RPC-067

Zarządzanie średniego szczebla

tagshow

4.6 (5)

4.6 (5)

us.webp cn.webp es.webp
beta-orange.webp
Kafka_The%20Trial.png

Artystyczna rekonstrukcja RPC-067

Rejestracja Porządku Centralnego: 067

Klasa: Beta-Pomarańczowy

Zagrożenia: Zagrożenie agresją, zagrożenie rozumnością

Protokoły przechowalnicze: MDS Victor 3-8, „Faust”, odpowiedzialna jest za monitorowania pracowników dużych korporacji pod kątem wykrywania manifestacji RPC-067. Z pomocą rządów państwowych MDS „Faust” namierza pracowników, którzy wykazują oznaki przepracowania oraz okazują wolę wykonywania zadań wykraczających poza ich zakres obowiązków. Wszystkie osoby wykazujące ww. cechyi powinny być klasyfikowane jako RPC-067-1. Instancje RPC-067-1 powinny być zatrzymywane przez agentów Autorytetu zakonspirowanych w lokalnych agencjach wywiadowczych, by uniknąć podejrzeń rodziny i przyjaciół. Osoby wykazujące efekty wystawienia na oddziaływanie RPC-067-1 podlegają przejściu procedurzy 38-5 „Scrivener” w drodze przesłuchań i wykorzystania technik psychologicznych, w tym ████████ oraz ███████ za zgodą psychologa Autorytetu z poświadczeniem bezpieczeństwa poziomu 3. Jeśli RPC-067-1 sprzeciwi się wykonaniu żądania RPC-067, należy osobnika obserwować przez kolejne 48 godzin, aż do potwierdzenia końca manifestacji RPC-067. Następnie instancji RPC-067-1 powinien zostać podany preparat amnezyjny klasy C. Wszystkie instancje RPC-067-1, które przeżyją następne dwa tygodnie, powinny jak najszybciej, lecz w dogodnym momencie, zostać poddane terminacji przez najbliższą drużynę MDS „Faust” , by zapobiec kolejnym manifestacjom RPC-067.

Opis: RPC-067 jest nieznanym mężczyzną w średnim wieku, dokonującym manifestacji i nawiązującym kontakt z pracownikami dużych korporacji1, Nie poznano miejsce pobytu ani narodowości RPC-067; wszelkie próby namierzenia obiektu poprzez numer telefoniczny lub adres e-mail prowadzają do osób niewykazujących właściwości anomalnych. RPC-067 jest zwykle opisywany przez instancje RPC-067-1 jako osoba bardzo przyjazna i wykazująca zrozumienie ich sytuacji, aczkolwiek nie wiadomo, czy to prawdziwy opis RPC-067, czy tylko memetyczny efekt oddziaływania jego właściwości anomalnych. Jak dotąd RPC-067 nigdy nie dokonał materializacji w sytuacji, w której mógłby zostać zauważony przez kogoś innego niż RPC-067-1. Jeżeli musi skontaktować się z RPC-067-1, wykorzystuje do tego inny sposób.

RPC-067 zwykle kontaktuje się z pracownikami drogą telefoniczną, lecz zaobserwowano sporadyczne wykorzystanie przez obiekt poczty elektronicznej w celu nawiązania pierwszego kontaktu. RPC-067 prosi pracownika o prostą przysługę, jak np. złożenie raportu przełożonemu. Jeśli pracownik odmówi, RPC-067 się zdematerializuje i nie ponowi już kontaktu. Jeśli jednak pracownik zastosuje się do instrukcji RPC-067, rozpocznie to szereg kolejnych jego kontaktów z obiektem (pracownik taki zostanie wówczas zaklasyfikowany jako RPC-067-1). RPC-067 będzie usiłował osobiście spotkać się z RPC-067-1 i będzie starał się zbudować dobre relacje z instancją. RPC-067 będzie namawiał RPC-067-1 do dokonywania czynów coraz bardziej godzących w zasady etyki, jak np. rozsiewanie plotek o pracodawcy. Jeżeli RPC-067-1 zacznie stosować się do tych instrukcji, na ogół już tego nie zaprzestanie, a nadto twierdził będzie, że „████████ ████2 jest miłym człowiekiem, a ja chcę mu pomóc”. Po przejęciu przez RPC-067 kontroli nad RPC-067-1 obiekt zacznie nakłaniać RPC-067-1 do aktów przemocy. Jeśli pojawi się ryzyko wykrycia czynu RPC-067-1, RPC-067 poinstruuje go, by odebrał sobie życie. (Prosimy, by osoby chcącę zaznajomić się z dalszymi informacjami na ten temat zapoznały się z logami przesłuchań). Działania instancji RPC-067-1 uznaje się za prawdopodobny powód śmierci polityka ███ ████, która spowodowała masowe samobójstwo ███ osób w █████████, ██████, w roku 19██3.

Jeżeli RPC-067-1 nie nawiąże kontaktu RPC-067 przez okres dwóch tygodni, RPC-067 zaprzestanie manifestacji służących składaniu próśb oraz instrukcji RPC-067-1. W zamian RPC-067 zacznie regularnie kontaktować się i nękać RPC-067-1 sprawami związanymi z terminami składania wniosków podczas godzin pracy, a także utrudniać instancji wykonywanie zwyczajnych obowiązków poprzez dzwonienie do niego oraz wysyłanie wiadomości e-mail. Wiadomości elektroniczne odzyskane w w liczbie ████ z komputera jednej z osób dotkniętych oddziaływaniem anomalii zawierały pytania, czy osoba ta może [USUNIĘTO] swojego przełożonego. Jeśli RPC-067-1 będzie odmawiał bądź ignorował prośby obiektu przez okres następnych dwóch tygodni, RPC-067 rozpocznie osobiste prześladowanie RPC-067-1. Obiekt będzie osobiście materializował się i zakłócał czas jedzenia oraz snu RPC-067-1 do momentu spełnienia jego żądań; w przeciwnym razie instancja doprowadzona zostanie w końcu do śmierci z przemęczenia lub wygłodzenia. (Więcej informacji we wpisie do dziennika 067-1-1).


O ile nie stwierdzono inaczej, treści niniejszej witryny objęte są postanowieniami licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe.