RPC-056

Sny nie z tego świata

tagshow

3 (1)

3 (1)

us.webp es.webp
alpha-white.webp
DreamWorlds

RPC-056.

Rejestracja Porządku Centralnego: 056

Klasa: Alfa-Biały

Zagrożenia: Zagrożenie emocjonalne, zagrożenie psychotroniczne, zagrożenie sensoryczne

Protokoły przechowalnicze: RPC-056 należy przechowywać w standardowej szafie przechowalniczej, w Placówce 002. Wszyscy pracownicy ekspozytury muszą korzystać z dzienników snów. Każdy pracownik, który doniesie o doświadczeniu nietypowego snu, powinien zostać skierowany do Głównego Badacza w celu odbycia przesłuchania, a następnie aplikacji środków EG klasy B i zastąpienia odpowiedniego wpisu z dziennika snów snem wymyślonym. Wszelkie testy wykorzystujące RPC-056 mogą odbywać się wyłącznie za zgodą Głównego Badacza, lecz udział CSD w eksperymentach z wykorzystaniem obiektu jest zabroniony. Pracownicy na wyższych stanowiskach mogą wnieść o wyłączenie spod aplikacji środków amnezyjnych, co zostanie uszanowane, o ile doświadczony sen nie szkodzi dobru Autorytetu. Osoby, które wyłączono spod zastosowania preparatów amnezyjnych, należy ostrożnie monitorować i poddawać je comiesięcznym badaniom psychiatrycznym.

Opis: RPC-056 to ciemnopurpurowy łapacz snów, który łagodnie błyszczy po zachodzie słońca w regionie, w jakim się znajduje, bez względu na faktyczne oświetlenie. Sporadycznie osoby śpiące w promieniu do około dwóch kilometrów doświadczają wpływów obiektu. Efekty RPC-056 zawsze dotykają osób śpiących pod łapachem snów.

Osoby, na które oddziałuje RPC-056, doświadczają aktywnych snów, określanych kolektywnie jako RPC-056-1. Osoby śniące zawsze porównują doświadczenie RPC-056-1 do przeżycia kilku godzin w normalnych życiach, lecz w innych okolicznościach. Szczegóły tych okoliczności zwykle się różnią, aczkolwiek niektóre testy wykazały, iż część subiektów doświadcza snów przez kilka dni lub nawet konsekutywnych tygodni w tym samym „wyśnionym świecie”. Działania podejmowane przez subiektów w ich snach nie mogą być kontrolowane, a próby osiągnięcia stanu świadomego snu nigdy nie powodzą się pod wpływem RPC-056.

Informacje, które subiekci uzyskali w RPC-056-1, w 40% odpowiadają światu rzeczywistemu, a co najmniej raz zdarzyło się, iż badacz doświadczył snu, w którym był członkiem Zarządu. Ze względu na potencjalne ryzyko bezpieczeństwo testy należy przeprowadzać z daleko idącą ostrożnością, co zostało odzwierciedlone w formie zaktualizowanych protokołów przechowalniczych.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.