RPC-057

„Moje życie w małych szkicach”

tagshow

4 (1)

4 (1)

us.webp ru.webp
alpha-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 057

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie ideologiczne, zagrożenie informacyjne

Protokoły przechowalnicze: RPC-057-A jest obecnie zabezpieczony w Placówce 0421. RPC-057-A znajduje się w niezapieczętowanej kopercie oznaczonej rejestracją obiektu. RPC-057-A musi być zgięty na pół w taki sposób, żeby anomalny tekst nie był widoczny, celem zapobiegania przypadkowym odczytom. Aby uzyskać dostęp do RPC-057-A, zgodę musi wyrazić na to pracownika klasy B z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3 lub wyższego.

Personel CSD podlega terminacji po realizacji testu. Pracowników wyższych szczebli należy monitorować celem zapobiegania ich próbom samobójczym.

Opis: RPC-057-A to dziewięciowierszowy poemat składający się z pojedynczej stanzy, zatytułowany „Moje życie w małych szkicach” i podpisany „Volta”2. Poemat jest napisany w dialekcie bresciano języka lombardzkiego3 odręcznie piórem z czarnym atramentem na kartce papieru formatu A4 z liniaturą. Pod podpisem autora znajduje się zapisane maszynowo w standardowym języku włoskim zdanie: „Wszelka poezja może zmienić naszą percepcję”.

Po pełnym przeczytaniu poematu dochodzi do manifestacji właściwości anomalnych obiektu. RPC-057-A sprawia, że czytelnik poematu zaczyna postrzegać świat, jak gdyby siedziała za biurkiem, czytając i pisząc notatki na swój temat w trzeciej osobie gramatycznej, na papierze z liniaturą, z wykorzystaniem czarnego atramentu i pióra wiecznego. Kartka oraz pióro opisywane są przez subiektów jako nieskończone. Twierdzą oni również, iż kartka „ma górę, lecz nie ma dołu”.

Subiekci donoszą, że nie są w stanie świadomie poruszyć żadną inną częścią ciała niż oczy oraz że żadne notatki, jakie piszą, nie mają za podstawę zamiaru ich napisania, a tylko zamiar dokonania tego, co zostaje w nich zapisane. Czynności, które podejmowane są względem subiektów, automatycznie zostają opisane na kartkach przed subiektami w formie drukowanych liter takiej samej wysokości i szerokości. Wspomnienia, przeszłe zachowania oraz zdarzenia pojawiają się na kartce, gdy subiekt czyta ją do góry, w stopniu rozmycia odpowiednim do tego, jak dobrze subiekt o nich pamięta — niektóre zdarzenia są całkowicie rozmazane, jak np. pierwsze spisane zdarzenie, którym, domniema się, są narodziny subiekta4.

Przestrzeń wokół ciała subiekta ma według niego następującą charakterystykę:

  • drewniane, „pewnie dębowe” biurko „pokryte papierami, książkami oraz piórami”, a także „oświetlone cienką świecą woskową”;
  • ciepło, „wręcz duszno”;
  • muzyka grana w tle — zazwyczaj klasyczna muzyka włoska, a sporadycznie współczesna odpowiadająca włoskim listom przebojów;
  • osoby (zwane odtąd RPC-057-B) mówiące i poruszające się po tym samym pomieszczeniu, za subiektem, nigdy nie5 rzadko nawiązujące interakcje z subiektem. Donoszono o różnych językach, którymi istoty tamte się posługują, z których najczęstszymi są: włoski, francuski oraz angielski.

W 84% subiektów wystawionych na oddziaływanie RPC-057-A rozwinął się co najmniej jeden z następujących problemów psychicznych: lęk, paranoja lub silny stres; zjawiska tego nie uznaje się za skutek uboczny związany z poematem, lecz jako rezultat zmiany w percepcji świata przez subiekta. Spośród tych subiektów, którzy doznali szkód natury psychicznej, 67% popełniło lub usiłowało popełnić samobójstwo.

Dodatek:
O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.