji RPC-040 powinna mieć miejsce dwa razy w tygodniu i powinni jej dokonywać autoryzowani pracownicy z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 2. lub wyższego. Komora, w której konserwowane są instancje RPC-040, nie powinna zawierać żadnych gniazdek elektrycznych.

Testy z wykorzystaniem RPC-040 wymagają zgody co najmniej dwóch pracowników z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. lub wyższego lub bezpośredniej zgody właściwego głównego badacza. Komora testowa powinna zostać oczyszczona z tkanki organicznej przed rozpoczęciem testu, a podczas niego światło RPC-040-A powinno padać na RPC-040-C.

Zgodnie z procedurami wdrożonymi w następstwie Incydentu 040-A (szczegóły w Dodatku 040-01), wszelkie wygenerowane instancje RPC-040-1 muszą zostać poddane terminacji niezwłocznie po zakończeniu testów, poprzez naciśnięcie przycisku „ZABIJ” znajdującego się prawym, górnym rogu RPC-040-B.

Opis: RPC-040 to oznaczenie zbiorowe instancji od RPC-040-A do -C. RPC-040-A to brązowy projektor filmowy Bell & Howell Filmo 129 Silent Film, noszący łagodne ślady użycia na części zewnętrznej. RPC-040-A został w sposób amatorski zmodyfikowany, by można było kontrolować go z wykorzystaniem pilota na podczerwień. RPC-040-A wykazuje właściwości anomalne tylko wtedy, gdy zostanie włączony. Wszelka materia (z wyłączeniem gazów), która wchodzi w kontakt ze światłem RPC-040-A, ulega dematerializacji, której szybkość zależy od masy przedmiotu.

RPC-040-B to pilot złożony z różnych odpowiedników służących wykorzystywanych do kontroli telewizorów, poprzez który możliwe jest sterowanie RPC-040-1. RPC-040-C to ekran projekcyjny niwelujący oddziaływanie anomalne RPC-040-A i zapobiegający dematerializacji materii pobliskiego otoczenia. Żaden z obiektów nie posiada widocznego kodu seryjnego.

Komendy dostępne w RPC-040-B to m.in.:

 • ZABIJ,
 • PRZYSPIESZ,
 • ZWOLNIJ,
 • W GÓRĘ,
 • W DÓŁ,
 • W LEWO,
 • W PRAWO,
 • SKOCZ,
 • [USUNIĘTO],
 • PODGŁOŚNIJ,
 • PRZYCISZ czy
 • ZRESETUJ.

Po zdematerializowaniu ok. 97% masy przedmiotu materializacji w tym samym miejscu ulega jego projekcja (dalej: RPC-040-1). Projekcja ta pod względem kolorystycznym składa się z półprzezroczystej, monotonnej szarości. Rozumne lub świadome instancje RPC-040-1 są w stanie wchodzić w interakcje z otoczeniem, aczkolwiek ich działanie nie może wykroczyć poza ryzy komendy narzuconej im poprzez urządzenie.

Instancje RPC-040-1 mogą funkcjonować przez dłuższy okres i z dala od RPC-040-A. Najdłuższy zaobserwowany okres wynosi 8 godzin, a odległość — 1,6 kilometra).

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.