RPC-045

Piaskun

tagshow

2.5 (4)

2.5 (4)

us.webp cn.webp fr.webp es.webp ar.webp
gamma-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 045

Klasa: Gamma-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie sensoryczne

Protokoły przechowalnicze: Nie opracowano dotąd sposobu na związanie RPC-045 z jednym miejscem. Jednakże otoczenia o wyższym wskaźniku wilgotności wydają się odstraszać RPC-045, przeciwdziałając jego infiltracjom. Sugestie odnoszące się do metodyki przechowywania obiektu mogą być przedstawiane dr. Puppini na formularzu 045-01.

Opis: RPC-045 wydaje się mężczyzną pochodzenia bliskowschodniego, w wieku ponad dwudziestu pięciu lat, który objawia się wszystkim osobom znajdującym się w Placówce ███ w ich snach.

Osoby, które spotkały RPC-045, twierdzą, że doświadczały w rzeczonych snach warunków silnej burzy piaskowej (najprawdopodobniej mającej miejsce w pobliżu pustyni ██████), a następnie zapadały się w piasku, aż do poziomu klatki piersiowej; w pozycji tej ulegały zablokowaniu.

Po niedługim czasie dochodziło do rozpogodzenia. Większość pracowników twierdzi, że wówczas widziała z daleka pokrytą znaczną objętością piasku Placówkę ███, wokół której poruszało się kilka istot dwunożnych. Wkrótce potem z piasku przed śniącym wyłaniał się RPC-045, po czym, wydobywszy ostry kawałek piaskowca, przebijał nim głowę śniącego. W tym momencie wiele osób budziło się w stanie paniki i przez następne ok. 24-48 godzin odczuwało w wyniku kontaktu z anomalią paranoję utrudniającą zasypianie.

Pomimo że nie powiązano z aktywnością RPC-045 żadnych długoterminowych ani permanentnych szkód psychicznych, pracownicy cierpiący z powodu bezsenności wywołanej przez RPC-045 mogą wnieść do dr. Puppini o udzielenie preparatu amnezyjnego klasy A celem podniesienia wskaźnika ich efektywności. Preparaty amnezyjne klasy A w zakresie leczenia paranoi i bezsenności odnoszą skuteczność rzędu 43%; pozostałe osoby poddaje się sedacji.

RPC-045 objawia się pracownikom Placówki ███, odkąd zabezpieczono RPC-███. Dochodzenie w tym przedmiocie prowadzone jest przez dr. Puppini.

Dodatek: informacja o instalacji nawilżaczy powietrza: Carson, Dyrektor Placówki, złożył zamówienie na 50 egz. nawilżacza powietrza WIY-00, które mają zostać zainstalowane w Placówce ███ celem możliwego zmniejszenia objawów bezsenności indukowanej przez RPC-045 i podwyższenia wskaźnika efektywności pracy personelu.

Żywię naprawdę dużą nadzieję, że dobrze się wyśpicie.

— Carson, Dyrektor Placówki

Dodatek: raport o skuteczności nawilżaczy powietrza: Odsetek osób cierpiących objawy bezsenności wywołanej RPC-045 zmalał o 37%. Formularze 045-01 są nadal dostępne, więc każdy pracownik mający sugestie na temat usprawniania obecnej metodyki przechowywania RPC-045 może przedstawić je dr. Puppini.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.