RPC-060

Gold Gab Ich Für Eisen

tagshow

2 (1)

2 (1)

us.webp
alpha-yellow.webp

Rejestracja Porządku Centralnego: 060

Klasa: Alfa-Żółty

Zagrożenia: Zagrożenie ideologiczne, zagrożenie transmutacyjne

Protokoły przechowalnicze: Wszyscy CSD powinni zachować swoje obrączki ślubne podczas przebywania na terenie Placówki 088. Pozostały personel, w tym klasy E, powinien być poddawany konfiskacie obrączek ślubnych przy wchodzeniu do ekspozytury. Placówka 088 powinna utrzymywać na swoim obszarze magazyn dla przedmiotów podatnych na transmutację przez RPC-060-B. Nowe przedmioty należy tam przenosić na wniosek pracowników z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. lub wyższego.

Opis: RPC-060 to metalowy pierścień o zmiennej średnicy i szerokości 7 mm, na którym znajduje się inskrypcja „GOLD GAB ICH FÜR EISEN 1914”. Jest to artefakt w stylu „pierścieni patriotycznych” wydawanych przez rząd niemiecki i austro-węgierski obywatelom, którzy dokonali donacji w postaci złota (zwykle były to ich obrączki ślubne) na cele wojenne.

RPC-060

Fotografia RPC-060. Wkrótce po usunięciu obiektu doszło do zdarzenia RPC-060-A-2.

Od czasu zdarzenia RPC-060-A-1 — RPC-060 jest w stanie transmutować się na wszelkie obrączki znajdujące się w jego najwyraźniej nieskończonym promieniu wpływu, aczkolwiek na ogół efekt ten dotyczy obszaru do 200 m od RPC-060-B, chyba że nie znajdują się w nim żadne podatne na to zjawisko przedmioty. Transmutacja zajmuje 3 dni i rozpoczyna ją utrata koloru przez docelowy pierścień, a także zmiana jego szerokości. Następnie, co godzinę, na pierścieniu zaczną pojawiać się kolejne litery inskrypcji. Proces ten dobiegnie końca w momencie, gdy inskrypcję zwieńczą 2 losowe glify. Jak dotąd nie ustalono, jaki może być ich cel ani znaczenie. Posiadacza RPC-060 nazywa się odtąd RPC-060-A-1 i jest on całkowicie nieświadomy ww. zjawiska. Nalega on, by pierścień wciąż znajdował się na jego palcu.

Po ukończeniu grawerunku RPC-060-A zacznie poszukiwać przedmiotu odpowiedniego do zdarzenia RPC-060-A-1. Przedmiot odpowiedni to taki, który składa się z co najmniej 3 materiałów różnej tekstury, twardości oraz elastyczności, a także posiada jakiś element metalowy, kamienny bądź z drewna liściastego. W przedmiocie takim nie może jednak znajdować się złoto w ilości większej niż śladowa.

Dwie minuty po dotknięciu przedmiotu, który spełnia ww. wymagania, dojdzie do zdarzenia RPC-060-A-1. Skład ciała RPC-060-A zacznie szybko zmieniać się na odpowiadający materiałom budulcowym przedmiotu, który wywołał zdarzenie RPC-060-A-1, z czym najtwardsze materiały zwykle zastąpią tkankę kostną. Transformacja taka trwa 13 sekund i dotąd nie zaobserwowano, by którykolwiek subiekt RPC-060-A ją przeżył. Powstały tak konstrukt (odtąd RPC-060-B) będzie kontynuował noszenie RPC-060, aż sam ulegnie zardzewieniu do 6 miesięcy. Jak dotąd żadna z metod spowalniania ani zatrzymywania oksydacji metalu nie zapobiegła temu procesowi.

Jeżeli RPC-060-A nie zdoła znaleźć odpowiedniego przedmiotu do 30 godzin od transmutacji obrączki ślubnej bądź zostanie siłą oddzielony od RPC-060, dojdzie do zdarzenia RPC-060-A-2: grawerunek zardzewieje i zmieni się do formy „BLUD GAB ICH FÜR EISEN”, a „1914”, które znajduje się na końcu, zostanie zastąpione obecnym rokiem. Proces ten zajmuje 8 godzin, a po jego zakończeniu w organizmie RPC-060-A dochodzi do dramatycznego zwiększenia poziomów żelaza we krwi, co zaś doprowadza do śmierci subiekta w ciągu 20 godzin z powodu zatrucia wątroby. W toku następnego tygodnia poziomy żelaza we krwi zwłok RPC-060-A wciąż się zwiększają, aż jego krwiobieg zostaje całkowicie wypełniony utlenionym proszkiem żelazowym. Następnie RPC-060-A zostaje zredukowany do formy rdzy, a RPC-060 wznawia proces transmutacji. Należy unikać zdarzenia RPC-060-A-2 celem zminimalizowania szkód w zasobach CSD.


Dodatek 060-1: Poniżej zamieszczono informacje z obserwacji rezultatów procesu RPC-060-A-1, do którego zastosowano różne przedmioty.

Subiekt: CSD-9811
Przedmiot: Kanapa narożna Friheten marki Ikea
Rezultat: Górne warstwy skóry uległy zastąpieniu tkaniną kanapy (w 55% poliester, w 34% modakryl i w 11% bawełna). Struktura kostna uległa zastąpieniu twardym drewnem. Chrząstka uległa zastąpieniu sklejką. Większość organów i tkanki mięśniowej uległa zastąpieniu materiałem wypełniającym poduszki Friheten. Większość ścięgien uległa zastąpieniu sprężynami o kształcie tych, które znajdują się pod kanapą.

Subiekt: CSD-7511
Przedmiot: Rower górski Rockrider 340
Rezultat: Górne warstwy skóry uległy zastąpieniu przez gumę o takiej samej wytrzymałości na rozciąganie, jak chwyty rowerowe. Strktura kostna uległa zastąpieniu metalem o gęstości i kolorystyce podobnej do ramy rowerowej. Chrząstka uległa zastąpieniu pianką siodłową. Większość organów wewnętrznych uległa zastąpieniu gumą do opon. Większość masy mięśniowej uległa zastąpieniu wiązkami linek hamulcowych.

Subiekt: CSD-7884
Przedmiot: Komputer stacjonarny Acer Aspire XC-830
Rezultat: Większość organów i skóry uległa zniknięciu. Struktura kostna uległa zastąpieniu metalem z obudowy. Chrząstka uległa zastąpieniu polimerem z płyty głównej Aspire XC-830. Większość układu mięśniowego i sercowo-naczyniowego uległa zastąpieniu różnorodnym okablowaniem. Serce uległo zastąpieniu niedziałającym procesorem Intel Celeron J4005 z fabrycznie przyłączonym wentylatorem chłodzącym. Oczy uległy zastąpieniu przezroczystym polimerem z lampek LED znajdujących się na płycie głównej.


Dodatek 060-2: Po [USUNIĘTO] Komitet ds. Oceny Skutków wydał obostrzenie zakazujące podejmowania czynności służących wytwarzaniu instancji RPC-060-B z wykorzystaniem nadających się do tego celu obiektów RPC.

O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.